Журженко Т.
Гендерные рынки Украины:
политическая экономия национального строительства.
Вильнюс, 2008

Книга прсвячена дослідженню особливостей та протиріч національного будівництва та перебігу ринкових реформ в Україні через призму ґендерної теорії. Авторка прагне показати, яким чином в пострадянській реальності трансформуються ґендерні ролі та ідентичності. Категорія «ґендер» використовується нею для того, щоб проаналізувати «нові владні ієрархії та механізми виключення, які виникають в процесах національного будівницва і ринкових реформ». Інші дві категорії, що зустрічаються в книзі, - „нація” і „ринок” закладають дві метапарадигми, кожна з яких представляє дві конкурентні ідеології – неолібералізм та націоналізм. Уся ця „суміш”, на думку Авторки, дає можливість показати процеси „радикальної перебудови (пост)радянського суспільства”. Загальне завдання, яке поставлено в дослідженнях, представлених в книзі, є по своїй суті деконструктивістським: „...поєднати аналіз проблем з критикою парадигми об’єктивності і нейтральності, яка переважає в пострадянських соціальних науках і тим більше в економіці й обертається сліпотою до власних ідеологічних передумов та політичних інтересів її носіїв, а також нечуттєвістю до маргінальних (наприклад, жіночих) голосів”. Таким чином, ми зустрічаємося тут із „критичним імпульсом”, направленим проти неолібералізму та націоналізму.

Книга, як зізнається сама Т. Журженко, є радше „колажем”, аніж завершеною цілісністю. Зумовлене це тим, що тут зібрано статті, які написані в різні роки. Разом з тим, це дозволяє подивитися на пострадянську реальність як на „об’єкт дослідження, який рухається”.

Таким чином, під однією обкладинкою об’єднано статті присвячені аналізу дискурсу ринку через призму проблеми гендеру в економічній науці, розгляду взаємовідношення фемінізму і ґендерних досліджень в Україні й дискурсу „національного”, аналізу проблеми жіночої ідентичності в умовах посткомунізму, феномену „човникового бізнесу” в аспекті емансипації й самоексплуатації жінки, дослідженням становища сім’ї в постраднських умовах, окресленню ролі ґендерних конструкцій української геополітичної ідентичності.

Дмитро Шевчук

Анотацію опубліковано в часописі "Критика"