3.1. Давньогрецька філософська культура та українські землі

Як уже говорилося, європейська філософська традиція зародилася в період «осьового часу» (VІ-V ст. до н.е.) в Стародавній Греції. Перші філософські школи з’явилися в Іонії (західному узбережжі Малої Азії), а також у грецьких колоніях Південної Італії. При цьому «забувається», що був ще один осередок зародження філософії – грецькі колонії Північного Причорномор’я. Хоча є чимало свідчень античних авторів на користь цього, даний факт постійно випадає з поля зору більшості дослідників. Назвати це простим непорозумінням не можна. У даному випадку простежується чітка тенденція.

Свого часу на роль грецьких колоній Північного Причорномор’я, на зв’язок давньогрецької та архаїчної української культур звернув увагу Є.Маланюк. «Наша бо земля, – писав він, – протягом довгих століть належала до антично-грецького кругу, до кругу античної культури Еллади – родовища пізнішої культури і Риму, і Європейського Заходу.

 

В цей факт варто вдумуватися частіше і глибше. Наша земля, отже, знаходиться в крузі великої, в своїм універсалізмі неперевершеної, властиво, єдиної культури, до якої належав старовинний світ і з якої частини, варіянту, витворилася геть пізніше західня культура, вся західня цивілізація сучасна і все те, що нині називаємо європейською культурою. До цього кругу не належали тоді ані Середня, ані Західня Європа, ані сусідні нам – від Заходу і, тим більш, від Півночі – народи. Ми були північною окраїною, північним сегментом цього культурного кругу… Факт приналежности землі нашої Батьківщини до цього кругу, факт довговікового перебування наших пращурів в нім (від VIІІ ст. до Хр. ) дав, мусів дати величезні наслідки, які жили, живуть і житимуть в нас, в нашій підсвідомості, в нашім організмі, крові і жилах ...» Далі дослідник зауважує на існуванні численних грецьких міст-колоній у Північному Причорномор’ї, зазначаючи при цьому: «В період античної грецької колонізації наша земля грала ролю такого ж постачальника збіжжя для тодішнього світу Еллади, як в ХІХ ст. – для Західної Європи». На думку цього автора, «з колоніальних осередків при дельтах наших річок і на чорноморськім побережжі антична грецька цивілізація пішла водними шляхами на північ і, як по жилах, розходилась по цілій земля… Є у Геродота зворушливе оповідання про двох «гіперборейських» дівчат, які, в супроводі охорони, несли вінки з пшениці аж на острів Дельос, де був славнозвісний храм Деметри (божества Матері-Землі). Слушно В. Щербаківський добачає в цім анальогію з пізнішими нашими святами обжинок або й Спаса, коли то святять плоди землі. Цей епізод (а він не міг бути вигаданий) свідчить про два важливі факти: 1) культура на нашій землі і у її мешканців – була хліборобська, осіла і традиційна, 2) зв’язок з античним світом Еллади був безсумнівний і тим більш глибоким, що йшов також по лінії релігійній, отже, найінтимніший і найістотніший, тим більш, що такі «прощі» до грецьких святинь (як свідчить Геродот) не були випадкові» [1].

До цих міркувань варто додати, що Геродот, описуючи землі, які лежали за межами еллінського світу, звертав увагу лише на три регіони – Месопотамію й сусідню з нею Персію, Єгипет і нинішню Україну. Така вибірковість багато про що говорить. Принаймні саме ці землі та їхня культура виявилися найближчими стародавнім грекам. До речі, Західна й Центральна Європа опинилися поза увагою «батька історії».

Нехай читач вибачить за таке розлоге цитування Є.Маланюка, але наведені міркування не позбавлені сенсу. До них слід дослухатися. Адже, по-перше, Є. Маланюк спирався на реальні історичні факти та свідчення. А, по-друге, не варто відкидати інтуїцію поета, яка іноді може підказати більше, ніж холодний розум науковця. Варто погодитися з твердженням цього автора, що над фактом приналежності наших земель до кола античної цивілізації слід частіше й глибше вдумуватися. З одного боку, ця цивілізація принесла на давні українські землі цінності, які більшою чи меншою мірою були прийняті автохтонними народами, в тому числі й нашими далекими пращурами. З іншого боку, давні греки, контактуючи з жителями Північного Причорномор’я, дещо запозичили у «варварів».

Сучасні археологічні дослідження показують, що між Грецією, Південною Італією, а також теперішніми українськими землями в прадавні часи існували постійні контакти. Україна була тією частиною території, де формувалася індоєвропейська спільнота і звідки індоєвропейці почали своє розселення. Археологічні, антропологічні, лінгвістичні й писемні дані свідчать про те, що мінімум вісім міграційних потоків індоєвропейців прокотилося з Північного Причорномор’я та Нижнього Подунав’я Балканським півостровом і Анатолією в енеоліті та в епоху бронзи (кінець V – ІІ тис. до н.е.). Близько 3000 року до н.е. індоєвропейські племена перейшли Босфор і Дарданелли, заснувавши на малоазійському узбережжі Трою, яка контролювала міграційні й торгові шляхи між Балканами та Анатолією. Орієнтовно через сімсот років на території Греції з’явилася перша індоєвропейська догрецька людність – легендарні пелазги. Тоді тут відбувся різкий перелом у культурі – з’являється бронза, ліпна, чорна, лощена кераміка, яка дещо нагадує посуд нижніх шарів Трої. У 2000-1900 рр. в Анатолію прийшли індоєвропейські племена, що виступали носіями іонійського діалекту. А в середині ІІ тис. до н.е. греки-ахейці завоювали високорозвинуте Мінойське царство на острові Крит, що було створене неіндоєвропейською людністю. Тоді ж досягнення Мінойської цивілізації поширилися на всю Грецію. Близько 1200 р. спостерігалася ще одна навала індоєвропейських племен, котрі в писемних джерелах фігурують як «народи моря». Прийшовши з Подунав’я й Північного Причорномор’я, вони проникли в Грецію, Малу Азію, Палестину, на острови Середземного моря, зокрема, Корсику та Сицилію. Грецію захопили дорійці, витіснивши ахейців і зруйнувавши їхню Крито-Мікенську цивілізацію [2]. Уникнути навали вдалося лише іонійським містам Малої Азії та Аттиці. У цих регіонах, де збереглися набутки крито-мікенської культури, найбільш інтенсивно й розвивалася філософська думка.

У пам’яті стародавніх греків зберігалися міфи, які пов’язувалися з теперішніми українськими землями. Частина їх має відношення до бога Аполлона. До речі, цей бог виступав, як покровитель Трої. Також його культ мав велике поширення в Північному Причорномор’ї. Відповідно легендам, Аполлон кожних дев’ятнадцять років на колісниці, запряженій лебедями, відправляється в країну гіпербореїв, яка знаходиться десь на сучасних українських землях. Це ідеальна країна. Гіпербореї є народом, якого люблять боги і який є близьким до них. Як і Аполлон, гіпербореї художньо обдаровані. Блаженне життя в них супроводжується  піснями, танцями, музикою і бенкетами. Вічні веселощі й благочестиві молитви характерні для них – цих слуг та жерців Аполлона. Навіть смерть приходить до гіпербореїв як порятунок від пересичення життя, і вони, випробувавши всі насолоди, кидаються в море. Низка легенд пов’язана з принесенням гіпербореями першого урожаю на священний острів Делос, де ніби народився Аполлон і де знаходилося його основне святилище. На ці легенди, власне, й звертав увагу Є.Маланюк. Після того, як дівчата, послані з дарами, не повернулися з Делоса (залишилися там чи зазнали насильства), гіпербореї стали залишати дари на кордоні сусідньої країни, звідки їх поступово переносили інші народи аж до самого Делоса [3]. У цих легендах (зрозуміло, в плані міфологічному) йдеться про зв’язки між греками й гіпербореями – жителями українських земель.

У деяких легендах гіпербореями виступають мудреці Абаріс та Арістей, які вважалися служителями Аполлона. Вони ніби володіли давніми символами цього бога (стрілою, вороном і лавром з їхньою чудодійною силою), а також навчали людей музиці, філософії, мистецтву створення поем тощо.

Водночас зустрічаються розповіді, що Абаріс та Арістей навчалися в греків. Перший ніби був учнем Піфагора, який посвятив його в сакральні науки та пояснив свої твори, тобто долучив до учнів. Абарісу ніби належала поема про подорож Аполлона до гіпербореїв, а також інші поетичні твори. Про нього згадували такі античні автори, як Геродот, Піндар, Порфирій, Ямвліх.

Щодо Арістея, то його вважають поетом, що жив у VІІІ-VІІ ст. до н. е. Він спеціально присвятив свою «Арімаспейську поему» опису територій Північного Причорномор’я. На жаль, даний твір повністю не дійшов до нас. Збереглися лише фрагменти.

Ставлення до відомостей, які подавав Арістей, не було однозначним. Геродот використовував цей твір як інформативне джерело. У своїй «Історії» писав наступне: «Арістей, син Каістробія, проконнесець, в своєму епічному творі розповідає, що він, натхненний Фебом, прибув до ісседонів, а за ісседонами живуть одноокі люди арімаспи, а ще далі за ними є грифи, які охороняють золото, а там далі біля моря живуть гіпербореї. Всі вони, крім гіпербореїв, починаючи від арімаспів, постійно нападають на своїх сусідів» [4]. Далі Геродот пише про Арістея, про чудеса, які розповідали про нього. Ці чудеса були пов’язані із переселенням душ, що, при бажанні, може трактуватися як відгомін піфагорійських поглядів. Також Геродот веде мову про поїздку Арістея до Південної Італії, де він виступав як адепт культу Аполлона, утверджуючи цей культ в південноіталійському місті Метапонті. У даному місті дійсно поклонялися Аполлону. Це підтверджує нумізматичний матеріал – зображення бога з лавровим деревом або вінком на монетах цього міста.

Правда, Геродот не схильний так вже довіряти Арістею. Повідомляє, що цей поет «не ходив далі від ісседонів, але про те, що там далі, він розповідає з чуток, додаючи, що так кажуть ісседони» [5]. Деякі інші античні автори більш скептично ставилися до Арістея. Відомий географ античності Страбон називав його брехуном [6]. Та все ж за розповідями про Арістея (наскільки б легендарними вони не були) стояли певні реалії. Принаймні вони засвідчили про існування контактів у трикутнику антична Греція – Північне Причорномор’я – Південна Італія. Ці контакти мали культурний характер, зокрема, відбувався обмін релігійними й філософськими ідеями.

У контексті вищесказаного закономірним виглядає те, що греки на зорі свої цивілізації почали створювати в Північному Причорномор’ї міста-колонії. Це для них ніби було «повернення на батьківщину».

У заселенні грецькими колоністами цих земель простежуються три етапи.

Перший припадає приблизно на середину VІІ ст. до н. е. Тоді засновуються поселення Борисфен (на сучасному острові Березань поблизу Очакова Миколаївської області) та Істрія в Подунав’ї.

Другий етап – перша половина та середина VІ ст. до н. е., коли Борисфен освоює територію по берегах Березанського та Бекшуйського лиманів. Тут виникають численні землеробські поселення. На березі Дніпро-Бузького лиману (поблизу сучасного селища Парутине Очаківського району Миколаївської області) борисфеніти заснували Ольвію. На Боспорі Кіммерійському (Керченський і Таманський півострови) засновуються Пантікапей (зараз м. Керч), Гермонаса (нині м. Тамань), Феодосія тощо.

Третій етап припадає на другу половину VІ – початок V ст. до н. е. Тоді грецькими переселенцями в Північному Причорномор’ї були закладені колонії Ніконій (с. Роксолани Оде۬ської області), можливо, Офіуса й Тіра (м. Білгород-Дністровський), поселення на узбережжі Дністровського та Бузького лиманів. В останній чверті VІ ст. до н. е. на західному узбережжі Криму була заснована Керкінітіда (м. Євпаторія) і, можливо, невелике поселення на місці майбутнього м. Херсонеса Таврійського (неподалік нинішнього м. Севастополя). На Боспорі Кіммерійському виникли міста Фанагорія (станиця Сінна на Таманському півострові), неподалік від Пантікапея Тірітака, Німфей, Мірмекій, Пормфій та ін. [7]

Переважно засновниками названих міст-колоній були вихідці з Іонії – регіону, де, як зазначалося, вперше у Греції зародилися філософські вчення. Неіонійським був лише Херсонес.

Упродовж майже тисячолітнього існування заснованих у Північному Причорномор’ї міст тут періодично відбувалася внутрішня колонізація, спрямована на розширення сільських околиць. І лише в деяких випадках відбувалася поява нових міст-держав.

Головними районами античної цивілізації в Північному Причорномор’ї були Ольвія з оточуючими її численними дрібними поселеннями, група міст на берегах Керченської протоки, які з часом об’єдналися у Боспорське царство, а також Херсонес із приналежними йому землями Південно-Західного та Західного Криму.

Давньогрецькі міста цього регіону підтримували жваві економічні, політичні, а також культурні зв’язки з материнською Грецією. Античні діячі культури виявляли чималий інтерес до цих земель.

Повідомлення про північнопричорноморські території знаходимо в давньогрецьких описах, складених під час морських подорожей. Одними із найдавніших таких повідомлень є оповідь мореплавця Скілака Каріандського (VІ ст. до н. е.), і «Опис Землі» Гекатея Мілетського (бл. 546-480 рр. до н. е. ). Завдяки їм відома точна дата заснування у 647-646 рр. до н. е. найпершої у Північному Причорномор’ї колонії – Борисфена.

Як зазначалося, велику увагу землям Північного Причорномор’я приділив Геродот у своїй «Історії». Четверта книга цієї грандіозної праці в основному присвячена розповідям про скіфів – кочівників Північного Причорномор’я. Геродот дійсно міг побувати на цих землях, зокрема в Ольвії. Хоча достовірних відомостей про це не маємо. І все ж не викликає сумнівів те, що він був непогано поінформований про події в цьому регіоні.

Згадки про Північне Причорномор’я зустрічаємо також у «Історії рослин» Феофраста (бл. 374-284 рр. до н. е. ), роботах Аристотеля (384-322 рр. до н. е. ), Діодора Сицилійського (бл. 90 – 21 рр. до н. е. ), «Географії» Страбона (бл. 64/63 – бл. 24/23 рр. до н. е. ), «Географічному пораднику» Клавдія Птолемея (бл. 90 – 160 рр. н. е. ) та інших творах античних авторів [8].

Північнопричорноморська проблематика знайшла висвітлення в промовах знаменитого давньогрецького оратора Демосфена (384-322 рр. до н. е.). Зокрема, він звертав увагу на зв’язки між Афінами та Боспорською державою. Можливо, його інтерес до Північного Причорномор’я мав і «генетичну основу». Існує версія, ніби по лінії матері Демосфен мав скіфські корені. Також скіфом іменував його оратор Дінарх.

Своєрідним джерелом, в якому розглядаються деякі аспекти культури північнопричорноморських міст, є «Борисфенська промова» філософа-кініка Діона Хризостома, написана наприкінці І ст. н. е.

Північне Причорномор’я та його жителі зображені і в творах античних драматургів. Наприклад, скіфи виступають персонажами комедії Аристофана «Лісістрата» (бл. 445-385 рр. до н. е. ). У трагедії Есхіла (525-456 рр. до н. е.) «Прометей закутий» головного героя Прометея приковують до скелі в пустельній Скіфії, а не на Кавказі, як вважає дехто. Місцем дії трагедії Еврипіда (бл. 408-406 рр. до н. е. ) «Іфігенія в Тавриді» є територія нинішнього Криму [9].

У давньогрецьких містах-колоніях Північного Причорномор’я була досить розвинута грамотність. Про це свідчать численні написи й графіті на кам’яних надгробках, вівтарях, посуді, свинцевих печатках. Найдавніші з них походять з VІ-V ст. до н. е. Один з таких написів знайдений на стінці амфори. Це звіт ольвійського жерця про поїздку в пониззя річки Борисфен (Дніпра). Він розповідає про відвідання сакральних місць й руйнування вівтарів деяких божеств, про рабів-утікачів, диких коней, вивезення з Гілеї дерев тощо. Дійшов до нас із V ст. до н. е. лист Ахіллодора, який дає уявлення про побут грецьких поселенців у Північному Причорномор’ї [10].

Збереглися дані про навчання в містах-колоніях Північного Причорномор’я філософії. На користь цього говорять як деякі археологічні знахідки, так і писемні свідчення античних авторів. Наприклад, античний філософ Діон Хризостом писав, що його знайомий ольвіополіт Каллістрат захоплювався красномовством (риторикою) та філософією, а ще один ольвіополіт Гієросонт вивчав твори Платона. Мешканці Ольвії виявилися готовими до сприйняття філософських ідей, тому охоче слухали промови Діона Хризостома [11]. При цьому треба мати на увазі, що Діон Хризостом прибув до Ольвії в кінці І ст. н.е., в далеко не найкращі часи її розвитку. Близько ста п’ятидесяти років перед тим поліс зазнав страшного розорення від військ гетського ватажка Буребісти. З великими труднощами ольвополітам вдалося відновити місто. Але воно вже ніколи не сягало такого високого ступеня розвитку, як це було в ІV–ІІІ ст. до н. е.

