99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів
Острог, 2014

Детальніше...ostrog


Диплом переможця в конкурсі ПРООН на створення кафедри гендерних досліджень

26 вересня 2018 р. у Національному університеті «Острозька академія» кафедра культурології та філософії організувала методичний семінар на тему «Проблеми викладання філософії в начальних закладах вищого рівня». На заході обговорили місію філософії в сучасному університеті.

Завідувач кафедри культурології та філософії, професор Микола Зайцев у своїй доповіді поставив низку запитань, а також закликав присутніх до діалогу та критики. Його доповідь стосувалася аналізу стану сучасної філософії, її місця в університеті та житті людини. Філософ покритикував виховну функцію філософії, зважаючи на позицію західних університетів та зрілість аудиторії, яка приходить слухати курс. Також, професор зауважив, що філософія має широкий спектр завдань: формування інструментарію для розвитку критичного мислення, евристичного потенціалу, світогляду та науки в цілому.

Детальніше...

  • Максим Карповець

    Декан гуманітарного факультету

    Рік випуску: 2009

    Основне не те, що дала мені культурологія, а що я зумів для себе взяти. Насамперед, це критичність мислення і бачення світу, що допомагає не тільки краще розуміти книжки, фільми, мистецтво, людей, але й також себе. Іншими словами, культурологія уможливила формування мене як особистості й фахівця, відкривши мені велику кількість тем і сюжетів, одні з яких переросли в дисертаційні теми, а інші – в особисті інтереси.

     Відео про культурологію в НаУОА, створене студентами під час вивчення курсу "Семіотика екранного мистецтва"