Конференції:

26-27 травня 2011 року Кафедра культурології та філософії проводить І Всеукраїнську науково-практичну конференцію  “Гендерна проблематика та антропологічні горизонти”.  Мета конференції: Обговорити та проаналізувати гендерні тенденції у гуманітарній науці в контексті інтелектуально-духовних змін сучасної культури. Розробити науково-практичні підходи до розширення ефективного вивчення проблем гендеру у сфері антропології. А тому запрошуємо до участі студентів, аспірантів та викладачів філософів, культурологів, істориків, соціологів, психологів, філологів та ін.

 

Детальніше...

15-16 квіітня 2011 року відбудеться ІІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція НА ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ФІЛОСОФІЇ, НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ  на тему:  “ЩО ЧИНИТИ, ЯК ДІЯТИ? ФІЛОСОФСЬКІ, НАУКОВІ ТА РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ  УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. Мета конференції – окреслення перспектив погодження індивідуальних, сімейних, корпоративних, національних і загальнолюдських цілей та управлінських підходів.  Тематика конференції: Історія управлінських стратегій: від управління конфліктами до управління участі. Духовні, ціннісно-буттєві та психологічні аспекти менеджменту. Особливості управлінської діяльності в умовах глобалізації та трансформації українського суспільства. Зв’язки з громадськістю – місія PR в суспільстві і потреба в якісно новому ціннісному наповненні. Державне управління, громадське самоуправління, корпоративне управління – універсальність управлінської методології. Духовні традиції про управлінську науку (християнство, буддизм, іслам, індуїзм, зороастризм, суфізм, шаманізм, магія, іудаїзм, рейкі, теософія, new age, синтоїзм, конфуціанство, даосизм, тощо). Духовний аспект фінансових відносин: гроші як прояв духовних енергій. Соціальна відповідальність бізнесу – наріжний камінь впровадження принципу доброї волі в сучасні економічні відносини і шлях до економіки нового зразка.Сучасні управлінські технології: система збалансованих показників, управління згідно цілей тощо

Детальніше...

14-15 квітня 2011 року на філософському факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  відбудеться традиційна Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "VIІІ Харківські студентські філософські читання".  Запрошуємо зацікавлених студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції.

Детальніше...

Кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» запрошує взяти участь в II Всеукраїнській інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій темі: Інформаційне суспільство і нові виміри культури

Планується обговорити наступне коло питань: концептуальні осмислення культури в інформаційну епоху; віртуалізація культурних феноменів; кіберпростір культури; Інтернет як соціокультурний феномен; людина і Інтернет: антропологічні аспекти культури інформаційного суспільства; субкультури в Інтернеті; становлення інформаційного суспільства в Україні; політика в часи нетократії; естетика нових медіа;

 

Детальніше...