Молодіжна асоціація релігієзнавців спільно з Міждисциплінарною сертифікатною програмою з юдаїки Києво-Могилянської академії оголошують конкурс наукових робіт серед студентів, аспірантів та молодих науковців для участі в

Міжнародній молодіжній релігієзнавчій школі з юдаїки

Для участі в конкурсі Вам необхідно подати письмову роботу з будь-якого запропонованого нижче напрямку. Якщо Ваша робота матиме належний науковий рівень, Ви будете запрошені взяти участь у Міжнародній молодіжній релігієзнавчій школі з юдаїки, яка проходитиме в липні 2010 року в Києві та Умані.

Метою Школи з юдаїки є надання молоді поглиблених знань про історію та культуру єврейського народу, традиції, віровчення і культову практику юдаїзму, проблеми міжетнічного й міжрелігійного спілкування, зокрема антисемітизму та його найтрагічнішого прояву – Голокосту, сучасний стан юдаїзму у світі загалом та Україні зокрема, його взаємини з іншими релігіями. Плануються зустрічі з керівниками релігійних і громадських єврейських організацій та подорожі до місць зародження хасидизму.


У результаті конкурсу буде відібрано 40 кращих робіт, автори яких матимуть можливість представити їх під час роботи школи. Статті буде опубліковано в збірнику матеріалів Школи.

Орієнтовний напрямок тем конкурсних робіт:
•    історія розвитку юдаїзму;
•    віровчення, обряди і ритуали юдаїзму;
•    соціальна доктрина юдаїзму;
•    етнорелігійні проблеми в контексті юдейсько-християнських відносин;
•    юдаїзм у контексті процесів секуляризації і глобалізації;
•    юдаїзм і Держава Ізраїль;
•    юдаїзм на теренах України.

Вимоги до оформлення статей
Обсяг статті має складати 15-25 тис. знаків (з пробілами, включно з вихідними даними, назвою статті та списком літератури), шрифт Times New Roman 14 кегля з 1,5 інтервалом. Покликання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою сторінки після коми (напр. [15, 3]). Список літератури подається наприкінці тексту в алфавітному порядку. Стаття має містити коротку анотацію англійською і українською (російською) мовами.

На титульному аркуші в правому куті слід вказати прізвище та ім’я автора, навчальний заклад чи установу.

Конкурсні роботи має бути оформлено у вигляді статті. Оформлюючи статтю як у формальному, так і змістовному плані, слід враховувати вимоги ВАК України (див. нижче).

Стаття має містити такі необхідні елементи:
•    постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•    аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення представленої проблеми, та на які спирається автор;
•    виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
•    формулювання завдань статті;
•    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•    висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямку.

В окремому файлі потрібно надіслати анкету учасника (додається до листа).

Термін подання робіт – до 10 травня 2010 року

Матеріали, які не відповідатимуть вищеперерахованим вимогам або будуть подані пізніше вказаного терміну, до розгляду на конкурс не прийматимуться.

Просимо висилати статті із зазначеною темою листа “Школа-юдаїка” на електронну скриньку: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Про результати конкурсу буде оголошено на сайті www.mar.in.ua та повідомлено електронною поштою до 1 червня 2010 року.

З питань щодо роботи Школи або умов конкурсу звертайтеся до організаторів:

Анна Марія Басаурі Зюзіна +38-068-350-81-13
Віталій Черноіваненко +38-093-930-54-34