проф. П. Кралюк "Історія української філософії"

1.Життя й творчість Аристотеля.

2.Заперечення ідей Платона. Вчення Аристотеля про причини речей.

3.Аристотелівське вчення про буття.

4.Вчення про душу.

5.Логіка Аристотеля.

6.Погляди Аристотеля на державу.

7.Учення Аристотеля про право.

Детальніше...

1. Особливості філософської думки епохи еллінізму.

2. Філософські погляди Епікура.

3. Епікурейське вчення про «суспільний договір».

4. Учення стоїків про достойне життя людини.

5. Критичне ставлення кініків до суспільних установлень і законів.

6. Філософія скептиків.

7. Неоплатонізм – головна течія елліністичної філософії.

Детальніше...

1.Цицерон як політичний діяч і мислитель.

2.Учення Цицерона про державу.

3.Концепція «змішаної» держави.

4.Цицерон про законим в «ідеальній» державі.


Детальніше...