Шевчук Д. М.
Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація
Острог, 2014
Детальніше...ostrog


Диплом переможця в конкурсі ПРООН на створення кафедри гендерних досліджень

17-18 жовтня 2014 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася ІІ всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». Співорганізаторами виступили кафедра культурології та філософії НаУОА та відділ змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Географія учасників конференції була доволі широкою і охоплювала практично всі регіони нашої країни. Під час відкриття вітальне слово виголосили завідувач кафедри культурології та філософії, професор кафедри Зайцев Микола Олександрович, проректор з навчально-наукової роботи НаУОА проф. Кралюк Петро Михайлович та декан гуманітарного факультету проф. Жуковський Василь Миколайович. Зокрема, проф. Петро Кралюк зазначив, що такі конференції мають важливе значення для формування філософської культури в Україні, а проф. Василь Жуковський наголосив на тому, що надзвичайно приємно бачити учасниками конференції не лише гостей зі всієї України, але й бувших випускників НУ «Острозька академія», які зараз працюють викладачами університетів, науковими співробітниками в науково-дослідницьких установах чи навчаються в аспірантурі.

8-10 жовтня 2014 року в Братиславі (Словаччина) в Славістичному університеті імені Яна Станіслава відбулася Міжнародна наукова конференція «Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky». Від кафедри культурології та філософії у конференції брала участь доц. Янковська Ж. О. із доповіддю «Відображення архетипних образів в українській романтичній прозі 30-60-х років ХІХ століття».

На конференції виголошували свої доповіді науковці із Польщі, України, Росії, Чехії, Болгарії, Словаччини. Обговорювалися проблеми збереженості фольклору та етнографічних особливостей народів на пограниччі, іконознавства, взаємодії фольклору та літератури, особливостей прозових творів окремих письменників, діяльності фольклористів, етнографів, фольклору як потужного джерельного матеріалу для інших наукових галузей, використання в літературі канонічних текстів.

Робочими мовами конференції були усі слов’янські. Після виголошення доповідей тривали зацікавлені дискусії. Питання часто стосувалися компаративного аналізу подібних чи відмінних явищ у національних культурах.

  • Ірина Петрук

    ст. лаборант деканату романо-германських мов НаУОА,
    супервайзер молодіжної обмінної програми «Канада-Світ-Молодь»

    Рік випуску: 2001

    З радістю згадую свої студентські роки.  Завдяки модернізованому навчальному плану і відданості своїй справі викладачів, навчання було цікавим і продуктивним. Вивчення культурології допомогло мені відкрити особистісний потенціал, а навики аналітичного мислення і творчого підходу допомогли мені в подальшому успішно виконувати багатопланові професійні завдання. Величезна вдячність викладачам і многії літа!Відео про культурологію в НаУОА, створене студентами під час вивчення курсу "Семіотика екранного мистецтва"