Кафедра гендерних досліджень

Завідувач кафедри: Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус

тел. моб.: 097 945 44 16

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 14.00-15.00

Методист кафедри: Вінічук Ліана Леонідівна

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус

тел.: (03654) 2-34-96

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.45, обідня перерва: 13.30-14.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра гендерних досліджень була створена за наказом ректора від 1 жовтня 2010 р. № 37.Підґрунтям для організації кафедри стала перемога у Конкурсі на створення кафедр гендерних студій в університетах України, організованому Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, що є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та Програми розвитку ООН. Під час експертних консультацій з інституціоналізації гендерної освіти (м. Київ) члени кафедри отримали офіційне підтвердження на створення кафедри гендерних досліджень.

Концепція кафедри

Метою сучасних гендерних досліджень є розгляд та порівняльний аналіз моделей гендерних взаємовідносин, що трансформуються в межах глобальних змін. Ведуться пошуки шляхів поглибленого розуміння того, як гендер взаємодіє з іншими поняттями, як змінюються гендерні форми у взаємозв’язку з соціальними та економічними змінами і як гендерні стосунки відтворюються і змінюються з плином часу в різних регіонах світу. Така спрямованість підкреслює важливість зв’язку між теорією і практикою.

Сучасні гендерні дослідження просякли собою, хоча й нерівномірно, всі області світової науки. На сьогодні вивчення жінок та гендерна проблематика в її найбільш широкому тлумаченні є величезним міждисциплінарним полем, що охоплює соціально-економічний, демографічний, соціологічний, культурно-антропологічний, психологічний, інтелектуальний вимір.

Розвиток досліджень потягнув за собою, з одного боку, формування метатеорії, що відкриває нові можливості в розвитку теорії пізнання і в Україні.

Розуміння сутності гендерних досліджень допомагає виявити гуманітарне начало, гуманітарну складову науки. Це здається особливо важливим, оскільки сьогодні необхідно говорити не тільки про гуманітаризацію науки, але й про гуманітаризацію освіти.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Мета діяльності кафедри: висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної паритетності у навчальний процес НаУ «ОА».

Основні завдання і цілі кафедри гендерних досліджень

• підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють на достатньо високому рівні знаннями про гендер, розуміються на теорії статі, організовують свою діяльність на принципах паритетності і можуть брати участь в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань із сфери гендерних студій.

• керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри.

• збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи.

• підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету.

• організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури.

• поглиблення мотивації студентів різних спеціальностей на зацікавлення та оволодіння гендерною проблематикою.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Соціокультурний зріз гендерної проблематики» через:

1) залучення викладачів кафедри до щорічних звітних університетських науково-практичних конференцій, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;

2) опублікування у фахових періодичних виданнях статей викладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;

3) підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри через навчання в аспірантурі і докторантурі;

4) розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїзні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами та навчальними закладами.

Основними елементами стратегії розвитку кафедри гендерних досліджень на 2010 – 2014 роки є:

• розробка та впровадження у навчальний процес вибіркових курсів для різних спеціальностей. Читання спецкурсів передбачає такі види роботи: лекції, семінари, обов’язкове написання і захист реферату чи курсової роботи, підсумковий іспит/залік чи модульний контроль. Мета курсів – показати становище жінки та чоловіка через їх соціостатеві (гендерні) ролі в таких сферах життєдіяльності як праця, родина, політика, культура, релігія та влада, а також місце їх в історичному минулому України. Матеріал запропонованих спецкурсів має слугувати основою методичного забезпечення учбового процесу під час викладання ґендерних курсів, а також буде корисним для впровадження ґендерного підходу в головні учбові програми соціально-гуманітарного циклу різних спеціальностей.

• керівництво викладачами кафедри курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами на гендерну тематику. Зацікавлення та заохочення студентів досліджувати гендерні аспекти найрізноманітніших культурних феноменів, проявляти ініціативу у розробці гендерно спрямованих проектів.

Наукова діяльності кафедри здійснюється в наступних напрямках:

• участь членів кафедри у наукових конференціях, форумах, семінарах, проектах присвячених гендерній проблематиці (зокрема, участь у Форумі гендерних освітніх центрів «Сучасні тенденції гендерної освіти в Україні», участь у проекті із презентації навчального посібника «Основи теорії гендеру»)

• організація щорічної конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти»

• організація круглого столу «Душа/Дух» для викладачів та студентів з метою обговорення актуальних феноменів гендерного спрямування

• організація та проведення тренінгів з гендерної толерантності та ідентичності разом із кафедрою психолого-педагогічних дисциплін.

• організація гуртка «Кіно: Чоловік&Жінка» із метою обговорення найновіших та класичних українських і зарубіжних фільмів з гендерних позицій.

Викладачами кафедри гендерних досліджень проводяться тренінги із гендерної проблематики:

Тематика тренінгів:

  • - Гендер і суспільство
  • - Гендерна соціалізація. Освітні заклади як провідні агенти гендерної соціалізації
  • - Відповідальне батьківство
  • - Гендерні проблеми професійного становлення
  • - Протидія насильству і торгівлі людьми

Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент
  • Янковська Жанна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент
  • Конопка Наталія Олегівна, кандидат історичних наук, старший викладач
  • Шевчук Дмитро Михайлович, кандидат філософських наук, доцент
  • Лушпай Людмила Іванівна, маґістр філології, викладач