Північне Причорномор’я заявило про себе в плані філософському не лише в період «осьового часу», а й в блискучі часи еллінізму, початок яких відносять до завоювань Олександра Македонського. Одним із осередків філософствування тоді стає Боспорське царство. Ця держава в ІV-ІІІ ст. переживала піднесення, що знайшло свій вияв як у сфері економічній, так і в сфері культурній...