Масштаб проведення гендерного аудиту в НаУОА: аудитом були охоплені два факультети – політико-інформаційного менеджменту (156 студентів та студенток, 37 викладачів/викладачок та співробітників/співробітниць) та гуманітарний (378 студентів та студенток за денною формою навчання, 53 викладачів/викладачок та співробітників/співробітниць), а також співробітники/співробітниці Наукової бібліотеки НаУОА та музею історії ОА (17 людей), співробітники/ці редакційно-видавничого відділу та відділу працевлаштування студентів та випускників.

Основу робочої групи склали члени кафедри гендерних досліджень:

Петрушкевич Марія (кандидатка філософських наук, завідуюча кафедрою, доцентка кафедри культурології та філософії)

Штурхецький Сергій (кандидат наук з державного управління, заступник директора Інституту глобальних стратегій управління НаУОА, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності)

Маслова Юлія (кандидатка філологічних наук, заступниця декана факультету ПІМ з навчально-виховної роботи, доцентка кафедри документознавства та інформаційної діяльності)

Прасюк Оксана (викладачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності)

Вінічук Ліана (старша лаборант кафедри культурології та філософії).

До аудиту були залучені волонтери з числа студентів та студенток університету.

Також активна підтримка була з боку декана гуманітарного факультету Дмитра Шевчука та директора наукової бібліотеки Андрія Цапіна.

На етапі організації та проведення гендерного аудиту усі підрозділи та посадові особи, до яких зверталися члени робочої групи, йшли на співпрацю та посильну допомогу у здійсненні проекту. Адміністрація НаУОА, в особі ректора Ігоря Демидовича Пасічника, зацікавилася ідеєю гендерного аудиту, декани факультетів та завідуючі кафедрами допомагали в організації проведення анкетування.

ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ У ФОРМАТІ .DOC

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Фото: