Конференції:

РОСІЙСЬКА НАУКОВО-ОСВІТНЯ УСТАНОВА
ІНСТИТУТ РИТМОЛОГІЇ ЄВДОКІЇ МАРЧЕНКО (ІРЛЄМ)
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

оголошують про проведення

І Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції  «Час у дзеркалі науки»

19 березня 2011 р.
м. Київ, «Будинок вчителя» (вул. Володимирська, 57)

Детальніше...

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Вектори розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження», присвяченій пам'яті Віктора Георгійовича Зінченка, яка відбудеться 5–7 травня  2011 р.

Проблеми, запропоновані до обговорення:
1.    Теорія і практика сучасного літературознавства і загального мовознавства
– питання синтезу й конвергентності в мистецтві;
– основні течії в сучасній літературі;
 – актуальні методи дослідження літератури ХХ століття;
 – синергетика в літературознавстві;
 – компаративістика як метод сучасних порівняльних стратегій;
 – питання міжкультурної комунікації в літературознавстві, загальному мовознавстві, перекладознавстві;
 – концептологія в літературознавстві та перекладознавстві.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Кафедра української літератури
Вищий державний  навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної наукової конференції “Українська література в загальноєвропейському контексті”, яка відбудеться 10-11 травня 2011 року

Проблематика конференції:
Українська література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
Поетика літературного твору.
Українська література зарубіжжя.

Детальніше...

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
20-21 КВІТНЯ 2011 РОКУ
ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2011”
ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1. Історія світової філософії
Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)
Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність
Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання)
Секція 4. Логіка  та дисципліни логічного циклу
Секція 5. Філософія та методологія науки

Детальніше...