Конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться 29-30 листопада 2013 р. у Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ).

Планується робота секцій за такими напрямами:
•    Історичні науки в мінливому світі: проблеми та перспективи.
•    Актуальні проблеми державного управління
•    Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
•    Правові проблеми в Україні та в світі.
•    Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
•    Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.

Детальніше...

4 жовтня 2013 року в відбулись традиційні філософсько-антропологічні читання на тему «Сучасне філософсько-антропологічне знання як відповідь на виклики сьогодення». Організатором читань виступив відділ філософської антропології.

В роботі читань прийняли участь як співробітники Інституту філософії так і науковці з навчальних закладів різних регіонів України. Від НУ «Острозька академія» прийняв участь та виступив з доповіддю «Людина Культура - Традиція» Зайцев М.О. 

З вітальним словом філософсько-антропологічні читання розпочав директор інституту академік НАН України М.В.Попович.

Серед доповідей виголошених на пленарному засіданні особливий інтерес викликали доповіді в. о. завідувача відділу філософської антропології Є.І. Андроса «Трансцендентний вимір сучасного філософсько-антропологічного знання» та завідувача відділу соціальної філософії А.М.Єрмоленка «Ситуація людини у глобальному суспільстві ризиків як соціально-етична проблема».

Детальніше...

Асоціація «Новий Акрополь»
Національний університет «Острозька академія»
Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого
Інститут філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова
Інститут проблем виховання НАПН України

XІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТРАДИЦІЯ І КУЛЬТУРА. ПЛАТОН.
АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Київ, 29-30 листопада 2013 р.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЛАТОН. АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ»

Ідеальне як філософська проблема
Ідеальне в онтології та гносеології світової філософії.
Ідеальне – аспект культури, його вимір та властивості.
Категорії ідеального у бутті сучасного людства. 
Універсалізм першообразів та їх інтуітивне осягнення.
Темпоральність ідеального. Втілення вічних ідей у множинній реальності.

Детальніше...

13 листопада 2013 року у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка проводитиметься Всеукраїнська ювілейна наукова конференція «ЧЕТВЕРТІ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ», присвячена 20-річчю відкриття університетської кафедри психології.

Програма роботи конференції:

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників: (центр. корпус університету, вул. Гетьмана Полуботка, 53, актова зала).
10.00 – 12.00 – пленарне засідання;
12.00 – 13.00 – обідня перерва;
13.00 – 16.00 – секційні засідання (корпус психолого-пед. фак-ту, вул. Шевченка, 30а) за напрямками:
1.    Актуальні проблеми психології особистості та розвитку.
2.    Актуальні проблеми соціальної психології.
3.    Соціально-педагогічний вимір особистісного та суспільного розвитку.
16.00 – 17.00 – підведення результатів та закриття роботи конференції.

Детальніше...