Конференції:

Запрошуємо Вас до участі в роботі П’ятої міжнародної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. Конференція відбудеться 3-5 листопада 2011 р. у м. Києві в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут ”за підтримки Українського жіночого фонду.
Організатори конференції: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Громадська організація “Жінки в науці”, Міжнародна організація “Жіноча Громада”, Український центр гендерної освіти при НТУУ “КПІ”, Кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ “КПІ”, Український міжнародний комітет з питань науки та культури при НАН України.
На конференції планується обговорення таких питань:
1.    Гендерні проблеми і гендерна політика в науці та освіті. Академічні перспективи гендеру;
2.    Жіноче лідерство в науці: психологічний, соціально-економічний та політичний аспекти;

Детальніше...

Мемориальная научная конференция «Человек в истории и культуре: чтения памяти Владимира Никифоровича Станко» 

Конференция пройдет 16—19 февраля 2012 г. в г. Одессе.

В. Н. Станко выступил основателем одесской школы исследований каменного века и первобытной истории, был руководителем отдела археологии Северо-Западного Причерноморья Института археологии НАН Украины, создал кафедру археологии и этнологии Украины Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. В качестве декана исторического факультета создал современную инфраструктуру научно-образовательной деятельности, которая в то же время удачно сохраняла традиции классической исторической мысли.

Его научные интересы отличались разносторонностью и, в тоже время, конкретностью, охватывая различные отрасли исторической науки.

Детальніше...

29-30 червня 2011 р. в Чернігові пройшли Треті Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури. Цього разу вони були присвячені пам’яті С.Б.Кримського та носили назву «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі». Основними організаторами конференції виступили співробітники Кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка на чолі з професором В.А.Личковахом. Інформаційну підтримку забезпечувала Всеукраїнська газета «День» (яка багато років плідно співпрацювала з Сергієм Борисовичем) та інші видання.

Пленарне засідання конференції носило меморіальний характер: видатні філософи та громадські діячі (головний редактор газети «День» Л.О.Івшина, заслужений педагог Л.І.Сарана, к.філос.н. М.Б.Столяр та інші) поділилися з аудиторією своїми спогадами про С.Б.Кримського як людину та дослідника.

Детальніше...

Уважаемые коллеги!
Честь имеем пригласить Вас к участию в IІI Международной научно-практической конференции
«Марксизм и современность: советская философия – вчера, сегодня, завтра»,
которая состоится в г. Киеве
03 ноября 2011 года

Направления работы конференции:
• Философия: донаучная, научная, антинаучная
• Феномен советскости как предмет научно-философской рефлексии
• Советская философия: философия, которая спасла, спасает и спасет мир
• История советской философии: terra incognita
• Действительный гуманизм – сущность и пафос научной философии
• Целостная личность – контрапункт советской философии

Детальніше...