Конференції:

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

19-20 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»


Секції конференції

1.    Проблеми романо-германського мовознавства
2.    Перекладацькі студії
3.    Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
4.    Ґендерні аспекти соціальних процесів
5.    Філософія доби глобалізму та постмодернізму
6.    Сучасне українське суспільство: соціально-політичні, соціально-психологічні аспекти.

Детальніше...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Інформаційний лист

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції
до 20-річчя кафедри культурології:
«Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика»

Терміни конференції «24-27» вересня 2012 року.
Місце проведення : м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Пріоритетні напрями конференції:
1.    Актуальні проблеми музеологічних досліджень.
2.    Від історії культури до культурології.
3.    Етнологія та антропологія: культурологічна лінія розвитку.
4.    Культура радянської доби.

Детальніше...

СУСПІЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОЕКТ

«ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У СВІТЛІ СПІВПРАЦІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА І БОГОСЛОВ`Я»

ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності

Організатори:
ВНЗ «Національна академія управління»
Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України

ВНЗ «Національна академія управління» у 2001 р. започаткувала суспільно-науковий проект «Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов’я». У рамках цього проекту проводяться щорічні науково-практичні конференції, присвячені актуальним гуманітарним проблемам сучасності. Метою конференцій є обговорення основних принципів, на яких має будуватися  життя людини у світі, що постійно змінюється та зазнає нових викликів.

Детальніше...

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології, політології та психології
Сумський ґендерний ресурсний центр
Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

12-13 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

«ҐЕНДЕРНА МАПА УКРАЇНИ»

Секції конференції

1.   Ґендерна структура органів влади України та вплив третього сектору.
2.   Правові аспекти ґендерної політики.
3.   Соціально-економічні та демографічні чинники змін в ґендерній структурі робочої сили та міграційних потоків.
4.   Проблеми соціалізації особистості в контексті психолого-педагогічної концепції.

Детальніше...