Статті:

Сучасність дає нам безліч прикладів конспіративістських теорій, чи простіше кажучи, так зв. теорій змови. «Наукові» праці і «документальні» фільми пропонують нам альтернативне бачення і пояснення подій у світі, відшуковуючи смисли та задуми, які приховують від простого обивателя «франк-масони», «сіонські мудреці», «євреї-банкіри», «таємні клуби і товариства» і под. Інтелектуали бідкаються, що критичних досліджень теорій змови у рамках філософії, політології та соціології при цьому не так уже й багато, хоча величезна кількість прикладів теорій змов у сучасному культурному просторі зумовлює те, що, без сумніву, вони постають своєрідним соціальним чинником, який впливає на суспільну свідомість і може активно формувати і визначати соціально-політичну та культурну дійсність. Сучасні мислителі висловлюють занепокоєння популярністю конспіративістських теорій. Джордж Ентін, наприклад, стверджує, що теорії змови, як засоби інтерпретації історії та політики, є небезпечним і дестабілізуючим явищем сучасності (1). При цьому він зауважує, що навряд чи можна переоцінити значення конспіративізму в сучасному світі.

Детальніше...

Коли мова йде про християнство, то потрібно зважати на те, що не існує християнства взагалі, а є конкретні християнські течії; так само згадка про християнську комунікаційну систему передбачає, перш за все, досить значне абстрагування від конкретних проявів та різновидів такої комунікації. Вона завжди конкретна – зароджується та функціонує на певній території, в певний відрізок часу, а її носіями та користувачами є представники тих культур та епох, які проживають на цій території у даний час.

Водночас національний та соціокультурний чинник відіграє одну із визначальних ролей у розвитку та функціонуванні християнської комунікації. Саме він задає тон комунікації не тільки у православ’ї (репрезентованому національними церквами), але і в протестантизмі та католицизмі. Розкол християнства на самостійні церкви – вагоме тому підтвердження. Політичні інтриги й економічні інтереси головних виконавців цієї події зрештою опирались на культурні та конфесійні чинники.

Детальніше...

Я люблю писати музику більше, ніж саму музику.
І.Стравінський


Доля генія від музики із світовим іменем Ігор Стравінський, матір якого народилася в містечку Устилуг, що на Волині, ввібрала в себе всі виклики свого часу, його соціальні й культурні кризи. Ще один український талант покинув рідні терени для підкорення світу, який охоче приймав у обійми загублені душі. Однак справжнім викликом для Стравінського була зустріч із французьким модельєром Коко Шанель, роман із якою й досі залишається дивовижною й загадковою історією минулого століття.

Перед доленосною зустріччю ще станеться багато всього. Стравінський ніколи не забуде уроки композиції в Миколи Римського-Корсакова, якого все життя вважатиме не тільки вчителем, а й духовним батьком.

Детальніше...

Соціокультурна та науково-теоретична актуальність обраної теми визначається не тільки (і не стільки) перипетіями громадсько-політичного буття нашої держави, скільки їх віддзеркаленням у вигляді відповідних міфологем у культурній самосвідомості, завдяки чому вони перетворюються в усталені культурні смисли. Смисли ж, набуваючи вигляду сакралізованих екзистенційних історій (наративів та метанаративів), є чинником формування наративної ідентичності культурного суб’єкта, а отже й актуальним предметом культурологічного аналізу. Сучасна методологія культурологічного аналізу ґрунтується на постнекласичному повороті до проблеми «розуміння» культурних смислів, носіями яких є знаково-символічні поліфонічні  комплекси (тексти). Семантична та інтертекстуальна стратегія їх тлумачення у якості вихідного матеріалу розглядає, як відомо, будь-які культурні артефакти, включаючи мови, нації, форми комунікації, держави, міста, – що перетворюються  у текст – семантично значуще обмежене у хронотопі повідомлення, яке несе сліди картини світу, ментальності, смислів та архетипів відповідної культури (семіосфери, життєсвіту, контексту), що, у свою чергу, є складовою універсального цивілізаційного процесу.

Детальніше...