Те, що в період Діона Хризостома в Ольвії вивчали філософію і знали Платона, дає підстави говорити про високий рівень філософської культури міста. Звісно, суворі умови життя, постійні напади варварських племен не давали можливості інтенсивно розвивати тут філософську думку. Давалася взнаки й віддаленість поліса від головних культурних центрів античного світу. Проте незважаючи на ці обставини, Ольвія виступала осередком філософствування в античній Елладі. Це місто дало кілька примітних фігур для античної філософської думки.

Ще одним культурним осередком Північного Причорномор’я, де розвивалася філософія, був Боспор, зокрема місто Пантікапей. Одна з пантікапейських епітафій (не пізніше ІІІ ст. до н. е.) розповідає про померлого Смікра, освічену та справедливу людину. Він викладав своє філософське вчення в публічних місцях і «дав громадянам найкращий спосіб мислення» [12]. Існує думка, що з Боспору походив Діфіл (кінець ІV ст. до н. е. ) – учень Евфанта, філософа мегарської школи. Про Діфіла є фрагментарна згадка в історика античної філософії Діогена Лаертського [13]. Ймовірно, ці краї були батьківщиною філософа Сфера – відомого мислителя елліністичного періоду, який залишив після себе чимало творів [14].

Культурним центром Північного Причорномор’я був і Херсонес. Як зазначалося, він не належав до іонійських колоній. Тому, можливо, філософія не розвивалася тут, як у деяких містах цього регіону. Проте в Херсонесі були репрезентовані інші сфери грецької культури. Збереглася низка пам’яток політичної думки, що виникли в місті. Це – «Присяга херсонесців», «Договір Херсонеса з понтійським царем Фарнаком І», «Декрет херсонесців на честь Діофанта» та ін. [15]

Поширеним явищем у Північному Причорномор’ї стали шлюби між греками  й «варварами». Деякі видатні діячі давньогрецької культури були народжені в результаті подібних шлюбів, зокрема до них належав Анахарсіс. Еллінки нерідко ставали дружинами скіфських правителів. Від такого шлюбу народився скіфський цар Скіл (V ст. до н. е. ), який був прихильником давньогрецької культури. Скіл всіляко сприяв еллінізації своїх співвітчизників. За прикладом греків почав карбувати монету із написом «Скіл». Однак еллінофільська діяльність царя викликала занепокоєння й активний опір з боку скіфів. За свідченням Геродота, Скіл брав участь у містеріях вакхічного Діоніса. Це ніби обурило його підданих і вони вбили свого царя [16].

Хоча в Північному Причорномор’ї між античними греками й місцевими племенами виникали збройні кофлікти, а також різноманітні цивілізаційні непорозуміння, не можна заперечувати факту мирних контактів між ними, які супроводжувалися торгівлею й культурним обміном, зрештою, встановленням родинних зв’язків. Це сприяло творенню в Північному Причорномор’ї синтетичних елліно-варварських спільнот.

Те, що такі процеси відбувалися, можна продемонструвати на прикладі давньоримського поета Овідія (43 р. до н. е. – 18 р. н. е.). У 8 р. н. е., він був засланий у Північне Причорномор’я, місто Томи (зараз територія Румунії). У творах, написаних у даний період, поет з болем говорить, що йому після цивілізованого Риму доводиться жити на околиці імперії поряд із варварами – гетами й сарматами. Він змушений говорити варварськими мовами, переймати звичаї малоцивілізованих сусідів. «…я навчився говорити по-гетськи й по-сарматськи», – заявляє Овідій. У посланні до Кара, написаного поетом незадовго до смерті, читаємо наступне: «І тобі не варто дивуватися, якщо будуть з вадами мої вірші, які я – майже гетський поет – пишу. Ох, соромно [й сказати], я на гетській мові написав книжку, і варварські слова складені нашими розмірами. І я сподобався – поздоров мене, і став називатися поетом [і] серед нелюдів-гетів». Далі Овідій говорить, що згадана поема прославляє цезаря Тиберія. Очевидно, твір задумувався як спроба пом’якшити серце імператора й добитися помилування. У кінці послання до Кара поет пише: «Коли я прочитав до кінця ці [вірші], написані нерідною Каменою, і мої пальці торкнулися останнього листа [книги], всі закивали головами і [стали потрясати] повними [стріл] сагайдаками, і довго на гетських устах не змовкав гул» [17].

Цей уривок отримав неоднозначне трактування. Деякі дослідники не схильні були розуміти буквально слова Овідія, вважаючи, що він мав на увазі не гетську мову, а діалект, який існував у Томах і в якому траплялися гетські й сарматські слова. Інші ж, навпаки, розуміли Овідія буквально.

Наразі важко сказати, що собою представляли гетські племена як етнос і якою була їхня мова. Існує версія, ніби це були праслов’янські чи навіть праукраїнські племена. Зокрема, галицький дослідник ХІХ ст. О.Партицький доводив спорідненість давніх гетів із теперішніми українцями. Ще раніше подібної версії дотримувався польський хроніст ХVI ст. М.Стрийковський, котрий твердив: «Овідій писав також слов’янською або руською мовою, яку добре вивчив через її принадність…». Приблизно те саме зазначав М.Смотрицький у своїй граматиці слов’янської мови. А І.Франко навіть дійшов висновку, що у нас є «право назвати Овідія першим поетом, що написав вірш мовою близькою до давньої й теперішньої української» [18]. Звісно, ця гіпотеза потребує солідного обґрунтування. Однак приклад Овідія засвідчує можливість інтенсивних культурних контактів між цивілізованим греко-римським та варварським світами. Ці контакти могли стосуватися й філософської сфери.

Усе вищенаведене дозволяє зробити висновок, що в Північному Причорномор’ї склалися умови для розвитку філософської думки в античні часи. Тут виникли міста-колонії, які підтримували зв’язки, в т. ч. й культурні, з іонійськими та південноіталійськими грецькими містами, що вважаються колискою античної філософії.

Високий рівень культури й освіти в містах цього регіону – Ольвії, Пантікапеї, Херсонесі – створювали сприятливі умови для розвитку філософської думки. Населення Північного Причорномор’я було обізнане з поглядами представників ранніх шкіл античної філософії, зокрема, піфагорійців. Але особливо цінувалося тут вчення Платона. Поширювалися в цьому регіоні й елліністичні філософські течії.

Хоча грецькі колоністи в Північному Причорномор’ї трималися осібно й протиставляли себе місцевим «варварським» племенам, між цими двома світами відбувалися контакти, в т. ч. й культурного характеру. При чому вони не були односторонніми. Не лише «варвари» приймали надбання античної культури, а й греки багато що переймали від «варварів».

3.2. Гомер і предфілософія Північного Причорномор’я

Філософія, як уже говорилося, не з’являється на порожньому місці. Її становленню передують тривалі культурні процеси, з’являються твори, де спостерігається намагання осмислити світ не лише з міфологічних, а й раціоналістичних позицій. Ці твори часто іменуються предфілософськими. До таких варто віднести й славнозвісні поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея».

У «Іліаді» зустрічаємо згадки про Північне Причорномор’я. Як би це фантастично не звучало, але не виключено, що автор даного епічного твору походив з нинішніх південноукраїнських земель. Принаймні деякі опосередковані дані дають підстави так твердити. Ще в стародавній Греції велися дискусії про місце народження цього поета. За честь вважатися його батьківщиною змагалися Хіос, Смірна, Саламін, Колофон, Родос, Аргос, Афіни тощо [19].

Деякі моменти дають підстави пов’язувати Гомера та його епічні твори, передусім «Іліаду», із територією Північного Причорномор’я. Головним героєм «Іліади» виступає Ахілл, культ якого мав поширення саме на цих землях. А в гімні лесбоського поета Алкея (кінець VІІ – початок VІ ст. до н.е.) Ахілл іменується «владикою скіфської землі». Святилище на честь цього героя знаходилося на острові Левка (нині острів Зміїний, що належить Україні). У стародавніх греків існував міф про виникнення цього острова. Там розповідалося, що на прохання Фетіди Зевс звелів Посейдону підняти з дна морського чистий, нічим не заплямований острів спеціально для того, щоб поселити на ньому Ахілла із дружиною Єленою. Саме він є єдиним володарем острова й ніхто зі смертних не мав права поселитися на ньому.

Культ Ахілла існував на Тендрівській косі (поблизу Ольвії). На честь божественного героя тут відбувалися свята, спортивні (кінні) змагання, знаходився в цьому місці також Ахіллів храм та вівтар. Писемні джерела свідчать, що ім’я Ахілла було нерозривно пов’язане з Ольвією та її околицею до кінця їхнього існування. Саме в останній період історії Ольвії Ахілл стає верховним божеством цього полісу [20]. За стан святилища Ахілла, загальне шанування та проведення свят відповідала колегія ольвійських архонтів. Ахілл сприймався ольвополітами як покровитель їхнього міста й захисник кордонів. Вони іменували його Понтархом (володарем Понту) і навіть Вічним отцем. У 2 ст. н.е. Ахіллу приписувалося багато функцій. Він міг би замінити усі інші божества, якби тут не були такими сильними політеїстичні тенденції. Культ Ахілла пережив навіть Ольвію. Ще в V–VІ ст. йому продовжували робити жертвоприношення на острові Левка [21]. А візантійський історик другої половини ІХ ст. н.е. Лев Диякон, посилаючись на античні джерела, вважав, що Ахілл був скфіом, походив з містечка Мірмікон, що знаходилося на півночі від сучасної Керчі. Вигнаний скіфами за свій жорстокий і нестримний норов, він оселився у Фессалії. Доказом скіфського походження Ахілла, вважав Лев Диякон, є покрій його накидки, скріпленої застібкою, звичка битися пішим, біляве волосся, світло-сині очі, дратівливість і дикість [22]. До речі, саме таким зображений Ахілл, якого зіграв Бред Пітт у відомому голлівудському кінофільмі «Троя».

Другий не менш важливий момент, який дає можливість пов’язати Гомера з Північним Причорномор’ям, це надзвичайна популярність поета в даному регіоні. Навіть коли слава Гомера в материнській Греції зменшилась, у цьому регіоні, зокрема в Ольвії, вона залишалася незвично високою. Про це свідчить філософ Діон Хризостом у своїй «Борисфенітській промові». Він, зокрема, описує своє спілкування з одним ольвополітом – Калістратом: «Знаючи, що Калістрат – шанувальник Гомера, я відразу заговорив про нього. Майже всі борисфеніти наполегливо читають цього поета, напевно тому, що вони і тепер ще войовничі, а може через любов до Ахілла: вони надзвичайно шанують його…, і окрім Гомера ні про кого іншого не хочуть і слухати. Хоча вони грецькою говорять не зовсім уже чисто завдяки тому, що живуть серед варварів, але все-таки «Іліаду» майже всі знають напам’ять. Я, жартуючи, сказав Калістрату: «Як ти думаєш, Калістрат, який поет кращий, Гомер чи Фокілід?» – «Та я не знаю й імені іншого поета, – з посмішкою відповів Калістрат, – та й, напевно, і ніхто із присутніх: ми не визнаємо нікого іншого за поета, окрім Гомера, але зате його знає майже кожен». І справді, їхні поети згадують лише про Гомера в своїх віршах…» [23].

Закономірно виникає питання, чому саме в Північному Причорномор’ї зберігалися такі сильні гомерівські традиції? Невже через периферійність цього регіону? А, можливо, тут певну роль відігравала історична пам’ять, яка пов’язувала Гомера з цими землями?

Нарешті, третій момент, який опосередковано підтверджує нашу гіпотезу. Традиційно Гомер вважається сліпим поетом-піснярем. Саме так його представляють у давньогрецьких джерелах. Однак у стародавній Греції не зустрічаємо, окрім Гомера, відомих незрячих поетів-співців. Виняток становить хіба що Ольвія, де існував інститут сліпих співців і, за свідченням Діона Хризостома, він зберігався до початку нашої ери. Як правило, феномен сліпих співців відсутній у інших європейських культурах.

Однак серед європейських народів є один, у котрого незрячі поети-співці посідали помітне місце в культурі. Це – українці, що мали сліпих співаків-кобзарів. Перші згадки про них припадають на ХV–ХVI ст., коли предки українців починають освоювати північнопричорноморські степи, де ще зберігалися грецькі поселення. Можливо, тоді інститут сліпих співців, який існував у греків Північного Причорномор’я, був адаптований українцями і зберігався ними до початку ХХ ст. А, можливо, це було відновлення глибинно-архаїчних індоєвропейських традицій, про які ми не знаємо. Кобзарі (бандуристи, лірники), подібно до Гомера, були мандрівними незрячими співаками. Вони не лише виконували чужі пісні, а й нерідко самі творили їх. Як Гомер став символом давньогрецької поезії, так і узагальнений образ кобзаря сприймався українцями в якості символу поетичної творчості. Не даремно Т.Шевченко свою знамениту збірку поезій назвав «Кобзарем».

Варто зазначити, що Т.Шевченко добре знав твори Гомера, порівнював їх із українськими народними думами, котрі виконувалися кобзарями. У повісті «Прогулянка із задоволенням і не без моралі» він в уста героя вкладає наступні міркування: «Недавно кто-то печатно сравнил наши, т.е. малороссийские, исторические думы, с рапсодиями хиосского слепца (тобто Гомера – П.К.), праотца эпической поэзии. А я смеялся такому высокомерному сравнению, а теперь, когда разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал – разумеется, в переводе Гнедича – и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как например дума «Иван Коновченко», «Савва Чалый», «Алексей, попович пирятинський», или «Побег трех братьев из Азова», или «Самойло Кишка», или, или, – да их и не перечтешь. И все они так возвышенно-просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец хиосский да послушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца, кобзаря или лирника, то разбил бы вдребезги свое лукошко, называемое лирой, и поступил бы в михоноши к самому бедному нашему лирнику, назвавши себя публично старым дурнем» [24].

У наш час з’явилися спроби довести, що Гомер походив саме з Північного Причорномор’я. Зокрема, таку спробу зробив Золотухін А.І. На основі аналізу «Іліади» й «Одіссеї» він доводив, що Гомер народився на Півдні України, був кіммерійським царем і похований на острові Березань [25].

Чи походив Гомер з Північного Причорномор’я, чи був пов’язаний із цим регіоном – це, звісно, питання дискусійне. Однак безсумнівним є те, що творчість цього поета тут добре знали й шанували. У Північному Причорномор’ї склалася сильна гомерівська традиція, яка слугувала певним підґрунтям для античного філософствування. Адже до образів та сюжетів «Іліади» й «Одіссеї» неодноразово зверталися давньогрецькі мислителі. Варто також вказати на зв’язок Гомера з Іонією. «Іліада» й «Одіссея» написані гекзаметром, їхня мова побудована на давніх традиціях художньої мови з іонійсько-еолійськими елементами.

Хоча гомерівський епос загалом перебуває в межах міфологічного світогляду, все таки дослідники схильні вбачати в особі Гомера представника давньогрецької предфілософії. «У гомерівській мудрості, – пише Е.Фролов, – ми вбачаємо витоки античного способу мислення; придивимося же прискіпливіше до того, чим є ця мудрість. Як і будь-яка мудрість, вона багатолика; це і життєве, практичне знання, породжене досвідом, і більш глибоке знання, споріднене з філософією, засноване на роздумах та узагальненні, – знання, що являє собою особливого роду світорозуміння і визначає принципи життя людини в суспільстві, й нарешті, це – сукупність часткових спеціальних знань, що передбачають народження особливих наук та мистецтв. Життєва мудрість Гомера одночасно багата і проста. Поеми насичені різного роду загальними місцями, сентенціями, чи гномами, як їх пізніше будуть називати греки, підсумовуючи багатовіковий народний досвід» [26].

Знайомлячись із творчістю Гомера, ольвіополіти та жителі інших давньогрецьких міст Північного Причорномор’я робили перші кроки на шляху філософствування. Для багатьох із них поеми «Іліада» та «Одіссея» були ніби вступом до філософії.

3.3 Сальмоксій – перший філософ з українських земель?

Ім’я Сальмоксія невідоме не лише для пересічного українця, а й для дослідників, які спеціально займаються історією української філософії. Про нього Ви не прочитаєте ні в підручниках, ні в енциклопедичних виданнях, навіть не знайдете робіт, де би йшлося про цього мислителя. І це при тому, що на Сальмоксія посилався сам Платон, а давньогрецький історик філософії Діоген Лаертський називав його одним із перших філософів [27].

