Матеріали інтернет-конференції - 2011

Інтернет – складне, багатогранне культурне явище, яке здатне вдовольнити більшість інтелектуальних запитів сучасної людини: потребу у творчості, навчанні, створенні нового. Інтернет поступово виходячи із своїх першопочаткових рамок створює власний специфічний простір, який ми можемо сміливо назвати  окремішнім. Ми можемо стверджувати, що цей простір – Пограниччя між реальним світом (фізичним світом, місцем реальних речей, простором із чіткими, регламентованими кордонами) та віртуальним світом (простором творчості, наукових здобутків, місцем, де кордони не тільки не існують, але й є чимось абсурдним та непотрібним). В Інтернеті ті два простори дотикаються, зустрічаються, взаємодіють. Ми не можемо говорити, що глобальна мережа і є віртуальним світом, він існує саме в якості Пограниччя, в якості моста, в якості сполучника.

Детальніше...