Конференції:

Шановні колеги!
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Асоціація Філософського Мистецтва
Національний університет ім. К. Охридського (м. Софія, Болгарія)
Національний університет Гьонсан (м. Джинджу, Республіка Корея)
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Центр гуманітарної освіти НАН України
Академія муніципального управління

запрошують взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції:
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЯ
ТА СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ


Конференція присвячується 12-й річниці методологічного семінару
«ФІЛОСОФІЯ. ЕКЗИСТЕНЦІЯ. КОМУНІКАЦІЯ»
в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та
25-й річниці Асоціації Філософського Мистецтва.

Детальніше...

6-7 листопада 2013 року в Національному Університеті «Острозька Академія» пройшла ІІ Регіональна  студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання», яку щороку організовує кафедра культурології та філософії НаУ ОА.

Конференція розпочалася з вітального слова декана гуманітарного факультету НаУ ОА проф. Василя Жуковського, який зробив акцент на тому, що студенти та викладачі кафедри культурології та філософії є дуже активними в сфері організації наукової роботи. Із привітанням учасників виступив також завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА проф. Микола Зайцев, який звернув увагу на важливість проведення подібних конференцій, оскільки студенти можуть презентувати свої ідеї, обговорити їх із колегами, а згодом втілити в своїх курсових, бакалаврських та маґістерських роботах. Варто відзначити, що крім студентів Острозької Академії, у конференції взяли участь студенти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Детальніше...

25-26 жовтня в Національному університеті “Острозька академія” відбулась Всеукраїнська наукова конференція “Філософія як культурна політика сучасності”, організатором якої були кафедра культурології та філософії НаУОА та відділ змісту, філософії та прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти НАПНУ.

Відкрило конференцію пленарне засідання, на якому виступили гості із Києва, зокрема професор Сергій Пролеєв (головний редактор журналу “Філософська думка”) та професор Ірина Предборська (головний науковий співробітник ІВО НАПНУ). У першому виступі йшлося про долю антиметафізичного повороту у ХХ ст. та його сьогоднішня ситуація. Сергій Пролеєв у своєму виступі зумів чітко зафіксувати ключові філософські проекти минулого століття, починаючи від лінгвістичного повороту та закінчуючи постструктуралізмом. Однак основне питання, що поставив професор, стосувалося можливості та важливості метапозиції у філософському дискурсі сучасності.

У виступі Ірини Предборської було здійснено спробу простежити більш локальні явища сучасної культури, зокрема політичної та освітньої. Професор осмислила як теоретико-методологічні можливості матричного аналізу, так і водночас розповіла про матричні ефекти в смисловому полі культури. З огляду на презентовану доповідь, серед викладачів кафедри культурології та філософії виникло бажання у майбутньому організувати спеціальний методологічний семінар, присвячений матричному ефекту та аналізу. Попри те, що не вистачило часу для дискусій на пленарному засіданні, доповіді заінтригували аудиторію та сформували відповідний інтелектуальний настрій роботи у секційному режимі.

Детальніше...

Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
запрошує студентів та аспірантів взяти участь у
IX студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції
«Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації»,

що відбудеться 20-21 березня 2014 року в НаУКМА 

Значення досвіду в житті людини не варто недооцінювати: він є джерелом пізнання, способом орієнтації в світі, диференціації істинного й хибного. Попри це, власне досвід залишається дуже складною проблемою, що потребує значно глибшого філософського осмислення: чи варто на нього покладатися? Чи можна говорити про досвід як дещо універсальне? Чи можливі різні форми досвіду? Якщо так, то чим та завдяки чому вони різняться й у чому їхні переваги?

Детальніше...