Уже в «батька історії» Геродота зустрічаємо розлогу розповідь про гета Сальмоксія. Гети належали до числа фракійських племен, які проживали на території України. Як зазначалося вище, деякі дослідники вбачають у фракійцях предтеч слов’ян чи навіть українців.

Оповідаючи про гетів, Геродот пише, що в них існував культ Сальмоксія, який раніше був людиною та учнем Піфагора. Ось як звучить ця розповідь:

«Гети вірять у те, що вони безсмертні, і це в такий спосіб: вони вважають, ніби люди в них не помирають, а той, хто гине, йде до бога Сальмоксія, а цього бога деякі з них називають Гебелейзіном. Кожні п’ять років вони неодмінно посилають вісника до Сальмоксія, того з них, кому випаде жереб, і просять його переказати, що їм треба. Ось як відбувається це відсилання до бога. Деякі з них призначаються тримати всторч три списи, а інші беруть за руки й за ноги того, кого посилають до Сальмоксія, потім розгойдують його й підкидають високо так щоб він упав на вістря списів. Отже, коли проколотий списами помре, вони вірять, що божество до них прихильне. Але коли він не помре, то вони обвинувачують самого цього вісника, кажучи, що він погана людина. Таке обвинувачення приписують йому й замість нього посилають іншого, а доручення дають йому, коли він ще живий. Ці самі фракійці, коли блищать блискавки й гримить грім, стріляють із луків у небо й загрожують цьому богові, гадаючи, що нема іншого бога, крім їхнього бога.

Згідно з відомостями, що їх мені дали елліни, які живуть у Геллеспонту (і біля Понту), цей Сальмоксій був людиною, рабом на Самосі, навіть був рабом Піфагора – сина Мнесарха, потім він став вільним і зібрав багато скарбів і, коли їх придбав, поїхав на свою батьківщину. Проте, оскільки фракійці жили досить погано й були бідними розумом, цей Сальмоксій, який знав спосіб життя іонійців і знав звичаї кращі від звичаїв фракійців, бо жив з еллінами і навіть із найкращим із мудреців еллінів (із Піфагором), побудував приміщення для чоловіків, де приймав кращих громадян, частував їх і повчав їх, що ні він сам, ні його співтрапезники, ні ті, що мають від них народитися, не помруть, але перейдуть до такої країни, де житимуть вічно і матимуть усі блага. Коли він це робив, про що я розповів, і так розмовляв із ними, тим часом він спорудив собі підземне житло. Скоро воно було готове, він зник там від фракійців і зійшов у своє підземне житло і жив у ньому три роки. Фракійці розшукували його й оплакували, вважаючи його за мертвого. Проте на четвертий рік він з’явився серед фракійців і тоді вони повірили всьому тому, про що розповідав Сальмоксій. Так кажуть про цю справу.

Як на мене, щодо того підземного житла, я цьому не дуже вірю, але й не вважаю цього цілком неймовірним, мені здається, що цей Сальмоксій жив за багато років до Піфагора. Отже, чи справді була така людина, як Сальмоксій, чи це просто якесь тубільне божество в гетів, про це не суджу” [28].

Спробуємо проаналізувати наведене свідчення Геродота. Як бачимо, сам історик доволі скептично ставиться до даного повідомлення. Безпосередньо з життям гетів, ні з їхньою релігією він не знайомий, а передає розповіді греків, що живуть по сусідству з цим народом. Закономірно, в умовах тодішньої вкрай обмеженої комунікації, інформація часто набувала фантастичного й легендарного характеру. Особливо ця інформація стосувалася інших, «чужих», народів.

Розповідь, яку наводить Геродот про гетів, не є винятком. Загалом важко говорити про її правдоподібність. Але було б неправильно просто так відкинути цю інформацію. Варто спробувати її розшифрувати, побачити за фантастикою певні реалії.

У цій розповіді явно відчуваються деякі стереотипні уявлення греків. Перше з них – про те, що боги (принаймні в нееллінських, «варварських» народів) це колишні люди, які, завдяки своїм діянням, стали знаменитими і після смерті їх почали вважати богами. Така точка зору чи не найкраще була представлена елліністичним письменником Евгемером у творі «Священна хроніка».

Другий стереотип – про нерозумність, відсталість «варварських» народів у порівнянні з греками. У наведеній оповіді Геродота про Сальмоксія останній постає як чоловік, що набрався мудрості в греків. Завдяки цій мудрості йому вдалося відносно легко обманути наївних та нерозумних своїх співвітчизників.

Однак виникає питання: чому Сальмоксій у розповідях припонтійських греків пов’язується саме з Піфагором, чому він тут виступає учнем знаменитого мудреця? Є підстави припустити, що дана розповідь відображує якісь реальні піфагорійські впливи у Північному Причорномор’ї, в т.ч. й середовищі «варварських» народів,  пов’язаних з греками. Про Сальмоксія (Замолксіса) як про раба Піфагора пише Діоген Лаерський, водночас зазначаючи, що гети шанують його як бога Кроноса й приносять йому жертви [29]. Правда, в даному випадку Діоген посилається на Геродота. Хоча, як бачимо, Геродот допускає те, що Сальмоксій жив до Піфагора і той, зрозуміло, не міг бути його вчителем.

Правдоподібним, як на наш погляд, виглядає твердження Геродота, що Сальмоксій учив про безсмертя душі. Ця ідея була притаманна піфагорійцям. Щоправда, вона інтерпретувалася ними дещо інакше. Для них характерною була віра в переселення душ. Але не виключено, що ця ідея в Сальмоксія набула іншого трактування, більш зрозумілого й прийнятного для представників його народу.

Про Сальмоксія як про самостійного мудреця, а не як про піфагорійця писав Платон. Останній жив приблизно в той самий час, що й Геродот. Тому наведена ним інформація про Сальмоксія має приблизно таку ж вартість, як і інформація Геродота.

Згадку про фракійця Сальмоксія зустрічається в одному з ранніх діалогів Платона «Хармід». У ньому автор в уста Сократа вкладає такі слова: «Отож, мій Харміде, подібним чином справа полягає і в замовляннях. (У діалозі ведеться мова про вміння зняти головну біль з допомогою замовлянь – П.К.). Навчився я цьому, коли знаходився там, при війську, у якогось фракійського лікаря із учнів Сальмоксія: вважається, що ці лікарі дають людям безсмерття. Так ось цей фракієць говорив, ніби еллінські лікарі правильно передають те, що я тільки що тобі повідав (мається на увазі те, що не варто лікувати лише один хворий орган, а треба лікувати все тіло – П.К.); але Сальмоксій, сказав він, наш цар, будучи богом, говорить: «Як не варто намагатися лікувати очі окремо від голови і голову – окремо від тіла, так не варто й лікувати тіло, не лікуючи душу, і в еллінських лікарів саме через це бувають невдачі при лікуванні багатьох хвороб, коли вони не визнають необхідності піклуватися про ціле, а між тим якщо ціле в поганому стані, то й частина не може бути в порядку. Оскільки, говорить він, все – й погане, і добре – породжується в тілі і в усій людині душею, і саме з неї витікає, так само як в очах все виходить від голови. Тому-то й треба спочатку й переважно лікувати душу, коли хочеш, щоб і голова, і все інше тіло добре себе відчували. Лікувати ж душу, дорогий мій, треба відомими заклинаннями, останні ж є ні чим іншим, як правильно сказаними словами: від цих правильно сказаних слів у душі вкорінюється розсудоивість, а її вкорінення й присутність полегшують вкорінення здоров’я в голові й у всьому тілі». Так він наставляв мене й відносно ліків, і відносно замовлянь: мовляв, нехай ніхто не думає переконати тебе вилікувати йому голову з допомогою цих ліків, якщо перед цим не дасть тобі підлікувати з допомогою замовлянь душу. «Нині, – сказав він, – розповсюдженою серед людей помилкою є спроби деяких із них лікувати або одним із цих засобів, або іншим». І він наказував дуже настирливо, щоб не піддаватися на умовляння ні багатих людей, ні знатних, ні гарних і не поступати всупереч цій настанові. Я ж послухаюсь його (адже поклявся я йому, тому мені необхідно коритися!), і якщо ти бажаєш, відповідно настановам чужоземця, спочатку надати мені душу, щоб лікувати її замовляннями фракійця, то я до цього додам ще ліки від голови; якщо ж не побажаєш, то в мене немає засобу допомогти тобі, мій милий Харміде» [30].

Далі в діалозі один із співрозмовників, Крітій, говорить, що Хармід є розумним та розсудливим, тому, відповідно, немає потреби лікувати йому душу. Після цього Сократ заявляє: «Справа полягає ось яким чином: якщо тобі притаманна розсудливість… і ти є достатньо розумним, ти не потребуєш у цьому випадку ніякого замовляння – ні Сальмоксієвого, ні того, що є в Абаріса-гіперборейця» [31].

Отже, Платон розглядав вчення Сальмоксія як цілком самостійне. Зводилося воно до кількох моментів. По-перше, тіло й душа є органічно поєднані. По-друге, всі зміни в тілі пов’язані з діяльністю душі. А, отже, тілесний стан залежить від душевного стану. Тому щоб лікувати тіло, треба спочатку вилікувати душу. По-третє, лікувати її можна з допомогою замовлянь, тобто правильно сказаних слів. Також Платон говорить, що Сальмоксій допускав можливість безсмертя.

Говорити про співзвучність таких поглядів поглядам піфагорійців проблематично. З подібними поглядами зустрічаємося в архаїчній українській культурі, де велика увага приділялася замовлянням, різного роду «ірраціональним» впливам на психіку людини. Показово, що мова про замовляння Сальмоксія йде одночасно зі згадкою про замовляння Абаріса-гібперборейця. Тим самим ніби вказується на традиційність подібних практик для жителів давньої України.

Міркування, які приписуються Сальмоксію, не видаються безпідставними. Європейська медицина довгий час ігнорувала психологічні чинники в лікуванні хвороб. Однак розвиток науки в ХІХ ст. й особливо в ХХ ст. показав, що фізіологічний стан людини значною мірою залежить від її психологічного стану, на чому, зрештою, наполягав Сальмоксій. Також практика народних цілителів, які використовували й використовують замовляння, не є безпідставною і в ряді випадків дає ефект, хоча ми і не знаємо механізмів впливу слова на організм людини. 

Цікава згадка про Сальмоксія зустрічається в оповіданні «Скіф або гість» Лукіана Самосатського, елліністичного автора ІІ ст. н.е. У ньому розповідається про початок перебування скіфського філософа Анахарсіса в Афінах. Виявляється, Анахарсіс не був першим скіфом, який прибув до цього грецького міста, щоб познайомитися з еллінським культурним життям. Раніше тут з’явився Токсарис, муж мудрий, який вирізнявся любов’ю до прекрасного, прагненням набути знання. Походив він із середовища простолюдинів. Згодом Токсариса афіняни визнали героєм. Йому приносили жертви як Лікареві (таке ім’я він отримав від них). Токсариса вважали одним з асклепідів, нащадків фракійського і грецького бога лікування, який намагався воскрешати мертвих. Лукіан зауважує (правда, не без іронії): мовляв, не одним скіфам властиво перетворювати людей на безсмертних і посилати їх до Замолксиса (Сальмоксія), а й афінянам притаманним є обожнення скіфів в Елладі.

За розповіддю Лукіана, Токсарис зустрівся з Анахарсісом у Афінах. Він, угледівши свого краянина, звернувся до того рідною йому мовою, спитав, чи не є прибулець Анахарсісом, сином Давкета. Розплакавшись з радощів, скіф запитав, звідки про нього відомо елліну? «Я сам, – відповів Токсарис, – походжу з вашої землі, але я не такого знатного роду, щоби бути відомим тобі». «Невже ти той самий Токсарис, про якого я чув і про якого оповідають, що з любові до Еллади, він залишив у Скіфії дружину, малих дітей та поїхав до Афін, де став шанований кращими людьми», – вигукнув Анахарсіс. Відповідь була ствердною. «Отже, – виголосив Анахарсіс, – знай, що я став твоїм учнем і послідовником пристрасті, що оволоділа колись тобою – побачити Елладу. Але заради Меча (Арея) і Замолксиса, наших батьківських богів, візьми мене, Токсарисе, будь моїм керівником і покажи мені найкраще в Афінах» [32].

Звісно, наведене оповідання Лукіана не варто трактувати як автентичне джерело. Написане воно було десь через сімсот-вісімсот років після «осьового часу», коли жили Сальмоксій, Токсарис та Анахарсіс. Та все ж Лукіан відобразив стереотипні уявлення греків про цих осіб. Сальмоксій (Замолксис) виступає в нього як скіфське божество (у той час греки часто фракійців, гетів ототожнювали зі скіфами). Це божество пов’язане з вірою в безсмерття. Скіфський же лікар Токсарис подається як його адепт. Можливо, через це він володіє такими секретами лікування, про які не знають афіняни. Останні навіть починають обожнювати Токсариса, проголосивши його героєм. Отже, в контексті цього оповідання Сальмоксія можна потрактувати як бога лікарської науки, яка веде людей до безсмерття.

Загалом про Сальмоксія маємо дуже скупу інформацію. Ми навіть не знаємо, як насправді було звати цю людину. Сальмоксій чи Замолксис – це вже грецька інтерпретація його імені або прізвиська. Проте чи набагато більше маємо інформації про ранніх філософів античної Греції? Тим не менше, це не заважає нам говорити про їхні вчення, про вклад цих мислителів у розвиток філософської думки. То чому маємо ігнорувати Сальмоксія? Адже серед греків він був знаною особистістю, про нього говорили, розповідали легенди, зрештою цінували його погляди, посилались на них.

Звісно, реконструювати біографію та вчення Сальмоксія в повному об’ємі не зможемо. Але відзначити хоча б основні моменти його життя й доктрини – справа цілком реальна.

Не викликає сумніву, що Сальмоксій походив із середовища фракійців і належав до племені гетів. Коли припустити, що це були праслов’янські племена, то грекізоване ім’я Сальмоксій (Замолксис) могло походити від слова «замовляння», означати «той, хто замовляє». Не даремно Платон приписував йому вміння робити замовляння. У молоді роки Сальмоксій міг побувати в Греції, жив у Іонії. Можливо, його захопили в полон й зробили рабом. Адже Геродот і Діоген Лаертський твердили, ніби він був рабом Піфагора. Якимсь чином Сальмоксію вдалося звільнитися та повернувся на батьківщину. Тут він став шанованою людиною. Особисті якості, а також знання й досвід, які набув у Греції, дозволили йому завоювати авторитет серед одноплемінників.

Ймовірно, Сальмоксію вдалося створити оригінальне вчення, що поєднало мудрість його народу з мудрістю греків. Це ще не була «чиста філософія». Сальмоксій зробив певні кроки для переходу «від міфу до логосу», для утвердження раціональних поглядів на світ. Судячи з наведених свідчень, він вчив про зв’язок між душею та тілом, про пріоритетність душі в цьому зв’язку, про те, що тілесне здоров’я залежить від здоров’я душевного. Лікування ж душі бачив у замовляннях, котрі трактував як розумні, доречно сказані слова. Також Сальмоксій учив про безсмертя. Правда, не зовсім зрозуміло, чи це було безсмертя лише душі чи водночас і безсмертя тілесне.

Напевно, філософська доктрина Сальмоксія поєднувалася з його лікарською практикою. Таке поєднання аж ніяк не виглядає чимось незвичним, оскільки ці сфери мають чимало спільних моментів. В історії відомі випадки, коли в одній особі поєднувався філософ і медик. Зокрема, це притаманним було для арабських та перських діячів культури епохи Середньовіччя.

Очевидно, Сальмоксій мав учнів. Так, Платон в «Харміді» говорить про фракійського лікаря – послідовника Сальмоксія. Лукіан Самосатський представляє легендарного афінського лікаря-скіфа Токсариса його адептом. Сальмоксій користувався великим авторитетом серед своїх одноплемінників. З часом вони його почали обожнювати. Здається, Сальмоксію вдалося «пройти по лезу бритви». Він настільки органічно поєднав культури фракіців та еллінів, що і ті, і другі вбачали в його особі «свого». Тому греки посилалися на його вчення й водночас намагалися представити Сальмоксія як послідовника Піфагора.

Пам’ять про Сальмоксія зберігалася довгий час. Згадуваний візантійський історик Лев Диякон у своїй «Історії», розповідаючи про жертвоприношення руських воїнів князя Святослава,  яких іменував скіфами, писав таке: «Говорять, що скіфи вшановують таїнства еллінів, приносячи за язичницькими обрядами жертви й здійснюють узливання за померлих, навчаючись цьому чи то у своїх філософів Анахарсіса й Замолксіса, чи то соратників Ахілла» [33]. Це свідчення багато прощо говорить. Як бачимо, греки вважали русичів нащадками відомих філософів Античності, а також славнозвісного героя Гомерівської «Іліади».

