26 вересня 2018 р. у Національному університеті «Острозька академія» кафедра культурології та філософії організувала методичний семінар на тему «Проблеми викладання філософії в начальних закладах вищого рівня». На заході обговорили місію філософії в сучасному університеті.

Завідувач кафедри культурології та філософії, професор Микола Зайцев у своїй доповіді поставив низку запитань, а також закликав присутніх до діалогу та критики. Його доповідь стосувалася аналізу стану сучасної філософії, її місця в університеті та житті людини. Філософ покритикував виховну функцію філософії, зважаючи на позицію західних університетів та зрілість аудиторії, яка приходить слухати курс. Також, професор зауважив, що філософія має широкий спектр завдань: формування інструментарію для розвитку критичного мислення, евристичного потенціалу, світогляду та науки в цілому.

Головними аспектами семінару стали питання мислення, методологічного апарату філософії та її зв’язку з сучасною культурою студентів. Декан гуманітарного факультету Максим Карповець, в свою чергу додав, що при викладанні філософії потрібно зважати на її універсальний характер. Останній виражається через  «неповторну» природу людини, що перебуває у стані невизначеності та незавершеності. Цю думку підтримав викладач кафедри культурології та філософії Анатолій Мініч, опираючись на власний досвід роботи та викладання філософії.

До обговорення проблематики семінару активно долучилися аспіранти кафедри та першокурсники. Вони акцентували увагу на тому, що філософія повинна бути зрозумілою, а власне філософам потрібно практикувати таку чесноту як сміливість.