Пітерс Дж. Д.
Слова на вітрі: історія ідеї комунікації
К., 2005

Книга американського теоретика комунікації Джона Дарема Пітерса, що побачила світ в перекладі Андрія Іщенка у видавництві Києво-Могилянської академії, присвячена поняттю, що часто займає центральне місце в дискусіях про сучасність. Йдеться про поняття “комунікації”, яке, як стверджує автор, “часто є нетерпимим до очевидних недосконалостей мовної діяльності і обмежень у людських взаєминах”. Саме такій “нетерпимості” протиставляється погляд, представлений у книзі. В комунікації вбачається скоріше благословення, а не прокляття.

Книга представляє своєрідний критичний аналіз мрії про комунікацію як єднання душ. Визначаючи “комунікацію” однією з основних концепцій минулого століття, автор окреслює завдання  свого дослідження – “виявлення джерел сучасних ідей комунікації, а також спроба з’ясування того, чому в наш час спілкування так часто супроводжується відчуттям загнаності у глухий кут”.

Прагнучи висвітлити, як комунікація стала “великою проблемою” для сучасної людини, Джон Дарем Пітерс твердить про її історичність. Через це звертається до моментів минулого, з якими сучасність має спорідненість, зауважуючи тим самим, що минуле вибірково живе у сучасному. Автор переконаний, що за допомогою аналізу концепцій комунікації, які представили Ісус Христос, Сократ, Августин, Локк, Геґель, Маркс, К’єркегор та ін., ми даємо коментар сучасним концепціям комунікації, а такі проблеми сучасності, як Інтернет, клонування, віртуальна реальність тощо, найкраще висвітлюються через звернення, наприклад, до психічних досліджень ХІХ століття, чи розвитку радіо в 1930-х роках.

Комунікація не є проблемою для усіх часів і усіх народів. Але, як зауважує Джон Дарем Пітерс, якщо тобі потрапила до рук ця книга, це означає, що ти належиш до суспільства, у якому висловлюються “тривоги з приводу того, як досягти контакту з людьми, далекими і близькими”.

Дмитро Шевчук
Опубліковано в часописі «Критика»