Видання:

Філософська думка, № 1, 2010

Детальніше...

Зайцев М. О.
Особистісне буття в смисловому полі європейської культури.
Київ, 2008.

Детальніше...

Мицько І.
Іван Федоров: життя в еміграції.
Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2008.

Детальніше...

Янковська Ж. О.

Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша

Острог, 2007

Детальніше...