Фольклорні джерела свідчать, що в стародавніх слов’ян був бог Зельман (можливо, це і є Сальмоксій, Замолксіс). Його ім’я зустрічається в народних піснях. Присутнє воно і в поезії Б.-І. Антонича, який виявляв помітний інтерес до давніх слов’янських вірувань, звертаючись до фольклору своїх земляків-лемків. У нього навіть є вірш «Зельман», у якому звучать такі слова:
«День зелений, день хрещатий,
герці радісних лошат.
В пісні важко передати
те, чим крилиться душа.
Їде Зельман білим возом,
Тропарями дзвонить ранок.
Ой, скажи весільна лозо,
чому в серці хмільно й п’яно». 

Існували гаївки, іменовані «Зельмановими піснями». На території Галичини й Волині була поширена гра в Зельмана. Вона полягала в тому, що до цього бога посилалася символічна посланниця. О.Партицький пише, що в Карпатах, на теренах Бойківщини, знаходилося головне святилище бога Зальми. Тут є гора Зелемінь, річка Зелем’янка, урочище Заломи [34].

Наведені свідчення, та пам’ять, що збереглася про Сальмоксія, дають підстави вважати, що він належав до оригінальних мислителів «осьового часу». Правда, до сьогодні Сальмоксій належно не поцінований. Тим не менше, ми повинні бути горді з того, що українська земля породила таку людину й зростила її. Зрештою, тут він не лише виріс, а й реалізував себе.

3.4. Легендарний Абаріс

Як уже зазначалося, в діалозі Платона «Хармід», де мова йде про філософські погляди фракійця Сальмоксія, зустрічаємо згадку про Абаріса. Останній ставиться на один рівень з Сальмоксієм та іменується гіперборейцем [35], тобто вихідцем з українських земель.

Про Абаріса, щоправда, в іншому контексті, є згадка в Геродота. Останній пише: «Я не переказуватиму казки про Абарія, нібито він був гіпербореєм і носився по світу з своєю славнозвісною стрілою, зовсім нічого не ївши» [36]. Тобто Абаріс виступає тут як легендарна особа, про нього розповідають неправдоподібні казки, міфи. Однак за кожною легендою (навіть найфантастичнішою) мусить стояти певна реальність.

Греки також вважали Абаріса жерцем Аполлона і приписували йому поему про подорож цього бога до гіпербореїв й деякі інші поетичні твори. Існувала легенда, що свого часу до Піфагора прибув у пошуках мудрості жрець Абаріс із країни гіпербореїв. Піфагор посвятив його в сакральні науки та пояснив свої твори, тобто прилучив до своїх учнів. Про Абаріса, окрім Геродота й Платона, згадували деякі інші античні автори – Піндар, Порфирій та Ямвліх. На жаль, більш детальної інформації про цю людину не маємо.

У розповідях про Абаріса для нас цікавими є кілька моментів.

По-перше, вказівка на його зв’язок із піфагорейцями. Про останніх не так вже й багато знаємо. Школа піфагорейців (чи т.зв. піфагорейський союз) була таємною політичною організацією, члени якої дотримувалися певних природничо-наукових, філософських та релігійних поглядів [37].

Пізні античні автори Порфирій та Ямвліх вели мову про два різновиди піфагорейців – про «математиків» та «акусматиків». Перші були посвячені в суть піфагорейського вчення, розвивали його наукові й філософські ідеї. Вони приділяли увагу математиці, а також музиці, акустиці та астрономії, які в них пов’язувалися з математикою, й медицині. Тому, певно, не випадково Сальмоксій, якого деякі грецькі автори представляли піфагорейцем, постає як лікар-філософ у Платона.

Завдячуючи Аристотелю, в літературі утвердилася думка, ніби піфагорейці твердили: «все є число», тобто число розглядали як архе (першооснову) і тим самим математизували філософську думку. Насправді для таких тверджень немає достатніх підстав. Хоча певна математизація була притаманна представникам цієї школи.

Щодо піфагорейців-«акусматиків», то вони суворо дотримувалися релігійних приписів, які містилися у висловлюваннях Піфагора (акусмах). Для них притаманною була віра в переселення душ. Піфагорейці не вживали м’ясної їжі, бобів, деяких видів риб, дотримувалися численних приписів та заборон.

Основним центром піфагорейства стала Південна Італія. Але осередки прихильників цього вчення були і в інших регіонах Стародавньої Греції.  Очевидно, Іонія не була тут винятком. Адже саме з цієї землі походив Піфагор. Й, відповідно, виникає питання, чи не занесли іонійці піфагорійські ідеї в Північне Причорномор’я? Чи випадково Абаріс звернувся саме до Піфагора, ставши його учнем, і чи не міг він у себе на батьківщині попередньо ознайомитися із елементами піфагорейства? Принаймні розповіді про Сальмоксія та Абаріса дають нам підстави припускати, що в Північному Причорномор’ї могли мати певне поширення піфагорейські ідеї.

Другий момент, який є цікавим для нас, – це розповідь про те, що Абаріс написав поему про подорож Аполлона в країну гіпербореїв. Чому саме Абаріс звертався до образу Аполлона? Дане божество, судячи з усього, не було грецького походження. Ймовірно, цей бог прийшов до греків від народів, що жили на північ від них. Через це Аполлон, очевидно, виявився близьким для Абаріса.

Водночас Аполлон виступає як покровитель легендарного іонійського міста Трої. Саме він допомагає побудувати його стіни. Під час Троянської війни Аполлон всіляко сприяє троянцям. Посилає у табір їхніх противників стріли, які несуть чуму. Він незримий учасник у поєдинках Патрокла та Гектора, Ахілла й Паріса. Тобто культ Аполлона мав певну іонійську прив’язку. Щоправда, тут виникає непросте питання: чи прийшов цей культ з Іонії в Північне Причорномор’я чи, навпаки, з Північного Причорномор’я – в Іонію?

Абаріс, як зазначалося вище, вважався адептом культу Аполлона. Геродот пише, ніби він «носився по світу зі своєю славнозвісною стрілою». Стріла ж була атрибутом цього бога і він трактувався як стріловержець. Водночас стріла – необхідна зброя й символ воїна-кочівника. А скіфи та інші народи Північного Причорномор’я вели кочовий спосіб життя.

Розповіді про особу Абаріса (якими б вони фантастичними не були) є ще одним свідченням того, що народи Північного Причорномор’я через грецькі колонії в цьому регіоні мали змогу знайомитися з досягненнями давньоеллінської цивілізації, в т.ч. й досягненнями в сфері філософії.

3.5. Ольвійські орфіки та бореїки

Проблеми життя та смерті, посмертного існування, що осмислювалися в філософському аспекті, викликали помітну зацікавленість у жителів Північного Причорномор’я, зокрема, в ольвіополітів. У Ольвії були знайдені ретельно оброблені кістяні пластинки з написами, що датуються орієнтовно V-ІV ст. до н. е. Вони наступного змісту: «життя-смерть-життя-істина», «мир-війна, істина-обман», «тіло-душа». На одній пластині є напис «Діонісу – орфіки». Це дає підстави пов’язувати дані таблички з релігійно-філософським рухом орфіків, який у деяких моментах був близький до піфагорейства.

Орфізм як течія з’являється орієнтовно в VI ст. до н. е. Вважається, що його витоки мали відношення до діонісійських містерій. Культ Діоніса, схоже, мав фракійське походження. Згідно з міфами, Діоніс із Еллади пройшов через Сирію в Індію і через Фракію повернувся в Елладу. Прізвисько Діоніса, Вакх, не можна пояснити, звертаючись до грецької мови. О. Партицький, використовуючи різноманітні грецькі джерела, доводить, що бог Діоніс (Діо, Дій) фракійського, власне, праслов’янського походження [38].

Адепти орфізму проголосили міфічного грецького співця Орфея засновником обрядів й автором орфічних поем. Це вчення мало власну теокосмогонію. Орфеотелести (посвячені жерці) учили, що Зевс породив Діоніса Лісея (того, хто звільняє), щоб звільнити душу, ув’язнену в людському тілі як у гробниці, й приготувати їй шлях до вічного блаженства. За цим ученням, люди складаються з двох протилежних елементів (діонісійського й титанічного, благого й злого). Вони злі, оскільки з’явились із попелу титанів. Одночасно, люди володіють благою духовною якістю, тому що титани розтерзали й пожерли Діоніса.

Орфізм був спробою виявити в людині діонісійську первину. Для орфіків, як і для піфагорейців, характерною була віра в метемпсихоз (переселення душ). Звільнившись від колеса перероджень, душа благочестивого орфіка досягає «острова блаженства» [39]. Послідовники орфізму вели аскетичний спосіб життя, що слугував засобом спокути успадкованого людством гріха титанів. Вони не вбивали живих істот, були вегетаріанцями. Можна навіть вести мову про спільні моменти між орфізмом та давньоіндійськими філософськими вченнями.

На фракійське походження орфізму вказував Діоген Лаертський. Він писав: «Ті, хто приписує відкриття філософії варварам, вказують ще на фракійця Орфея, називаючи його філософом, і до того ж найдавнішим… Сказання говорить, що Орфей був розірваний жінками; але в македонському місті Дії є напис про те, що він загинув від блискавки». Також цей автор вважав місцем поховання Орфея варварську для греків Македонію [40].

На думку дослідників, у Ольвії існував орфічний релігійний союз, члени якого знали певні філософсько-теоретичні вчення, приділяли велику увагу поняттям життя, смерті та відродженню нового життя після неї. Згадувані кістяні пластинки із висловами орфіків – найбільш ранні пам’ятки орфічної філософії в античному світі. Вони аж ніяк не є одиничними явищами, які засвідчують інтерес ольвополітів до релігійно-філософських проблем. Своєрідними символами орфічної філософії є численні свинцеві букранії та дволезові сокири – символи Діонісія-Загрея в іпостасі умираючого та воскресаючого божества. В елліністичні часи ці вироби з ритуальною метою клалися в насипи могил ольвіополітів [41]. Як зазначалося, прихильником культу вакхічного Діоніса, а отже, ймовірно, орфіком був скіфський цар Скіл, який поклонявся цьому божеству в Ольвії [42].

У Ольвії існували й інші релігійно-філософські союзи. Зокрема, до таких можна віднести союз бореїків, для яких характерним був культ Аполлона. Тут мимоволі напрошується паралель з Абарісом та Арістеєм, які були шанувальниками цього бога.
Культ Аполлона мав значне поширення в Ольвії. Саме під його егідою був заснований цей поліс. Аполлону був присвячений один із центральних храмів міста. Зображення Аполлона з музичними інструментами зустрічаються на ольвійських монетах, а також плитах із почесними декретами.

Збереглася чорнолакова ваза другої половини ІV ст. до н. е., на денці якої знаходився такий напис: «Аполлон – сонце, сонце – космос, космос – світло, світло – життя, життя – Аполлон. Кіллінік, син Філоксена, Посейдоній, син Сократа, Геросон, син Філоксена, Деметрій, син Сократа, Філон, син Сократа – бореїки фіасіти» [43]. Назва бореїки, очевидно, походить від імені бога північного вітру Борея. Тобто бореїки – жителі Півночі, точніше Північного Причорномор’я. А ще північніше від них живуть гіпербореї. Тому, ймовірно, релігійно-філософський союз бореїків виник та сформувався на землях сучасної України. Можливо, в чомусь він нагадував піфагорейський союз. Проте сказати щось певніше з цього приводу не можна.

Із наведеного напису випливало, що бореїки ототожнювали Аполлона із сонцем, яке, в свою чергу, визначало існування впорядкованого світу (космосу). Космос дарував світло, яке було джерелом життя на землі. А життя, з їхньої точки зору, і є Аполлоном. Отже, це божество виступало як початок і кінець.

У даному випадку маємо справу не лише з релігійною монотеїстичною тенденцією, а й з поглядами, які перегукуються з більш пізніми ідеями неоплатонізму. Так, відомий християнський неоплатонік Псевдо-Діонісій Ареопагіт (V-VI ст. н. е. ) розглядав світ як еманацію, сходження світла від Бога, яке в кінцевому рахунку має завершитися поверненням до Божества. Потім ці ідеї знайшли продовження в Максима Сповідника (бл. 580-662), а також Йоана Скота (Ерігуени). Зрештою, вони простежуються (правда, в дуже видозміненому вигляді) у філософській системі Геґеля.

Звісно, видається дивним, що вже в ІV ст. до н. е. (а, можливо, раніше) в якійсь провінційній Ольвії існували ідейні предтечі неоплатонізму – філософського напрямку, який став панівним у часи пізнього еллінізму та вселенських соборів християн. Але, на жаль, наші уявлення про античну філософію є фрагментарними й часто міфологізованими. Вони переважно базуються на творах «метропольних» греків (наприклад, Аристотеля чи  Діогена Лаертського), для яких притаманний був елліноцентризм і навіть певна зверхність у ставленні до своїх одноплемінників-провінціалів. А інтелектуальні здобутки негреків ними просто ігнорувалися. Щоб переконатися в тому, достатньо переглянути вступ до книги Діогена Лаертського «Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів». Там, зокрема, читаємо наступне: «І все ж це велика помилка – приписувати варварам відкриття еллінів: адже не лише філософи, але й увесь рід людський бере початок від еллінів» [44]. Коментарі тут, як бачимо, зайві. Той самий Діоген Лаертський, розповідаючи про античних філософів, переважно звертає увагу на те, що відбувалося в основних культурних центрах Греції. А що робилося в провінції, як правило, ігнорувалося ним.

Тому культурні, в т. ч. й філософські, здобутки провінційних греків, не кажучи вже про представників варварських народів, опинилися поза сферою зацікавлень відомих античних філософів. Шукати в їхніх творах всебічної інформації з приводу цих здобутків не доводиться. Але, попри такі несприятливі обставини, все ж певна інформація є (хай навіть дуже фрагментарна).

Осмислення цієї інформації дає підстави зробити висновок, що в Північному Причорномор’ї в період «осьового часу» була достатньо розвинутою філософська думка. Тут представленими були такі течії, як орфізм та близьке до нього піфагорейство. При чому філософські ідеї поширювалися не лише в середовищі припонтійських греків, а й серед їхніх сусідів-«варварів». Без цього, певно, була б неможливою поява такої унікальної фігури в історії античної філософії, як скіф Анахарсіс.

3.6. Філософські погляди Анахарсіса

У світлі вищесказаного про філософські й культурні традиції в Північному Причорномор’ї закономірним видається той факт, що біля витоків філософії стародавньої Еллади стояла людина, яка походила з цих земель. Мається на увазі філософ Анахарсіс, про якого неодноразово згадують давньогрецькі писемні джерела і якого деякі античні греки навіть зараховували до «семи мудреців». Згадки й посилання на Анахарсіса зустрічаємо в творах видатних давньогрецьких і давньоримських філософів – Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Секста Емпірика та інших. Про нього згадують і християнські автори античного періоду. Все це говорить про неабиякий авторитет цього мислителя.

За свідченням Діогена Лаертського, Анахарсіс написав вісімсот рядків віршів про скіфські та еллінські звичаї в мирному житті та на війні [45]. На жаль, ці вірші не збереглися. До нас дійшли лише їхні фрагменти, що були представлені як висловлювання Анахарсіса. Те саме, до речі, можемо сказати й про інших античних філософів «осьового часу».

Та все ж маємо чимало достатньо правдоподібних свідчень про Анахарсіса. До нас дійшло близько 50 висловів, які приписуються цьому стародавньому філософу. До них відносяться міркування про поведінку людей, людські взаємини, захист власної гідності, про заздрість, значення мови, мореплавство, гімнастику, політику, суспільний устрій, про вино та шкідливість пияцтва тощо.

Роки життя Анахарсіса припали орієнтовно на VI ст. до н. е. Діоген Лаертський писав про нього, що він був сином скіфського царя й матері-еллінки. Прибув мислитель до Греції у 48 олімпіаду. Через деякий час повернувся в Скіфію, «але там через велику любов до всього грецького був запідозрений у намірі відступити від батьківських звичаїв й загинув на полюванні від стріли свого брата, вимовивши такі слова: «Розум оберіг мене в Елладі, заздрощі погубили мене на батьківщині». «Деякі також вважають,– зазначав Діоген Лаертський, – що Анахарсіс загинув при здійсненні грецьких обрядів» [46].

