Янковська Ж. О.

Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша

Острог, 2007

Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного жанру, мислителя філософа. У монографії Жанни Янковської зролено спробу розкрити ще одну грань його особистості. Пантелеймон Куліш як науковець зробив неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом обтавин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси».

У праці Ж. Янковської звертається увага на біографію П. Куліша, зокрема, в аспекті формування Куліша-фольклориста, розглядається також спілкування П. Куліша з українськими фольклористами першої половини ХІХ століття. Крім цього, предметом дослідження, яке представлене в монографії, є збірник «Записки о Южной Руси». Авторка здійснює розгляд особливостей структури цієї праці П. Куліша, а також проводить жанрово-тематичний та текстологічний аналіз цієї фольклорно-етнографічної збірки. Окрему частину монографії складає дослідження питання про форми художньої трансформації фольклорної свідомості в українській прозі П. Куліша.