Шевчук Д.
Проблеми методології гуманітарного пізнання в творчості Густава Шпета

У монографії здійснено дослідження методологічної проблематики в працях відомого російського філософа початку ХХ століття Густава Шпета. Розробка принципів гуманітарного пізнання є центральною темою усієї творчості мислителя й пов’язана з його метафілософськими поглядами, концепцією історії російської філософії, феноменологією та герменевтикою,обґрунтуванням принципів етнопсихологічних досліджень.