Більше свідчень про життя цього мислителя подає Геродот. Останній з повагою ставився як до Анахарсіса, так і до скіфського народу, з середовища якого походив філософ. «…Серед племен у припонтійських краях, – писав Геродот, – ми не можемо назвати жодного, хто б уславився своїм розумом, крім скіфської народності й Анахарсія». Далі видатний історик античності розповідав наступне: «Анахарсій об’їздив колись більшу частину світу. Під час своїх подорожей він набрався багато мудрості, а потім повернувся до своєї країни, до Скіфії. Пропливши кораблем через Геллеспонт, він приплив до Кізіка, і побачивши, як кізікенці святкують вуличне свято на честь Матері богів, Анахарсій дав урочисту обітницю Матері богів, якщо він повернеться живий і здоровий на свою батьківщину, принести жертву, так само, як бачив у кізікенців, і що він улаштує всенічне святкування. Коли він прибув до Скіфії, то заглибився в так звану Гілею (ця країна розташована поблизу Ахіллесового шляху й уся вона заросла різноманітними деревами). Отже, туди заглибився Анахарсій і почав справляти свято з усіма обрядами на честь богині, тримаючи в руках тампан і навісивши на себе священні зображення. Коли він справляв ці обряди, його побачив один скіф і повідомив про це царя Савлія. Прибув туди й сам цар і, ледве побачивши Анахарсія, що справляв там обряди, вистрілив у нього з лука та вбив його. І тепер, коли хтось спитає скіфів про Анахарсія, вони твердять, що не знають його, саме через те, що він відвідав Елладу, і справляв іноземні обряди… Незважаючи на це, я чув також і ще один переказ від пелопонесців, ніби скіфський цар послав Анахарсія в Елладу, щоб він там навчався, і що він скоро повернувся, він розповів тому, хто його послав, що всі елліни стараються придбати всілякі знання, за винятком лакедемонців, але лише вони здатні розумно розмовляти. Але такий переказ вигадали самі елліни. Справді, та людина загинула такою смертю, як я розповідав вище. Отже, він загинув через те, що хотів завести іноземні звичаї, і через те, що спілкувався з еллінами» [47].

У цій розповіді про Анахарсіса, як і у згадуваній оповіді про скіфського царя Скіла, показаний цивілізаційний конфлікт між еллінським та скіфським світами. Для скіфа, який демонстрував еллінофільство, це могло закінчитися трагічно, навіть смертю, оскільки грецькі звичаї та вірування скіфи не сприймали. Водночас грецьке суспільство не сприймало й «варварів». Те, що греки (хоча б почасти) прийняли Анахарсіса, зарахувавши його до когорти «семи мудреців», є вражаючим винятком, ніж правилом.

З вищенаведених повідомлень античних авторів про Анахарсіса можна зробити кілька висновків щодо біографії мислителя. Роки його життя припадали на час становлення давньогрецької філософії. Сучасниками філософа були Фалес, Солон, інші видатні особистості, які зараховуються греками до числа «семи мудреців». Анахарсіс не був греком, принаймні чистокровним. Народився у Скіфії, в аристократичній родині. Проте, ймовірно, його мати була еллінкою. Можливо, саме вона виховала сина й ознайомила з азами грецької культури.

Життя Анахарсіса певним чином було пов’язане з Ольвією. У вищенаведеній розповіді Діогена Лаертського сказано, що мислитель, повернувшись на батьківщину із Греції, вирішив справляти релігійні обряди в Гілеї. Чи випадково Анахарсіс вибирає Гілею? Очевидно, ні. У Гілеї, що знаходилася на північ від Ольвії, були святилища ольвіополітів. Напевно, ще раніше, до своєї поїздки в Грецію, Анахарсіс брав участь у релігійних церемоніях ольвіополітів у Гілеї. Це, в свою чергу, дає підстави припустити, що він міг отримати якісь ази еллінської освіченості в Ольвії, а звідти вирушити до «материнської» Греції. Звісно, це гіпотеза. Але вона видається достатньо правдоподібною.

У «материнській» Греції Анахарсіс мав змогу ознайомитися з еллінськими звичаями та спілкуватися з багатьма відомими на той час давньогрецькими інтелектуалами. Серед його друзів був видатний афінський реформатор Солон. Однак скіфський мислитель сприймав далеко не все, що було притаманне давньогрецькій цивілізації. Не раз критично висловлювався щодо порядків, які панували серед греків.

Та все ж Анахарсіс еллінізувався. І це мало для нього трагічні наслідки. Повернувшись у рідну Скіфію, він не знайшов розуміння. За те, що дотримувався грецьких звичаїв, був убитий. Такою непростою виявилася доля цієї непересічної особистості. Непростою також була доля його спадщини. До нас не дійшов поетичний твір Анахарсіса, де він порівнював скіфські й еллінські звичаї. Але те, що даний твір викликав помітний розголос, сумнівів немає. На Анахарсіса неодноразово посилалися авторитетні мислителі Еллади.

Популярність скіфського мудреця була настільки великою, що його ім’я та думки намагалися використати для пропаганди своїх ідей представники деяких філософських напрямків, зокрема кініки. Орієнтовно в ІІІ ст. до н. е. з’явився твір-фальсифікат «Листи Анахарсіса» [48]. Також використосував ім’я Анахарсіса для викладу своїх філософських поглядів Плутарх у творі «Бенкет семи мудреців» [49]. Власне, в «Листах Анахарсіса» та «Банкеті семи мудреців» зустрічаємося зі спробою дати відносно цілісну картину поглядів цього мислителя. Така ж спроба простежується і в неодноразово цитованому творі Діогена Лаертського.
Із вказаних творів найбільш «автентичними» видаються «Листи Анахарсіса». По-перше, вони виникли в часи, «ближчі» до років життя скіфського мудреця, ніж твори Плутарха чи Діогена Лаертського. По-друге, «Листи…» ніби написані від імені Анахарсіса. І це зобов’язувало їхніх творців підлаштовуватися під погляди і стиль мислення філософа. Щодо Плутарха й Діогена Лаертського, то вони викладали думки Анахарсіса «з боку», дистанціюючись від нього.

Та все ж ні Анахарсіс «Листів…», ні Анахарсіс Плутарха, ні Діогена Лаертського не є справжнім Анахарсісом. Це лише краща чи гірша його копія.

Вказані три відносно цілісні картини доповнюються згадками про скіфського мудреця в творах різних античних авторів. Але ці згадки подаються в конкретних контекстах для демонстрації, підтвердження чи заперечення якихось поглядів. І мають вони неоднакову цінність. Більшість цих свідчень збігаються з тими, що про Анахарсіса говорили «Листи…», писали Плутарх та Діоген Лаертський. Але є деякі згадки, котрі випадають за межі цих «загальноприйнятих» свідчень. Окремі фрагментарні свідчення мають малоправдоподібний, а то й узагалі неправдоподібний характер.

Реконструкція автентичних поглядів Анахарсіса – справа практично нереальна. Утім, подати їх хоча б у загальних рисах видається можливим.

Наведені свідчення античних авторів про мислителя дають підстави говорити, що його образ став невід’ємною частиною символічного світу стародавніх греків та римлян. Звісно, він був міфологізований, і в процесі розвитку античного суспільства зі зміною запитів і потреб піддавався корекції. Але за будь-яким міфом стоять певні реалії, факти, що виявлялися суспільно резонуючими й, відповідно, послужили поштовхом для міфологізації особи. Як правило, такими фактами є страждання за погляди, мученицька смерть тощо. Саме мученицька смерть стала чи не основним чинником міфологізації Сократа, котрий перетворився у символ античної філософії. Те саме можна сказати про Анахарсіса. Його смерть на батьківщині після повернення з Греції сприймалася еллінами як «смерть за віру, переконання» і стала поштовхом для творення «міфу Анахарсіса».

Незважаючи на певну еллінізацію Анахарсіса, його «скіфське бачення» часто шокувало греків і водночас подобалося їм. Адже Анахарсіс ніби давав грекам змогу подивитися на самих себе «з боку», побачити у своєму житті нерозумні речі, що сприймалися як звичні.

Говорити про існування в Анахарсіса цілісної філософської системи складно. Адже це був період «осьового часу», коли тільки зароджувалася філософська думка. Проте, ймовірно, Анахарсіс виробив оригінальну систему поглядів. Висловлювання, приписувані йому, становлять певну цілісність і не співпадають з тими думками, які приписуються іншим мислителям архаїчного періоду.

Оригінальність поглядів Анахарсіса в їхній «культурній межовості». Він протиставляє мудрість «варварів-скіфів» мудрості античних греків, водночас розуміючи як одну, так і іншу. Саме в цьому протиставленні народжувалися дійсно незвичні, навіть шокуючі для цивілізованих греків думки.

І все ж завдання Анахарсіса – не шокувати. Він, висловлюючи ті чи інші міркування, виходив із принципу розумності, власне, відповідності речей здоровому людському глузду. Це зближувало скіфського мудреця з ранніми античними філософами, які намагалися раціонально пояснювати світ, не посилаючись на потойбічні сили.

У чому Анахарсіс бачив нераціональність поведінки греків? Античні автори тут вказують на кілька моментів.

Перший – споживання вина. Вино робить людей п’яними, веде до нерозумної поведінки. Критика Анахарсісом пияцтва видається доволі правдоподібною. Вживання вина, яке стало тоді елементом грецького способу життя, було невідоме одноплемінникам скіфського мислителя. І він сприймав це як вияв нерозумності цивілізованих греків.

Другий момент – спортивні змагання, передусім кулачні бої. Це, на його думку, не лише нераціональна витрата сил. У результаті таких змагань людям завдаються фізичні страждання, травми. З позиції «дикуна», який живе в умовах постійної боротьби за виживання (а саме в таких умовах і формувався Анахарсіс), спортивні ігри є просто абсурдними.

Спосіб життя одноплемінників Анахарсіса орієнтував його на «розумний аскетизм». Це не аскетизм заради ідеї, а життєва необхідність. У даному випадку розумілося обмеження себе мінімумом потрібних речей, які б забезпечували життєдіяльність людини.

Такий аскетизм виключав накопичення багатств. Тому в творах античних авторів Анахарсіс не лише ігнорує, а й засуджує багатство. У них він стає символом «безсрібника» й протиставляється особі царя Креза, який, у свою чергу, в очах еллінів був символом багатства.

Ще один аспект філософських поглядів Анахарсіса – «етичний практицизм». Мислитель, очевидно, вважав, що сенс життя людини – це благодіяння. Людина не повинна «розмінювати» себе на розваги, непотрібні спортивні ігри тощо. Своїми діями вона має полегшити життя інших людей. Тому корисні винаходи є надзвичайно цінними. Анахарсіс, напевно, високо цінував їх, на відміну від освічених греків класичного періоду, які зневажали фізичну працю. Можливо, через високу оцінку Анахарсісом низки практичних винаходів, з часом ці винаходи почали приписувати йому (зокрема, винахід якоря, гончарного кола і т.д.).

Не сприймав скіфський мудрець демократичного устрою в деяких давньогрецьких полісах, вважаючи його нерозумним та невідповідним людській природі. На це звертав увагу Плутарх, описуючи стосунки Анахарсіса з афінським законодавцем Солоном: «Кажуть, Анахарсіс прийшов до Солонового будинку в Афінах, постукав і сказав, що він іноземець, прийшов укласти з ним союз дружби та гостинності. Солон відповів, що краще заводити дружбу в себе вдома. «Так ось, – відповідав Анахарсіс, – ти сам же вдома, тож і уклади з нами союз дружби та гостинності». Солон був у захваті від його винахідливості; він прийняв його з радістю і деякий час тримав його в себе, коли вже він сам був громадським діячем і складав закони. Дізнавшись про це, Анахарсіс став сміятися над його роботою: він мріє утримати громадян від злочинів та користолюбства писаними законами, які нічим не відрізняються від павутини: як павутина, так і закони, коли попадаються слабкі та бідні, їх утримують, а сильні й багаті вирвуться. На це Солон, кажуть, заперечив, що й договорів люди дотримуються, коли порушувати їх невигідно ні одній, ні іншій стороні; закони ж він так підлаштовує до інтересів громадян, що покаже всім, наскільки краще чинити чесно, ніж порушувати закони. Однак результат виявився скоріше той, який передбачав Анахарсіс, ніж той, на який сподівався Солон [50].

У цьому епізоді маємо зіткнення представників двох культур, кожен із яких репрезентує свою «філософію права». Солон, фактично предтеча західноєвропейського підходу, дотримується думки, ніби можна створити закони, які б відповідали інтересам громадян держави, укласти своєрідний «суспільний договір». А це, в свою чергу, є основою правової держави. Анахарсіс вважає такий підхід ілюзорним. Він демонструє ментальність скіфа-степовика, який живе не за обумовленими правилами, а за законом сили. На його думку, встановлені закони існують лише для слабких і бідних. Сильний та багатий має можливості проігнорувати закони. Подібний анархізм Анахарсіса був притаманний не лише йому, але і його нащадкам, які проживали на українських землях (власне, про це вже говорилося і далі буде говоритися при характеристиці поглядів українських мислителів). Також Плутарх розповідає, ніби «Анахарсіс, відвідавши Народні збори, висловив здивування, що в еллінів говорять розумні, а справи вирішують дурні». Очевидно, скіфський мудрець вважав, що державні справи повинні вирішувати кращі люди, котрі далеко не завжди можуть бути обрані демократичним шляхом.

Приблизно такими видаються автентичні погляди Анахарсіса. Хоча вони й були породжені відповідними умовами «осьового часу», у них були суттєво важливі моменти, які змушували мислителів різних часів звертатися до них. Навіть сьогодні ці погляди, як не дивно, видаються актуальними. Адже в особі Анахарсіса маємо першого мислителя в історії людства, який спробував вирішити (щоправда, на рівні особистісному) проблему конфлікту цивілізацій. Можливо, за це він поплатився життям, що робить його фігуру ще більш привабливою.

В умовах сучасного глобалізованого світу питання міжцивілізаційних конфліктів та війн стоїть дуже гостро. А теорія «війн цивілізацій» американського вченого С. Гантінгтона користується помітною популярністю серед політиків.

Анахарсіс дав нам зразок вирішення конфлікту цивілізацій, вдавшись до своєрідного діалогу між двома відмінними світоглядами. Він як представник цивілізації архаїчної, «примітивнішої» пішов навчатися до представників цивілізації «вищої». Водночас мислитель не приймав беззастережно всі цінності давньогрецької культури. Виходячи зі свого «архаїчного досвіду», зумів вказати на її «надмірності», слабкі сторони, за що, власне, і був поцінований як філософ.

Безумовно, Анахарсіс цікавий для нас своєю проповіддю розумного аскетизму. На його думку, людина повинна обмежуватися лише необхідними благами, розумно використовуючи свої сили та природні ресурси. Такий аскетизм не сприймався представниками європейської цивілізації. Але останнім часом ситуація почала змінюватися. Поява Римського клубу, який звернув увагу людства на обмеженість природних ресурсів, поставила на порядок денний ті питання, які свого часу були озвучені Анахарсісом.

Можна думати, що в тих землях, де народився і звідки розпочав пошуки мудрості наш видатний краянин, мала б зберігатися пам’ять про нього та його погляди – принаймні в античні часи. Пізніше Анахарсіс так чи інакше «повертався» в Україну. У часи Київської Русі було перекладено з грецької мови збірку «Бджола». Ця пам’ятка візантійської християнської культури VІ–VІІ ст., вірогідно, була укладена видатним православним богословом Максимом Сповідником. У ній були вміщені висловлювання на найрізноманітніші морально-філософські теми з біблійних книг, творів отців церкви, християнських мислителів, а також близько тисячі афоризмів античних філософів. Серед численних висловів Платона, Аристотеля, Сократа, Демокріта, Епіктета, Діогена, Еврипіда, Піфагора, Геродота, Софокла, Ксенофонта, Теофраста та інших, двічі зустрічаються висловлювання Анахарсіса. Варто додати, що збірка «Бджола» користувалася великою популярністю на українських землях аж до ХІХ ст. Ім’я Анахарсіса та його діяння були відомі Т.Г.Шевченку – про це можна дізнатися з його повісті «Художник». Правда, про цього давньогрецького мислителя наш Кобзар довідався з «других рук» – із роману французького вченого й письменника Ж.-Ж.Бартелемі «Мандрівка молодого Анахарсіса по Греції».

Досвід Анахарсіса, його погляди є особливо актуальними для сучасної України. Ми, через різні обставини, технологічно відстаємо від розвинутих країн світу приблизно так само, як колись землі Північного Причорномор’я відставали від цивілізованої Еллади. Анахарсіс нам продемонстрував, як можна представнику «нецивілізованого» народу не лише піднятися до вершин цивілізованості, а й зробити свій внесок у розвиток високої культури, зберігаючи при цьому свою «варварську» ідентичність.

3.7. Платон і Україна

    На перший погляд, така постановка питання видається дивною. Здавалось, яке відношення має видатний античний мислитель до українських земель. Адже, судячи з його біографії, він ніколи не бував на цих землях. Хоча й чув про них. Принаймні це засвідчують його твори. Звісно, можна говорити про пізніше поширення, в епоху Середньовіччя  та Нового часу, ідей Платона в Україні. Проте це інша тема. Нас цікавить питання, чи мав Платон якесь відношення до тих ідей, поглядів, які поширювалися за його життя на нинішніх українських землях? Виявляється, мав.

