Конференції:

17-18 жовтня 2014 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася ІІ всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». Співорганізаторами виступили кафедра культурології та філософії НаУОА та відділ змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Географія учасників конференції була доволі широкою і охоплювала практично всі регіони нашої країни. Під час відкриття вітальне слово виголосили завідувач кафедри культурології та філософії, професор кафедри Зайцев Микола Олександрович, проректор з навчально-наукової роботи НаУОА проф. Кралюк Петро Михайлович та декан гуманітарного факультету проф. Жуковський Василь Миколайович. Зокрема, проф. Петро Кралюк зазначив, що такі конференції мають важливе значення для формування філософської культури в Україні, а проф. Василь Жуковський наголосив на тому, що надзвичайно приємно бачити учасниками конференції не лише гостей зі всієї України, але й бувших випускників НУ «Острозька академія», які зараз працюють викладачами університетів, науковими співробітниками в науково-дослідницьких установах чи навчаються в аспірантурі.

8-10 жовтня 2014 року в Братиславі (Словаччина) в Славістичному університеті імені Яна Станіслава відбулася Міжнародна наукова конференція «Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky». Від кафедри культурології та філософії у конференції брала участь доц. Янковська Ж. О. із доповіддю «Відображення архетипних образів в українській романтичній прозі 30-60-х років ХІХ століття».

На конференції виголошували свої доповіді науковці із Польщі, України, Росії, Чехії, Болгарії, Словаччини. Обговорювалися проблеми збереженості фольклору та етнографічних особливостей народів на пограниччі, іконознавства, взаємодії фольклору та літератури, особливостей прозових творів окремих письменників, діяльності фольклористів, етнографів, фольклору як потужного джерельного матеріалу для інших наукових галузей, використання в літературі канонічних текстів.

Робочими мовами конференції були усі слов’янські. Після виголошення доповідей тривали зацікавлені дискусії. Питання часто стосувалися компаративного аналізу подібних чи відмінних явищ у національних культурах.

Шановні колеги!

Кафедра філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету
запрошує Вас прийняти участь у

II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософські проблеми сучасності», яка відбудеться 20 листопада 2014 року

Метою конференції є пошук шляхів розв’язання філософських проблем сучасності в умовах глобальних змін.

Організаційний комітет конференції запрошує до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться філософською проблематикою.

ГО «Інститут філософії, логіки та соціології» м. Львова
Кафедра філософії
Національного університету «Львівська політехніка»
Кафедра українознавства
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

ПРОВОДЯТЬ
11 – 12 лютого 2015 року
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«XXVІІ – мі Читання,
присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»


з темою:
«ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА В СУЧАСНОМУ ЛЮДСЬКОМУ СВІТОВІДНОШЕННІ».

На Читаннях пропонується розглянути таке коло питань:
-    Роль філософської спадщини Львівсько-Варшавської філософської школи в осмисленні етичних та естетичних складових сучасних цивілізаційних процесів.
-    Історія взаємин етики та естетики та проблеми сучасного розуміння їх співвідношення.
-    Особливості розуміння ролі етичного та естетичного начал людини в сучасній філософській антропології.
-    Етика, естетика, моральна та художня діяльність в історії духовної культури людства.