Конференції:

Дорогі друзі!

Щиро запрошуємо студентів та молодих науковців взяти участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина в силовому полі влади та ідеологій».

Тема цьогорічної конференції присвячена питанням влади і людини. Як носії влади сприймають свої владні повноваження: як засіб примусу чи як спосіб служіння? Як влада трактує людину – як засіб чи мету? Чим є ідеології: остаточною правдою, яку спускають згори як доктрину, чи концептуальним обґрунтуванням того шляху, що його політичні партії пропонують суспільству? Як сучасні ідеологічні системи тлумачать людину та її місце у суспільно-політичному житті?

Для нас важливо почути думки молодих науковці та студентів у цій царині, обмінятися досвідом та випрацювати спільне бачення  цієї проблеми.

На конференції ми плануємо обговорити такі питання:
- Суспільне вчення Церкви про владу, ідеології та гідність людини: богословські аспекти
- Влада і людина у теоретичних концепціях і практиках державотворення
- Влада і людина в Україні: досвід минулого та прогноз на майбутнє
- Як впливають сучасні ідеології на духовний світ і гідність людини?

Детальніше...

Отделение культурологии НИУ ВШЭ объявляет о проведении третьей ежегодной конференции для студентов и аспирантов.

Дата проведения конференции: 19-20 апреля 2012 года

В этом году тема конференции посвящена проблеме публичных пространств в исторической и актуальной перспективе.

Тема имеет междисциплинарный характер: проблема публичных пространств позволяет связать исследовательские подходы культурологии, социологии, философии, политологии, истории, коммуникативных и городских исследований, а также другие дисциплинарные направления исследований.
Публичное пространство является конститутивным как для современного города, так и для публичности как специфического коммуникативного феномена современности, что делает анализ и изучение этого явления необычайно актуальным для современной России.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Інформаційне повідомлення
20-21 березня 2012 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» в рамках відкриття Днів науки університету.
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Інститут соціальних наук
Кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності
Кафедра філософії та релігієзнавства
Кафедра соціології та соціальної роботи
поводять 23-24  березня  2012 року
Міжнародний науково-практичний семінар з філософії та культурології

„Проблеми комунікації у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст)”

Запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених у проблематиці філософської культурології, антропології, релігієзнавства, соціології, історії, теорії виховання – викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

Пропонується розгляд наступного кола питань (орієнтовно):

1.    Спілкування як субстанція культурного буття людини: теорія та практика.
2.    Діяльнісно-комунікативні параметри людського буття (людської культури).
3.    Проблема „Іншого” в екзистенційному, соціальному та культурному контексті,

Детальніше...