Кафедра культурології та філософії

Завідувач кафедри: Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, доцент

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. моб.: (097) 49-60-508

Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 14.00-15.00
Старший лаборант кафедри: Вінічук Ліана Леонідівна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 2-34-96
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.45, обідня перерва: 13.30-14.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра культурології та філософії, яка забезпечує викладання культурологічних дисциплін, була створена у грудні 1996 року (за наказом ректора від 9 грудня 1996 р. №44) і стала однією з перших в академії. Основним полем діяльності кафедри є гуманітарний факультет, проте культурологічні курси викладаються на всіх факультетах Острозької академії, зокрема нормативні дисципліни гуманітарного спрямування. Навчальні плани кафедри передбачають вивчення соціокультурної ситуації в різних епохах, культурні процеси сучасного світу, чимала увага приділяється філософським дисциплінам.

Основна мета кафедри – підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами базової вищої освіти. У своїй діяльності кафедра керується завданнями з трансформації гуманітарної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», програми «Освіта XXI століття». Актуальність завдань кафедри визначалась особливістю процесів відродження і розбудови української і національної культури, входження до спільноти європейських культур і сучасного світового культурного простору. Орієнтуючись на кращі вітчизняні та зарубіжні зразки викладання культурологічних дисциплін, колектив кафедри спирався на історичні традиції Острозької Академії. Дисципліни, що читаються викладачами на кафедрі культурології, складаються з двох блоків: нормативного  та загальнопрофесійного (фундаментальні дисципліния). До загальноосвітнього нормативного блоку входять соціально-економічні, правничі, гуманітарні та окремі природничо-наукові дисципліни. Професійно-орієнтований блок складається із професійних профілюючих дисциплін напряму базової освіти «культурологія». В свою чергу загальнопрофесійні дисципліни поділяються на фундаментальні та професійно-орієнтовані, а також вибіркові навчальні дисципліни. Певна частина навчального плану фахової підготовки відведена на спецкурси та спецсемінари. Згідно з навчальним планом, на кафедрі передбачається ознайомча (музейна), педагогічна (шкільна та вузівська),  соціокультурна  практики.

Навчальний процес кафедри підпорядкований завданням відродження і утвердження автентичних цінностей української культури, духовної консолідації українського народу, залучення досягнень інших культур у вітчизняному освітньому та культурному просторі. Розбудова української культури розглядається у контексті загальнолюдських цінностей, гуманістичних і демократичних домінант сучасної світової спільноти. 
Кафедра успішно практикує керівництво курсовими та кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами студентів. Для виконання таких робіт добираються змістовні і цікаві теми, пов'язані, зокрема, з вивченням нових культурологічних явищ, з новими підходами до тлумачення тих чи інших проблем сучасної культури та філософії, а також з історією світової культури. Окрім написання передбачених навчальними планами робіт, студенти мають можливість брати активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, писати та видавати наукові статті.

Кафедра культурології налагоджує тісні зв'язки з кафедрою філософії і культурології НаУКМА, Ягелонським університетом, кафедрою культурології Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою філософії Рівненського технічного університету, що уможливлює її ефективну педагогічну прикладну діяльність, а також науково-методичні дослідження.

Професорсько-викладацький склад кафедри:


Зайцев Микола Олександрович, доктор філософських наук, професор

Янковська Жанна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент

Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент

Шевчук Дмитро Михайлович, доктор філософських наук, доцент

Карповець Максим Вячеславович, старший викладач

Мініч Анатолій Павловичстарший викладач

Конопка Наталя Олегівна, кандидат історичних наук, доцент

Стратонова Наталя Олегівна, старший викладач

Черніговець Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
(Рівненський державний гуманітарний університет)

Васильченко Марія Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший викладач