Відомо, що найбільш вдалою справою Платона була його Академія. Створена в 386 р. до н.е. вона з самого початку користувалася популярністю й притягувала до себе чимало молодих людей. Академія надовго пережила свого засновника, демонструючи живучість і популярність платонізму. Організовуючи Академію, Платон спирався на досвід попередників – піфагорейців, а також гуртка Сократа. Водночас, вказують дослідники, Академія нагадувала закриті релігійні союзи (фіасоси), основною рисою яких був культ Аполлона [51]. Сам Платон говрив про себе, ніби він служитель цього бога й підтримує священний зв’язок з ним [52]. Цікавою є легендарна розповідь про знайомство Платона з Сократом. Ось як про це оповідає один із анонімних проплатонічних творів: «Вчитель його Сократ напередодні того дня, коли Платон мав прийти до нього, побачив у сні, як безкрилий лебідь опустився йому на коліна; потім у лебедя виросли крила, і він полетів, видаючи голосні та дзвінкі звуки, що полонили всіх, хто чув його. Це означало, що прийде до нього Платон незрілий, але досягне досконалості і створить таке чудове вчення, що всі будуть прагнути його почути і ніхто не зможе йому перечити. І сам Платон перед смертю бачив уві сні, ніби він перетворився в лебедя…» [53]. Дещо подібні свідчення наводить сам Платон у своєму діалозі «Федон».

Ця легенда має виражений «аполлонічний» характер. Відповідно давнім віруванням греків, Аполлон через певний період часу здійснює подорожі до країни гіпербореїв, тобто на землі сучасної України. І робить це з допомогою лебедів, запряжених у колісницю. Лебеді виступають як слуги Аполлона у важливій для нього подорожі. Платон же ототожнює себе з лебедем, священною твариною вказаного божества.

Культ Аполона мав поширення в Північному Причорномор’ї. Це божество, як уже говорилося, не було грецького походження, а прийшло до греків від народів, що жили на північ від них. Так, дельфійські й делоські жерці вірили, ніби улюбленою країною Аполона була країна гіпербореїв. Гіпербореї вважалися греками народом, якого любили боги. Як і Аполон, вони художньо обдаровані. Їхнє блаженне життя супроводжується піснями, танцями, музикою та бенкетами. Вічні веселощі та благочестиві молитви притаманні цьому народові. Навіть смерть приходить до гіпербореїв як перенасичення життям. І вони, випробувавши всі насолоди, кидаються в море.

Мудрецями й служителями Аполона вважалися поет Арістей, що оспівував нинішні українські землі, а також Абаріс, мова про якого вже йшла. Їх вважали гіпербореями. Вони ніби володіли чудодійними символами Аполлона (стрілою, вороном та лавром), а також навчили греків музиці, філософії, мистецтву створення поем, гімнів, будівництву Дельфійського храму тощо [54].

З цих легенд випливало, що українські землі сприймалися греками (і Платон тут не був винятком) як «священні», де варто шукати мудрість. Тому Платон в своєму ранньому діалозі «Хармід», як уже зазначалося, вів мову про вихідців з України Сальмоксія та Абаріса. Першого серед них він трактував як мислителя, до міркувань котрого варто прислухатися.

У деяких розповідях греків про Сальмоксія та Абаріса і перший, і другий пов’язуються з піфагорейством – вченням, яке мало поширення в Північному Причорномор’ї. Як відомо, дане вчення справило помітний вплив на Платона. Особливо піфагорійські моменти простежуються в діалозі «Тімей». Тут зустрічаємо наступне трактування проблеми перевтілення душ. Першопочатково душі знаходяться на зірках, де вони споглядають велич космосу. Потім їх посилають у земний світ, щоб оживити його. Це – не кара за падіння, а вияв божественного облаштування світу. Подальша доля кожної душі обумовлена її розумовими й моральними якостями. При першому народженні всі душі стають чоловіками. При настуних, у залежності від того, як вони себе поводили, душі втілюються в жінок, птахів, тварин, риб тощо. І так вони постійно міняються місцями, піддаючись перетворенням у залежності від їхньої мудрості чи нерозумності. При такій мандрівці душ кожне наступне життя розглядається як відплата, покарання чи нагорода за життя попереднє. Загалом із вчення Платона випливало, що душа й тіло – два різні феномени. Душа безсмертна, а її перебування в тілі носить тимчасовий характер. І тому вона, фактично, протиставлялася тілу.

Подібні уявлення були притаманні орфіко-діонісійському культу, тісний зв’язок яких з піфагорійськими релігійними товариствами не підлягає сумніву. В.Віндельбанд з цього приводу писав: «…думка про те, що «душа», як щось чуже, входить у тіло і знову виходить з нього, що вона, вигнана з вищих сфер, поєднується з тілом і повинна знову бути визволена з нього, щоб вернутися в ці сфери, – ця думка була занесена в Грецію культом Діонісія. Як дике служіння новому богу проник він, здається, з півночі, з Фракії, й подібно хмелю та сп’янінню охопив греків…» [55]

Подібно до того, як світова душа «розлита» по всьому космосу, так і людська душа «розтікається» по тілу. У «Тімеї» проводиться думка, що верхня, розумна частина душі розміщена в голові. Тут зосереджені начала розмірковувань, вибору й оцінки. Трохи нижче, в грудях, розташовується вольове начало душі, а пристрасне – в ділянці серця. Чуттєве ж начало знаходится в нижній частині живота. Сенс буття людини, вважав Платон, залежить від того, хто переможе: розумне начало зі своїм вольовим союзником чи, навпаки, начало чуттєве, нерозумне, призв’язане до тіла.

Платон, виступаючи апологетом розумного начала в людині, протиставляє його нерозумному і переносить таке протиставлення на суспільні проблеми. Це знайшло відображення в його діалозі «Держава».

Для Платона суспільство виступало як збільшена копія особистості. Оскільки, на його думку, ефективно функціонуюча особистість – це людина, в якій гармонійно поєднані три начала (розумне, котре мало би панувати, вольове та чуттєве), так і в ідеальному суспільстві ці начала повинні поєднуватися.

Платон пропонував свій проект ідеальної держави. На його думку, в ній мають співіснувати три суспільні стани, кожен із яких відповідав би розумному, вольовому й чуттєвому началам.

На чолі держави повинні стояти правителі-філософи, в яких би переважало розумне начало. Ці люди зобов’язані прагнути істини, вміти піднятися над змінною речевістю світу, бути незворушними. Філософи не просто мають розмірковувати й пізнавати сутність речей. Платон вів мову про практичну, діяльну філософію – вміння робити те, що велить розум. Тому філософи повинні здійснювати повноцінне, розумне управління державою, уникаючи дріб’язковості.

Другим суспільним класом у ідеальній державі Платона є воїни, в яких переважає вольове начало. Їхнє завдання – захищати свою державу. Це важлива функція, що забезпечує існування державного організму. Військова ж справа трактується як вміння розумно воювати і завдяки розуму перемагати ворога. Тому воїни є наближеними до філософів. Судячи з «Держави» Платона, кожен філософ-правитель має певний час бути воїном. І лише виявивши мудрість, кмітливість під час воєнних дій, може стати правителем.

Третім, найнижчим суспільним станом виступають ремісники чи робітники, в яких домінує начало чуттєве. Вони суттєво відрізняються від філософів та воїнів. Для них головне в житті – отримувати чуттєві насолоди. Тому їхня функція – забезпечити себе, а також правителів-філософів і воїнів їжею, питвом та різними життєвими благами.

 «Чого ж досягне Платонова держава?» – задавав таке питання відомий англійський філософ Б.Рассел. І давав наступну відповідь: «Вона досягне успіху у війнах проти держав, більш менш рівних їй за численістю населення, і забезпечить достаток якійсь невеликій кількості людей. Через свою закостенілість вона майже напевне не витворить ніякої науки чи мистецтва – у цьому аспекті, як і в інших вона буде схожа на Спарту. Попри всі гарні слова, буде досягнене тільки вміння воювати та сите життя» [56]. Б.Рассел вбачав великий вплив Спарти, державного устрою цього полісу на формування суспільно-політичних поглядів Платона.

Закономірно, вчення Платона про ідеальну державу мало багато критиків. Відомий філософ-позитивіст Карл Поппер вважав, що така держава – це модель «закритого», тоталітарного суспільства. Подібна думка є достатньо поширеною [57].

Проте не варто демонізувати Платона, вбачаючи в його особі ледь чи не предтечу тоталітарного комунізму. Насправді все видається набагато простішим. Слід пам’ятати, що Платон належав до мислителів консервативного спрямування. Тому свій суспільний ідеал шукав у минулому. Звісно, певним зразком для нього міг стати консервативний устрій Спарти. Проте корені трьохчленного поділу ідеальної держави Платона варто шукати глибше. Дослідження показують, що подібна модель витворилася ще в стародавніх індоєвропейців (десь орієнтовно в ІV тис. до н.е.). Їхнє суспільство поділялося на жерців, військову аристократію та общинників (пастухів, землеробів). Цей поділ, правда, в дещо трансформованому вигляді, був реалізований у давньоіндійському, арійськомму суспільстві. Існував він і в індоєвропейських племен, що проживали на території сучасної України, а потім мігрували на Балкани, в т.ч. у Грецію [58].

Як вважають дослідники, в давньоукраїнському суспільстві тривалий час зберігався вказаний трьохчленний поділ [59], що знайшло відображення (правда, у трансформованому вигляді) в деяких колядках. У одній із них співається:
«Ой перший город – славний наш Київ,
А другий город – славний Чернігів,
А третій город – славний наш Лоїв.
Що Київ славен – та все церквами,
Чернігів славен – все козаками,
А Лоїв славен – торгом-купцями.
Ходити в Київ – богу молитись,
А в Чернігів – воюватися,
Ой а в Лоїв – торгуватися» [60].

Платон використав цю стародавню суспільну модель, пристосувавши й видозмінивши її у відповідності з новими умовами. Основним моментом, який відрізняє його концепцію державного управляння від традиційної моделі – заміна жерців, служителів культу філософами. Це демонструє ще один момент переходу давньогрецької суспільної думки від міфу до логосу. Якщо жерці виступали носіями міфічної інформації, яка не потребувала раціонального оформлення, то філософи мали б звертатися до розуму, обгрунтовувати ті чи інші положення й, зрештою, виходячи з раціональних засад, здійснювати керівництво державою.

Вчення Платона отримало значне поширення на українських землях ще в античні часи. Про це, зокрема, розповідав елліністичний філософ Діон Хризостом, який у кінці І ст. н.е. побував у Ольвії. У своїй «Борисфенітській промові», про яку вже йшлося, він, описуючи життя ольвополітів, зазначав, що вони цікавилися питаннями філософії й особливо цінували погляди Платона [61]. Та й в подальші часи на українських землях платонізм (у різних формах) мав помітне поширення. Великою популярністю тут користувалися твори християнських неоплатоніків – Василія Великого, Псевдо-Діонісія Ареопагіта та інших [62]. Також до послідовників платонізму можемо віднести І.Вишенського, Г.Сковороду і одного з найвидатніших українських філософів ХІХ ст. Памфіла Юркевича.

3.8. Сфер Боспорський – перший політичний філософ України

Північне Причорномор’я заявило про себе в плані філософському не лише в період «осьового часу», а й в блискучі часи еллінізму, початок яких відносять до завоювань Олександра Македонського. Одним із осередків філософствування тоді стає Боспорське царство. Ця держава в ІV-ІІІ ст. переживала піднесення, що знайшло свій вияв як у сфері економічній, так і в сфері культурній.

Імовірно, з Боспорського царства походив Діфіл Боспорський (кінець ІV ст. до н.е.). Про нього є згадка в Діогена Лаертського [63]. Він пише, що Діфіл мав намір дискутувати зі Стільпоном Мегарським. Однак останній зумів його переманити на свій бік і зробив з нього свого пристрасного прихильника. Тобто з цього свідчення випливало, що Діфіл став адептом мегарської школи, хоча перед цим дотримувався інших філософських поглядів. Що це були за погляди, ми не знаємо. Не виключено, вони сформувалися в Діфіла ще тоді, коли він жив у Боспорі.

Мегарики належали до сократичних шкіл. Вони намагалися поєднати погляди елеатів та Сократа. У них сформувалася ідея Єдиного-Блага як Бога, мудрості й розуму. Від Сократа мегарики перейняли діалектику, тобто вміння вести дискусії, приділяючи немало уваги саме цьому моменту. Серед прихильників даної течії було чимало вмілих диспутантів. До їхнього числа належав і Стільпон. Діоген Лаертський писав, що він зумів переконати в своїй правоті учнів багатьох різних філософів. Серед них опинився й Діфіл.

Потужна філософська традиція, започаткована ще в «осьовий час», продовжувала зберігатися в Ольвії. Це місто на початковому етапі елліністичного періоду (кінець ІV – початок ІІІ ст. до н.е.) переживало економічне й культурне піднесення. Тут існувала риторична школа, в якій не лише вивчалася давньогрецька мова, література, а й давалися елементарні філософські знання. Можна не сумніватися, що громадські місця Ольвії служили для різноманітних дискусій, виступів, у т.ч. філософського характеру.

З того часу (орієнтовно з початку ІІІ ст. до н.е.) до нас дійшов декрет ольвополітів на честь Каллісфена, в якому зазначається, що той набув «самостійну любов до мудрості». Це можна зрозуміти так, що він сам вивчав філософію. Далі про нього говориться як про жерця Зевса, котрий звернувся з молитвою про «благорозчинення повітря», в результаті чого «вимолив щасливий рік» [64]. Відомо, що представники стоїцизму розуміли світ як велетенське живе тіло, душа якого є творчим вогнем або теплим диханням. Зевс, який перебуває в центрі світу, розповсюджує на нього частину своєї субстанції. Остання під впливом «сперматичного логосу» перетворюється у землю, воду й повітря. Отже, в інформації про дії Каллісфена можна побачити відображення певних стоїчних поглядів, а в його особі прихильника стоїцизму.

Одним із найвідоміших представників стоїчної філософії, який походив із Північного Причорномор’я, був Сфер Боспорський [65]. На жаль, його численні філософські твори не дійшли до нашого часу. А основну інформацію про мислителя ми черпаємо в Діогена Лаертського.

Засновником стоїчної школи вважається Зенон із Крітона на Кіпрі (бл. 333-264 рр. до н.е.). Перебравшись до Афін, він навчався в кініка Кратета й мегарика Стільпона, знаходився під впливом ідей Епікура й Аристотеля. Засвоїв чимало положень гераклітівської фізики. Зенону вдалося створити відносно цілісну філософську систему, яку він поділяв на етику, фізику та логіку. При цьому перевагу віддавав першій. Для нього основною метою життя було досягнення щастя. Останнє полягало в тому, щоб слідувати природі. Зенон визначив адогматичність заснованої ним школи. У ній прийнято було критикувати будь-які положення, включаючи й погляди самого Зенона. Така критичність сприяла розвитку даної школи, постійній еволюції її вчення.

Серед учнів Зенона Діоген Лаертський називає Сфера Боспорського, роки життя якого припали орієнтовно на ІІІ ст. до н.е. Зрозуміло, щоб стати учнем афінського філософа, треба було мати хоча б основи філософських знань. Певно, Сфер їх отримав у себе вдома. Діоген також пише, що після смерті засновника стоїчної школи Сфер вчився в Клеанфа, якого вважали наступником Зенона.

Клеанфа до себе, в Олександрію, запрошував правитель елліністичного Єгипту Птолемей ІІІ. Але філософ не захотів покидати Афіни й запропонував поїхати комусь зі своїх учнів – Хрісіппу або Сферу. Перший з них відмовився, а Сфер поїхав.

Тогочасний Єгипет перетворювався в найбільший культурний осередок елліністичного світу. Птолемеї запрошували сюди вчених, філософів та письменників. У Олександрії, тогочасній єгипетській столиці, була створена найбільша бібліотека. Тут функціонував Мусейон (своєрідна академія наук), де вчені й письменники, перебуваючи на царському утриманні, займалися наукою, філософією та літературою.

Сфер Боспорський, опинившись у Єгипті, стояв біля витоків творення цього потужного культурного осередку. Тут філософ написав низку творів, у яких викладав свої стоїчні погляди. Діоген Лаертський називає твори Сфера: «Про світ» (2 книги), «Про сім’я», «Про випадковість», «Про найменше», «Про атоми і образи», «Про органи чуттів», «Про Геракліта» (5 бесід), «Про побудову етики», «Про належне», «Про спонукання», «Про пристрасті» (2 книги), «Про царську владу», «Про спартанський державний устрій», «Про Лікурга і Сократа» (3 книги), «Про закон», «Про гадання», «Розмови про любов», «Про еретрейських філософів», «Про подібне», «Про визначення», «Про володіння», «Про суперечності» (3 книги), «Про міркування», «Про багатство», «Про славу», «Про смерть», «Посібник по діалектиці» (2 книги), «Про присудки», «Про двозначності», «Листи».

