Богачов А.
Філософська герменевтика
Київ, 2006

Книга Андрія Богачова «Філософська герменевтика» містить перший в Україні навчальний курс філософської герменевтики. Філософська герменевтика викладена в ній як напрям сучасної думки, заснований німецьким мислителем Г.-Ґ. Ґадамером, учнем М. Гайдеґґера. У навчальному посібнику розглянуто головні ідеї філософської герменевтики щодо мистецтва, риторики, гуманітарного знання, етики та мови. Крім того, автор подає оцінку значення ідей герменевтики для сучасної практичної філософії. Значну увагу в курсі приділено історії герменевтики, а також зв’язку поглядів Г.-Ґ. Ґадамера з філософськими традиціями (наприклад, платонізмом) та деякими течіями новітньої філоофії.

Навчальний посібник поділено на три частини. У леціях, що складають Вступ, розглянуто предмет і проблематику філософської герменевтики, виникнення філософської герменевтики та її історичний контекст, філософське відкриття герменевтичноті досвіду. У лекціях Підготовчого викладу Андрій Богачов звертається до історичної трансформації герменевтики. Основний виклад містить розгляд риторики у світлі філософської герменевтики, проблематики зі сфери філософії мистецтва, філософії гуманітарних наук та філософії мови.

Метою цього лекційного курсу є вивчення філософської герменевтики задля використання ідей, які вона обгрунтовує, у філософських дослідженнях і дискусіях щодо найгостріших тем сучасності, зокрема теми порозуміння між представниками різних традицій або навіть цивілізацій. Курс допомагає не тільки здобути знання з філософської герменевтики та близьких до неї теорій, а й переконатися у їхній вазі для розв’язання сучасних філософських проблем.