Конференції:

5 листопада 2014 року у стінах НУ «Острозька академія» відбулась ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція “Студентські культурологічні читаня”. Крім заявлених доповідей спудеїв Острозької академії, у конференції взяли участь також студенти з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Харківського університету ім. В. Н. Каразіна, Київського національного торгівельно-економічного університету, Українського католицького університету, Рівненського державного гуманітарного університету, а також Національного університету водного господарства та природокористування. Така зацікавленість свідчить про інтерес як до конференції, так і до університету загалом.

Зі вступним словом виступила проректор з навчально-виховної роботи, доктор психологічних наук, професор Каламаж Р. В. Проректор підкреслила особливу важливість події у сучасних глобалізаційних умовах, необхідність обговорення важливих культурологічних питань у класичному та інноваційному форматах. Водночас кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії Шевчук Д. М. зазначив про неабияку еволюцію в розвитку студентської конференції за останні три роки. Підсумував пленерне засідання заступник декана з наукової роботи гуманітарного факультету Карповець М. В., який побажав учасникам інтелектуального запалу в дискусіях та презентаціях. Своєю чергою Марченко Б., студент IV курсу спеціальності “культурологія” та організатор конференції, підкреслив значущість студентської наукової роботи у сучасних умовах.

Детальніше...

17-18 жовтня 2014 року в Національному університеті «Острозька академія» відбулася ІІ всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності». Співорганізаторами виступили кафедра культурології та філософії НаУОА та відділ змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України. Географія учасників конференції була доволі широкою і охоплювала практично всі регіони нашої країни. Під час відкриття вітальне слово виголосили завідувач кафедри культурології та філософії, професор кафедри Зайцев Микола Олександрович, проректор з навчально-наукової роботи НаУОА проф. Кралюк Петро Михайлович та декан гуманітарного факультету проф. Жуковський Василь Миколайович. Зокрема, проф. Петро Кралюк зазначив, що такі конференції мають важливе значення для формування філософської культури в Україні, а проф. Василь Жуковський наголосив на тому, що надзвичайно приємно бачити учасниками конференції не лише гостей зі всієї України, але й бувших випускників НУ «Острозька академія», які зараз працюють викладачами університетів, науковими співробітниками в науково-дослідницьких установах чи навчаються в аспірантурі.

Детальніше...

5-6 листопада 2014 року Студентське наукове товариство культурологів за підтримки кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить
ІІІ Всеукраїнську наукову конференцію
«Студентські культурологічні читання»


Основі напрямки роботи конференції:

1.    Методологічні проблеми культурології як науки
2.    Історія культурологічної думки
3.    Культурні аспекти вивчення Острогіани
4.    Сучасна культурна критика: суть і основні принципи
5.    Культурна антропологія. Людина і світ культури

Детальніше...