Якби ці твори збереглися до нашого часу, ми б мали цілісне уявлення про філософські погляди представників ранньої Стої, зокрема, про погляди самого Сфера. Кидається в очі те, що більшість із книг філософа – своєрідні трактати-підручники, де викладаються погляди на ті чи інші філософські проблеми.

Тематика книг типово стоїчна. Наприклад, стоїки, уявляючи світ суцільним живим організмом, багато говорили про сім’я (сперму). Відповідно у Сфера зустрічаємо книгу «Про сім’я». Античний автор Аетій твердив, ніби, на думку прихильників Сфера, сім’я виділяється з усіх частин тіла й здатне породжувати ці частини. Звісно, зараз такий погляд не сприймається як науковий. Але він загалом вписується в гілеморфічні погляди ранніх стоїків, які вважали, що буття й тіло – одне й те саме.

Показове звернення Сфера до творчості Геракліта. Цьому філософу, як бачимо, він присвятив п’ять бесід. Загалом ранні стоїки шанували Геракліта, вивчали і трактували його твори. Наприклад, таким трактуванням займався вчитель Сфера Клеанф.

Також Сфер чимало уваги в своїх творах присвятив етичній проблематиці. Певно, його етичні погляди мало чим відрізнялися від аналогічних поглядів ранніх стоїків. Так, Цицерон у «Тускуланських бесідах» говорить, що стоїки вважали Сфера особливо майстерним у справі визначення понять і наводить деякі його визначення мужності. Наприклад, мужність – це «упокорення душі вищому закону при перенесенні негараздів», «стійке збереження судження, коли доводиться терпіти речі, які видаються жахливими» тощо. При цьому Цицерон вказував, що таких же поглядів дотримувався Хрисіпп – один із найбільш відомих і плодовитих ранньостоїчних авторів.

Є у Сфера книги, які, власне, стосуються теорії пізнання, сприйняття людиною навколишнього світу («Про атоми і образи», «Про органи чуттів», «Про подібне» тощо). Діоген Лаертський, який часто у своєму творі акцентує увагу на курйозах, розповідає про Сфера майже анекдотичну історію, в якій знайшли вияв гносеологічні погляди мислителя. Під час перебування в Єгипті між ним і царем Птолемеєм виникла дискусія, чи може мудрець перебувати під впливом неістинних уявлень. Сфер твердив, що такого не може бути. «Цар захотів підловити його і наказав подати до столу гранатові яблука з воску; Сфер сприйняв їх за справжні, і тоді цар закричав, що ось Сфер і прийняв неправдиве уявлення. Але Сфер відразу ж відповів, що прийняв не те, що перед ним, – гранати, а те, що є підставою вважати їх гранатами; адже уявлення, що сприймається, і уявлення обгрунтоване  – різні речі». Тут же Діоген Лаертський наводить і таку розповідь про Сфера: «Мнесістрат зробив донос, ніби він говорив, що Птолемей не цар; Сфер відповів: «Якщо Птолемей такий, яким він є, то він цар». Як бачимо, Сфер у своїх гносеологічних поглядах розрізняв уявлення, яке сприймається, і уявлення, яке обгрунтовується, вважаючи, що це різні речі і їх не варто плутати.

Цікавим аспектом в житті й творчості Сфера була політична діяльність. Низка його творів, «Про спартанський державний устрій», «Про Лікурга і Сократа», можливо, й «Про царську владу», були присвячені проблемам політичного життя Спарти. Є посилання на ці книги в Афінея та Плутарха. Із них випливає, що Сфер намагався скрупульозно вивчати устрій Спартанської держави.

Інтерес до Спарти в Сфера мав практичний характер. Покровитель філософа послав його до цієї країни, щоб він консультував місцевого царя Клеомена в проведенні реформ. Про це, зокрема, пише Плутарх. Із його розповіді випливає, що Сфер допоміг Клеомену повернути спартанців до простого способу життя.

Якщо дійсно Клеомен провів реформи з допомогою Сфера (а, швидше за все, так воно й було), то в особі цього філософа маємо видатного політичного мислителя-аналітика.

У результаті реформ Клеомена був спрощений державний лад у Спарті й водночас посилена царська влада. Клеомен скасував ефорат як колегію, відмінив герусію, оскільки та стала оплотом олігархів. При цьому 80 олігархів вигнали з країни. Було здійснено касацію боргів. Клеомен надав землю безземельним спартіатам і періекам, дарувавши їм права громадянства.

Клеомену вдалося створити боєздатну армію, що складалася переважно з воїнів, які стали дрібними землевласниками. Вона виявилася достаньо ефективною. Загалом демократичні реформи Клеомена сприяли розгортанню антиолігархічного руху на території Пелопонесу, що викликало занепокоєння в правителів Ахейського союзу. Останні, заручившись підтримкою Македонії, зосередили в своїх руках великі військові сили, яким не міг протистояти Клеомен. У битві поблизу Селласії цей цар зазнав жорстокої поразки.

Незважаючи на таку невдачу, реформи Клеомена стали яскравою сторінкою в політичній історії елліністичної Греції. І ця сторінка пов’язана з діяльністю Сфера Боспорського.

3.9. Біон Борисфеніт – філософ-авантюрник

Хоча Біона Борисфеніта (ІІІ ст. до н. е.) важко назвати зіркою першої величини елліністичної філософії, але це була яскрава, багато в чому шокуюча особистість, яка залишила по собі і добру, і погану пам’ять. Цікаві не лише його філософські погляди, а й біографія, яка може слугувати основою для захоплюючого авантюрного роману. Не випадково Діоген Лаертський приділив багато уваги опису життя Біона Борисфеніта [66]. І це при різко негативному ставленні до нього.

Не останню роль у скандальності Біона відіграло його походження й те виховання, яке він отримав у молоді роки. Народився Біон у Ольвії (чи Борисфені, як іноді ще іменували це місто). Батько його був вільновідпущеником, котрий заробляв на життя, торгуючи солоною рибою. Мати Біона була повією. Певно, майбутньому філософу судилося життя соціального маргінала, якби не «щасливий випадок». Батько Біона прокрався і всю його сім’ю продали в рабство. «Мене, молодого та гожого, – розповідав Біон, – купив один ритор. Потім він помер і залишив увесь свій спадок. Перш за все, я спалив його твори, а потім назгрібав грошей, приїхав у Афіни і зайнявся філософією». Можна здогадуватися про специфічні відносини між ритором та його юним рабом. Біон, схоже, ненавидів свого господаря, який водночас був і його вчителем. Тому після смерті свого пана Біон спалив усі його твори.

Та все ж майбутній філософ багато чим зобов’язаний був своєму вчителю. Той змусив його проштудіювати давньогрецьку літературу, зокрема, твори Гомера, який користувався великою славою в Ольвії. Пізніше Біон вільно пародіював найвідомішого поета античності. Господар навчив його й риторичному мистецтву, а також елементарним філософським знанням, які входили до риторичного курсу. Тому Біон відзначався красномовністю. Зрештою ритор залишив Біону своє майно. Було воно не таким малим. Принаймні на кошти від продажу цього майна Біон здійснив подорож до Афін і почав навчатися там філософії. Про це навчання Діоген Лаертський пише так: «Спочатку він належав до Академії, хоча в той час був слухачем Кратета. Потім звернувся до кінічного способу життя, надягнув плаща і взяв палицю… Потім, послухавши софістичні промови Федора Безбожника на різноманітні теми, прийняв його вчення. Після цього вчився в перипатетика Феофаста». Проте Діоген визнає талант Біона, зазначаючи, що той вмів справляти враження на глядачів і висміяти будь-що, вдаючись при цьому до грубих висловлювань: «…був майстром на всі руки, а також умілим софістом і надав немалу допомогу тим, хто хотів критикувати філософські вчення… Він залишив чимало творів про важливі речі, а також корисні й потрібні висловлювання».

Водночас Діоген відзначав чимало негативних елементів у поведінці Біона й особливо акцентував увагу на еклектичності його філософії. Він спеціально наводить висловлювання Ерастофена: мовляв, Біон першим одягнув філософію в строкате покривало гетери.

Проте не варто перебільшувати еклектичність поглядів Біона. Багато філософів елліністичного періоду намагалися витворювати цілісні системи, спираючись на здобутки різних філософських шкіл. Біон не був винятком. Переважно він орієнтувався на філософію кінізму, поєднуючи її з елементами стоїцизму. Про це засвідчують висловлювання Біона, які наводить Діоген Лаертський: «На питання, кому тривожно живеться, він відповів: «Тому, хто більше всього прагне благоденства». Старість він назвав пристанищем для всіх бід, оскільки всі нещастя накопичуються до цього віку. Славу він називав матір’ю доблестей, красу й добро – вважав чужими один одному, в багатстві – бачив рушійну силу будь-якої справи… Він говорив: «Велике нещастя – невміння переносити нещастя». Про скупого багача він сказав: «Не він володіє багатством, а воно ним». Він говорив, що скупі так багато піклуються про багатство, ніби воно їхнє власне, але так мало ним користуються, ніби воно чуже. В молодості, говорив він, можна відзначатися мужністю, а в старості потрібне зріле розуміння. Розуміння ж, за його словами, настільки переважає всі інші доброчинства, наскільки зір – всі інші почуття».

Про Біона збереглися свідчення, що він «мав тонкий розум, складав вірші, любив музику й геомерію», ніколи довго не жив в одному місті, постійно подорожував. Був надзвичайно приємним співрозмовником і всі намагалися його до себе запросити. Чи не нагадує в цьому Біон Григорія Сковороду, деяких інших діячів української культури, котрі обрали «мандрівний» спосіб життя?

Філософ охоче спілкувався з представниками соціальних низів, насміхався над елементами «високої» елітарної культури. Так, прибувши на острів Родос, який в елліністичному світі вважався головним центром риторичного мистецтва, Біон підговорив матросів переодягнутися його учнями і йти за ним. З такою процесією з’явився в місцевий гімнасій і привернув до себе загальну увагу. Якщо розібратися, то такий вчинок Біона не що інше, як пародія на риторичне мистецтво, котре надзвичайно цінувалося грецькою елітою. На тому самому Родосі Біон відмовлявся навчати приїжджих риториці, а вчив філософії, наближеної до кінізму. Коли його запитували, чому він так чинить, Біон відповідав: «Як я можу продавати ячмінь, коли я привіз пшеницю». Звісно, в цьому було блефування. Біон принципово не хотів навчати слухачів «аристократичної» риторики, пропонуючи їм «простонародну» філософію.

У Біона спостерігаємо негативне ставлення до багатьох моментів давньогрецької культури, висміювання їх. Тут він у дечому схожий на свого далекого попередника-земляка Анахарсіса. Біон не приймає пануючу на той час у Греції сексуальну мораль, висловлює «безбожні думки» і т.ін.

Та все ж, незважаючи на такий радикалізм, Біона важко назвати «класичним кініком». Він спілкувався не лише з представниками соціальних низів, а й знаходив спільну мову з можновладцями. Філософ справив позитивне враження на могутнього елліністичного монарха, царя Македонії Антігона (282-240 рр. до н. е.), ставши його другом. Тому в філософських поглядах Біона простежуються певні конформістські нотки. Наслідуючи стоїків, він вважав, що не варто протидіяти «долі», а треба шукати найбільш прийнятний варіант поведінки в тих обставинах, які склалися. Певно, друг македонського правителя уже не міг бути безкомпромісним другом рабів.

Хоча в Біона було широке коло спілкування й велика кількість друзів, але постійні переїзди, хаотичний, на грані авантюрності спосіб життя не дали йому змоги створити філософську школу. А, можливо, він цього й не прагнув.

На жаль, твори Біона Борисфеніта не дійшли до нас. Збереглися лише назви двох його праць «Про гнів» і «Про рабство», а також окремі фрагменти, які не дають нам відтворити цілісну картину поглядів мислителя. Але, можливо, значення Біона не стільки в оригінальності його поглядів, як у тому, що він створив новий філософський і літературний жанр – діатрибу. Створення певною особою якогось окремого жанру писемності – річ унікальна. Лише одиниці авторів можуть цим похвалитися.

Діатриба – щось середнє між доповіддю й діалогом, популярна проповідь на моральну тему, в якій ідеї викладаються в доступній, часто максимально «народній» формі. Діатрибі притаманна сатира, безпощадна й відкрита полеміка з противниками, пародія, смілива словотворчість, гра слів, переінакшення традиційних прийомів та форм, порушення канонів, жанрове різноманіття, навіть перехід прози у вірші й навпаки, що сприймалося освіченою публікою як щось недозволене. У діатрибах, поряд із використанням «високих» гомерівських поетизмів та сюжетів, зустрічаються жартівливі неологізми, типові метафори, фольклорні мотиви, навіть лайливі слова.

Діатриба стала не лише популярним жанром кінічної літератури. Її більшою чи меншою мірою використовували відомі античні автори – Горацій, Ювенал, Епіктет, Сенека, Лукіан та інші [67].

Те, що саме Біон став творцем такого оригінального жанру, не видається випадковим. Діатриба – жанр опозиційний щодо тогочасної високої античної літератури. Сумнівно, щоб його створив грек із осереддя Еллади. Це міг зробити хіба що виходець із околиці еллінського світу, в якого було певне неприйняття античної класики, який відчував себе провінціалом і в якого було бажання посміятися над корінними греками. Це якраз той випадок, коли гумор, сатира перетворюються в філософствування.

Тематика Біонівських діатріб надзвичайно різноманітна – багатство, бідність, вигнання, життя і смерть, доброчинство, держава, релігія тощо. Уявлення про них можемо скласти на основі творів Телета із Мегар (жив у середині ІІІ ст. до н. е.) [68]. Останній належав до послідовника Біона, на якого часто посилався.

У діатрібі «Про автаркію» Телет наводить міркування Біона про долю. Біон вважав, що доля визначає обставини життя людини, які змінити не можна. Та все ж людина здатна розумно пристосуватися до цих обставин: «Як хорошому актору належить мистецьки зіграти ту роль, яку йому доручив у п’єсі драматург, так і хорошій людині варто вміти зіграти роль, яка визначена його долею. Адже вона, твердить Біон, наче якийсь поет: одному дарує першу роль, іншому – другу, одному – роль царя, іншому – злидаря-бродяги. Перебуваючи на других ролях, не прагни зіграти роль героя. У противному випадку ти здійсниш нерозумний вчинок. Ти вмієш добре наказувати, я – коритися. Ти хочеш виховувати багатьох, а я – лише ось цього хлопця. Ти багатий і щедрий. Я ж сміливо беру в тебе і не раболіпствую, не вислужуюсь, не скаржусь на долю свою. Ти розумно користуєшся своїми великими статками, а я малими. Адже, говорить Біон, не лише велике багатство нас годує і не лише ним можна розумно користуватися…». Можливо, ці слова, передані Телетом, були сказані Біоном своєму могутньому другу, македонському царю Антігону Донату. Біон, очевидно, не раболіпствував перед ним. Просто давав зрозуміти, що кожен з них грає свою роль.

Однак, вважає Біон, через свою нерозумність, ми часто незадоволені своєю роллю. Тому невміло граємо її, пристосовуючись до обставин. Біон образно пояснює цю думку: «Так відбувається, коли ти маєш справу з тваринами: невміло доторкнешся – вона вкусить; якщо змію вхопити посередині, вона тебе вкусить, якщо ж схопити за шию, то нічого не буде». Так само й з обставинами. Якщо вміло «вхопишся» за них, нічого поганого не станеться».

Біон не перестає повторювати, що життя – це гра: «Подібно до того, як ми покидаємо дім, коли господар, який здав його нам, не отримує своєчасно плату й забирає ключі від дверей, забирає посуд і не дає користуватися колодязем, так і ми покидаємо наше смертне тіло, коли природа, що дала нам його в оренду, віднімає зір, слух, руки, ноги. У цьому випадку я не збираюся затримуватися в світі й піду, наче з банкету, ніскільки не хвилюючись з життя, коли настане моя година… Подібно до того, як вмілий актор грає і на початку п’єси, і в середині, і в самому кінці, так і мудра людина добре проживає початок свого життя, середину й достойно зустрічає свій кінець».

У Телета є діатріба «Про вигнання». Тут він веде мову про людей, що покинули свою землю, стали емігрантами. Очевидно, цей твір був написаний не без впливу Біона, який і належав до емігрантів. Тут зустрічаємо посилання на нього, де філософ говорить, що ховати людину далеко від рідних місць є нормальною річчю, хоча в той час подібні погляди розглядалися як щось незвичайне і нетрадиційне.

На Біона посилається Телет також у діатрібі «Про бідність і багатство». Мислитель вказував, що справа не лише в тому, чи належить та або інша річ людині, а те, чи вона використовується нею: «Якщо тобі дадуть що-небудь на хвилинку, і ти не можеш ним скористатися, то це те саме, що й зовсім його не мати». Розмірковуючи про бідність і багатство, Біон дає зрозуміти, що важливим для звільнення від бідності є не накопичення багатств, а вміння використовувати те, що маєш: «Якщо хто-небудь хоче сам звільнитися від нужди й нестатків чи іншого звільнити, нехай не женеться за багатством ні для себе, ні для іншого. Тому що це було б схоже на те, говорить Біон, якби хто-небудь, бажаючи когось звільнити від водянки, не став би його лікувати, а надав би йому джерела й ріки».

