99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів
Острог, 2014

Детальніше...ostrog


Диплом переможця в конкурсі ПРООН на створення кафедри гендерних досліджень

Соціокультурна та науково-теоретична актуальність обраної теми визначається не тільки (і не стільки) перипетіями громадсько-політичного буття нашої держави, скільки їх віддзеркаленням у вигляді відповідних міфологем у культурній самосвідомості, завдяки чому вони перетворюються в усталені культурні смисли. Смисли ж, набуваючи вигляду сакралізованих екзистенційних історій (наративів та метанаративів), є чинником формування наративної ідентичності культурного суб’єкта, а отже й актуальним предметом культурологічного аналізу. Сучасна методологія культурологічного аналізу ґрунтується на постнекласичному повороті до проблеми «розуміння» культурних смислів, носіями яких є знаково-символічні поліфонічні  комплекси (тексти). Семантична та інтертекстуальна стратегія їх тлумачення у якості вихідного матеріалу розглядає, як відомо, будь-які культурні артефакти, включаючи мови, нації, форми комунікації, держави, міста, – що перетворюються  у текст – семантично значуще обмежене у хронотопі повідомлення, яке несе сліди картини світу, ментальності, смислів та архетипів відповідної культури (семіосфери, життєсвіту, контексту), що, у свою чергу, є складовою універсального цивілізаційного процесу.

Детальніше...

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси 10-11 ноября 2011 года в г. Минске организует Международную научно-практическую конференцию "Традиции и современное состояние культуры и искусств".
     Цели конференции
     – обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, кино и экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры;
     – обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фольклористики, антропологии;
     – поиск системных подходов к решению актуальных задач сохранения национальных культур и историко-культурного наследия в условиях глобализации.

Детальніше...

  • Ірина Малайко

    “Kraft Foods Ukraine” – “KFU”, administrative assistant

    Рік випуску: 2007

    «Культурологія – це “background” до знання будь-якої галузі. Навчання на культурології в “ОА” подарувало мені - міцний фундамент, на якому цікаво, творчо, адаптативно, – можна збудувати професійне життя, суспільно адаптуватися будь-де (“своє” – “чуже”, але чуже сприймайте у категорії, як “інше”, пізнання, повага, завжди пам`ятаю цю лекцію:), збудувати міцне сімейне щастя і знайти себе. Дякую Усім за прекрасні моменти!»Відео про культурологію в НаУОА, створене студентами під час вивчення курсу "Семіотика екранного мистецтва"