99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів
Острог, 2014

Детальніше...ostrog


Диплом переможця в конкурсі ПРООН на створення кафедри гендерних досліджень

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Кафедра філософії та культурології ЧНПУ під егідою  ІФ НАНУ, за сприяння газети «День» планують у червні 2011 року проведення ІІІ Всеукраїнських Кулішевих читань з філософії етнокультури, присвячених пам’яті С.Б. Кримського,
«Феноменологія софійності в українській культурі.
Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі»

(м.Чернігів, 29-30 червня 2011 р.)

            Пропонована проблематика для обговорення:
1.    Історія української культурології: від П.Куліша до С.Кримського. Становлення сучасної філософії етнокультури.
2.    Сигнатура софійності в українській культурі. Ціннісно-смисловий універсум в історії духовності українського народу.

Детальніше...

(рецензія на книгу «Ukraina: przewodnik krytyki politycznej»).

В одній із своїх праць В.Дільтей написав, що людина, яка досліджує історію, є людиною, яка творить історію. Тому якщо справді зважати на те, що українська історія, якою ми її знаємо, великою мірою позначена суб’єктивністю її авторів, то складається враження, що більшість українських істориків мають досить песимістичний світогляд, який чітко відбивається на їхніх концепціях, адже трагічні сторінки з життя нашого народу виринають набагато частіше, аніж його славні перемоги та досягнення. В зв’язку з цим ми ж самі і позиціонуємо себе як нащадки тієї народності, що постійно перебувала під чужоземним гнітом та була жертвою жорстоких утисків та репресій.

Певну альтернативу до такої позиції висуває львівський історик Ярослав Грицак, який закликає пропагувати українську історію без трагізму.

Детальніше...

  • Ірина Савич-Демчук

    менеджер з реклами «Марк-Медіа»

    Рік випуску 2008

    Лише закінчивши ВУЗ розумієш, який величезний багаж знань дала «Культурологія». Пишаюся тим, що я знаю і застосовую на практиці! Щиро вдячна викладачам, які допомагали пізнавати і взнавати. Сумую за прекрасними студентськими роками і своїми одногрупниками. Вірю, що майбутні культурологи знайдуть своє місце і покликання у житті.Відео про культурологію в НаУОА, створене студентами під час вивчення курсу "Семіотика екранного мистецтва"