Хто б як не ставився до Біона Борисфеніта, немає сумніву, що це була яскрава постать серед античних філософів. Його оригінальність (принаймні частково) визначалася походження мислителя. Як не дивно, і за способом життя, і за його сприйняттям, навіть за характером творчості дуже подібними до Біона Борисфеніта були українські мандрівні дяки ХVІІІ ст. А «Енеїда» І. Котляревського, яка поклала початок новій українській літературі, це своєрідна діатріба. Для неї притаманна така ж демократична сатиричність, як і для творів Біона. Багато цікавих «ментальних параллелей» можна простежити між Біоном та американським «королем поп-арту» Енді Ворголом (Андрієм Ворголою), який за походженням був українцем. І той, і другий, будучи вихідцями з соціальних низів, демонстрували шокуючу поведінку, відкидали традиційні цінності, знущалися над «метропольною культурою».

Про Біона все таки знали українські мислителі. Засновник Чернігівського колегіуму Йоан Максимович у своїй роботі «Іліотропіон» (1714) згадує цього філософа, посилаючись на його думку, що, оволодівши багатством, людина опиняється в полоні різноманітних турбот [69]. Могли знати про нього й інші українські любомудри.

3.10. Діон Хризостом і Північне Причорномор’я

Мислителем, доля якого була частково пов’язана з Північним Причорномор’ям, був Діон Хризостом (Златоуст) – видатний філософ, ритор і письменник І-ІІ ст. н. е.

Походив Діон Хризостом [70] із знатної та заможної сім’ї, що жила в м. Пруси (сучасна Бруза в районі Дарданелл). У молоді роки, опинившись у Римі, Діон швидко здобув популярність як ритор. Тут зблизився із столичною аристократією. Здавалось, у нього були всі шанси для успішної кар’єри. Але одна подія вмить зруйнувала життя. Його друга Флавія Сабіна запідозрили в змові проти імператора Доміціана й стратили. Діона вигнали з Італії, заборонивши жити у розвинутих регіонах Римської імперії. Він звернувся до Дельфійського оракула, який рекомендував йому стати мандрівним проповідником.

Близько 14 років Діон жив у віддалених районах античного світу. Доводилося йому займатися важкою фізичною працею. Коли мандрував зі злидарями, одні вважали його філософом, інші – просто жебраком-прохачем.

За своїми філософськими поглядами Діон був близький до кінізму та стоїцизму – течій, які отримали значне поширення в елліністичному світі. Кінічне спрямування мала етика Діона. А стоїчні ідеї переважно визначали політичні погляди мислителя.

Під час вимушених подорожей Діон пише низку промов, у яких домінував дух кінічної філософії. Деякі з них створені в дусі кінічних діатриб, де головним героєм виступав радикальний філософ-кінік Діоген.

Подорожуючи, Діон побував і в Північному Причорномор’ї. Враження від спілкування із місцевими жителями знайшли відображення в «Борисфенітській промові».

Після вбивства змовниками імператора Доміціана (96 р.) Діон повертається до Риму й стає наближеним до імператора Траяна (98-117 рр.). Не ухиляється від можливостей впливу на цього можновладця, вважаючи, що «справа справжнього мудреця керувати людьми». Діон відійшов від кінічного несприйняття цивілізованого життя й почав проповідувати стоїчну концепцію мудрого правителя, з якої випливало, що ідеальний правитель – «батько та благодійник» для своїх підданих, а його життя – подвиг.

Для нас є цікавою «Борисфенська промова» Діона, де він розповідає про Ольвію [71]. Пише, що в той час це було невелике місто, забудоване поганенькими будиночками й обнесене неміцною стіною. Деякі вежі знаходилися дуже далеко від нинішніх поселень. А це свідчення того, що територія міста значно скоротилася в порівнянні з минулими часами. У храмах не залишилося жодної цілої статуї, так само як понищені статуї на надгробних плитах.

Ольвія тоді переживала не найкращі часи. Діон змальовує картину варваризації міста. Розповідає, що його жителі зовні мало чим відрізнялися від скіфів: носили їхній одяг, довге волосся та бороди, не розлучалися зі зброєю. Ось як Діон описує юнака Калістрата, з яким йому довелося спілкуватися: «Він був підпоясаний великим мечем вершника, одягом йому служили шаровари й інше скіфське вбрання, на плечах був невеликий тонкий плащ, який звичайно носять борисфеніти. Й інший одяг був здебільшого чорного кольору за прикладом одного скіфського племені, котре, як мені здається, отримало від еллінів назву меланхленів (чорноризців)».

Діон відзначає консерватизм і традиціоналізм жителів Ольвії. Описуючи свій виступ перед ними, він говорить: «Філософу дуже б сподобалося це видовище: всі вони були на давній манер, як говорить Гомер про еллінів, довговолосі та бородаті, лише один серед них був виголений, і його всі лаяли та ненавиділи: казали, що він це зробив лише через бажання підлеститися до римлян та довести свою приязнь до них…».

На думку Діона, жителі Ольвії розмовляють грецькою мовою недостаньо чисто через те, що живуть серед варварів. Хоча аналіз ольвійських написів свідчить, що аж до кінця існування міста в V-VІ ст. тут грецька мова залишалася цілком чистою. Ймовірно, в Ольвії існував непоганий рівень освіти, який дозволяв на офіційному рівні зберігати чистоту грецької мови, в той час як у повсякденному спілкуванні ольвіополіти користувалися мовою, що зазнала варваризації.

У жителів міста існувало чітке усвідомлення свого еллінства. Серед них, як говорилося вище, панував культ Гомера та героя Ахілла. «Майже всі борисфеніти, – свідчив Діон, – наполегливо читають цього поета, очевидно, через те, що вони й тепер ще войовничі, а, може, через любов до Ахілла: вони надзвичайно шанують його, побудували йому один храм на так званому Ахілловому острові, а інший – в самому місті, і окрім Гомера ні про кого іншого не хочуть чути. …«Ілліаду» майже всі знають напам’ять». Згадуваний Калістрат сказав Діону: «…ми не визнаємо нікого іншого за поета, окрім Гомера, зате його знає майже кожен». Інший житель Ольвії твердив, що Ахілл є їхнім богом, а Гомера вони шанують нарівні з богами. «І дійсно, – підтверджував Діон, – їхні поети згадують лише про Гомера в своїх творах, які читають у різних випадках, але особливо перед битвами, постійно збуджуючи своїх співгромадян… Всі вони сліпі і не допускають можливості існування якогось іншого поета».

Ще одним великим авторитетом у ольвополітів вважався Платон. Про це Діону під час публічного діалогу оповів Гієросонт. Він сказав, що постійно вивчав твори цього філософа. Хоча натякнув, що, можливо, не все в них розуміє. Самого ж Платона Гієросонт іменував «кращим представником еллінства і мудрості». Він просив Діона говорити про світобудову в дусі вчення Платона. Діон з розумінням поставився до даного прохання. Йому сподобалася простота цього літнього чоловіка. Хоча він і дотримувався думки, що Гомер і Платон – це вчорашній день, але спогади про цих видатних мислителів надихнули його.

Загалом оцінюючи «Борисфенітську промову» Діона Хризостома, можемо сказати, що вона пронизана кінічно-стоїчними ідеями. Тут спостерігаємо симпатію, навіть певну ідеалізацію життя простих людей у «малоцивілізованих», практично близьких до природних, умовах.

Як не парадоксально, але щось подібне маємо в українській суспільно-філософській думці у пізніші часи, майже через два тисячоліття після Діона Хризостома. Ідеалізацію «природної простоти», протиставлення її «місту» зустрічаємо в Г.Сковороди. Те сааме можемо сказати про Т.Шевченка. А П.Куліш навіть намагався витворити «природну» «хутірну філософію».

Вищенаведені матеріали дають підстави твердити, що на нинішніх українських землях Північного Причорномор’я починаючи з періоду «осьового часу» існували античні міста-держави, які виступали осередками давньогрецької культури і в яких набували поширення ідеї античної філософії. Тут були представлені такі течії, як орфізм, піфагорейство, платонізм, кінізм і стоїцизм. Не виключено, що поширювалися погляди й інших філософських вчень.

Проте землі Північного Причорномор’я були не просто пасивними споживачами давньогрецької мудрості. Вони дали античному світу плеяду видатних мислителів, про яких добре знали в головних, центральних культурних осередках цього світу. До таких мислителів належали Анахарсіс, Сальмоксій, Сфер Боспорський і Біон Борисфеніт.

Давньогрецькі культурні осередки Північного Причорномор’я не існували ізольовано від місцевого негрецького населення. Античні міста-держави вели жваву торгівлю з місцевим людом. Поширеними були шлюби греків із автохтонами. У результаті цього відбувався культурний обмін між грецьким і негрецьким населенням й творення в античних містах-державах специфічної культурної атмосфери, де поєднувалися елементи різних культур. Саме продуктом такого культурного синтетизму були філософські погляди Сальмоксія, Анахарсіса, Біона Борисфеніта. Вони виявилися цікавими для греків із «материнської» Еллади. А самі ці мислителі були включені ними до плеяди видатних філософів. Тому є сенс говорити не лише про культурно-філософський вплив метропольної Грепції на Північне Причорномор’я, а й про вплив вихідців з цього регіону на філософську культуру греків.

Закономірно, виникає питання, яке відношення має антична філософська думка Північного Причорномор’я до пізнішої української культури. Прослідкувати тут безпосередні зв’язки складно. Проте  могжна виділити кілька моментів. По-перше, українська культура, у більшій чи меншій мірі, сприйняла культурні набутки різних народів, що проживали на українських землях. Припонтійські греки жили й продовжують жити разом з українцями, а інтенсивні культурні контакти між ними простежуються протягом багатьох віків. По-друге, філософські погляди античних мислителів Північного Причорномор’я хоча б частково були відомі українським інтелектуалам. Вище йшлося про цитати Анахарсіса в збірнику «Бджола», посилання Йоана Максимовича на Біона Борисфеніта, знайомство Т. Шевчена з романом Ж.-Ж.Бартелемі «Мандрівка молодого Анахарсіса Грецією». По-третє, простежується низка цікавих ментальних паралелей між античними мислителями Північного Причорномор’я й українськими філософами, письменниками, діячами культури, про що велася мова вище. Тому варто вести мову про певну «включеність» античної філософської думки Північного Причорномор’я в українську культуру й розглядати її як один із моментів розвитку філософії на українських землях.

Примітки

1.    Маланюк Є. Книга спостережень. – К., 1995. – С.91-92.
2.    Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. – С.102-108.
3.    Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. – М., 1957. – С.402-423.
4.    Геродот. Історії в дев’яти книгах. – К., 1993. – С.183.
5.    Там само. – С.184.
6.    Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т.І. – С.105-106.
7.    Бондарь С. О времени проникновения мифологических воззрений, религиозных и философских учений античности на территорию Украины // Отечественная философская мысль ХІ-ХУІІ вв. и греческая культура. – К., 1991. – С.99. Про це див. також: Античная культура Северного Причерноморья в первые века новой эры. – К., 1984; Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причорномор’я. – К., 1998; Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. – К., 1966 та ін.
8.    Греки на українських теренах. – К., 2000. – С.28.
9.    Скржинская М.В. Античные писатели о Северном Причерноморье. - Николаев, 1997. – С.10-11.
10.    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. – К., 2004. – С.53.
11.    Дион Хризостом. Борисфенитская речь, прочитанная в Отечестве // Вестник древней истории. – 1948. – №1. – С.230, 232.
12.    Корпус боспорских надписей. – М.-Л., 1965. – №118.
13.    Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986. – С.127.
14.    Там само. – С.229.
15.    Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К., 2001. – Т.1. – С.87-95.
16.    Геродот. Історії. – С.198.
17.    Подоносов А.В. Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. – М., 1985. – С.117.
18.    Про це більш детально див.: Лучук І. Триєдине поетознавство. – Львів, 1998. – С.90-94.
19.    Баглай Й.О. Гомер // Українська літературна енциклопедія. – К.: УРЕ, 1988. – Т.1. – С.450-451.
20.    Русяева А.С. Идеологические представления древних греков Нижнего Побужья в период колонизации // Обряды и верования древнего населения Украины. – К., 1990. – С.46-47.
21.    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. – С.184.
22.    Лев Диакон. Истории. – М., 1988. – С.210.
23.    Дион Хризостом. Борисфенитская речь, прочитанная в Отечестве. – С.354.
24.    Шевченко Т.Г. Зібрання творів: У шести томах. – К.: Наук. думка, 2003. – Т.4. – С.242-243.
25.    Золотухин А.И. Гомер. Имманентная биография. – Николаев: Атолл, 2001. – 88 с.
26.    Фролов Э.Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. – Ленинград, 1981. – С.26.
27.    Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С.55.
28.    Геродот. Історії в дев’яти книгах. - К., 1993. - С.201-202.
29.    Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986. – С.307.
30.    Платон. Диалоги. – М., 1986. – С.300-301.
31.    Там само. – С.301.
32.    Лукиан Самосатский. Сочинения: В 2-х т. – С.-Петербург, 2001. – Т.1. – С.67-68.
33.    Лев Диакон. История. – С.210.  
34.    Партицький О. Старовинна історія Галичини. – Львів, 1894. – С.170.
35.    Платон. Диалоги. –  С.301.
36.    Геродот. Історії в дев’яти книгах. – С.188.
37.    Про це більш детальніше див.: Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Ленинград, 1990. – 192 с.
38.    Партицький О. Давня історія Галичини // Хроніка-2000. – К., 1993. – №3-4. – С.29-32.
39.    Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С.116.
40.    Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С.56.
41.    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. – С.189.
42.    Геродот. Історії. – С.198
43.    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. – С.190.
44.    Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С.55.
45.    Там само. – С.95.
46.    Там само.
47.     Геродот. Історії. – С.191.
48.    Тексти листів Анахарсіса див.: Антология кинизма. – М., 1984. – С.211-216.
49.    Про Анахарсіса в «Бенкеті семи мудреців» див.: Плутарх. Исида и Осирис. – К., 1996. – С.176-207.
50.    Плутарх. Избранные произведения. – М.: Правда, 1987. – Т.1. – С.161.
51.    Виндельбанд В. Платон. – К., 1993. – С.33.
52.    Платон. Диалоги. – С.476, 477.
53.    Там само. – С.477.
54.    Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. – М., 1957. – С.402-423.
55.    Виндельбанд В. Платон. – С.116-117.
56.    Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995. – С.108.
57.    Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т.І. – С.123-212.
58.    Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – С.83.
59.    Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів, 2004. – С.8.
60.    Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988. – С.75.
61.    Дион Хризостом. Борисфенитская речь, прочитанная в отечестве. –  С.358.
62.    Чижевський Д. Антична література в старій Україні // Чижевський Д. Філософські твори: У чотирьох томах. – К.: Смолоскип, 2005. – С.43-56.
63.    Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С.127.
64.    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия понтийская. Город счастья и печали.– С.192.
65.    Про Сфера Боспорського та його праці див. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – С.299.
66. Про Біона Борисфеніта див.: там само. – С.181-184.
67. Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982. – С.195-196.
68. Философия кинизма. – С.182-192.
69. Максимович И. Илиотропион. – М., 2003. – С.482.
70. Про Діона Хризостома див.: Нахов И.М. Философия киников. – С.208-209.
71. Текст «Борисфенітської промови…» див.: Дион Хрисостом. Борисфенитская речь, прочитанная в отечестве. – С.354-359.

Рекомендована література

    Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. – К., 2009.
    Геродот. Історії в дев’яти книгах. – К.: Наук. думка, 1993.
    Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.
    Дион Хризостом. Борисфенитская речь, прочитанная в Отечестве // Вестник древней истории. – 1948. – №1.
    Маланюк Є. Книга спостережень. – К., 1995.
    Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982.
    Платон. Диалоги. – М., 1986.
    Плутарх. Исида и Осирис. – К., 1996.
    Русяєва А.С. Славетний мудрець-скіф Анахарсіс. – К., 2001.
    Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. – К., 2004.

Питання для самоконтролю

    1 Які античні міста виступали осередками філософствування в Північному Причорномор’ї?
    2. Назвіть течії античної філософії, що були поширені на українських землях.
    3. У чому особливості філософських поглядів Анахарсіса?
    4. Чому представники кінічної філософії намагалися використовувати погляди Анахарсіса?
    5. Що можна сказати про поширення платонізму у Північному Причорномор’ї.
    6.  Чому Сфера Боспорського варто вважати політичним філософом?
    7. Який внесок зробив Біон Борисфеніт у розвиток античної філософії?
 

Решту лецій шукайте у розділі "Матеріали до курсів" у підрозділі "4 курс - Історія української філософії"