Конференції:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут соціальних наук
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Інститут філософської освіти і науки
кафедра культурології
Національний університет «Острозька академія»
кафедра культурології та філософії
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького кафедра соціології

проводять 17–18  травня 2013 року

Міжнародний науково-практичний семінар
„Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст)”

Запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених у проблематиці філософської культурології, антропології, релігієзнавства, соціології, історії, теорії виховання – викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

Детальніше...

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Н. КАРАЗИНА
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной  научной  конференции  студентов  и  аспирантов
«IX Харьковские студенческие философские чтения»,
которая состоится в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина
Планируется работа  секций:   
- онтология, логика, феноменология
- история философии
- философская и культурная антропология
- этика
- философия и теория культуры
- медиа-философия
- религиоведение и философия религии
- украиноведение и этнокультурология
- социальная философия и философия политики
- валеософия и валеоэтика

Детальніше...

Конференція присвячується 200-річчю з Дня народження Тараса Шевченка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Б. Хмельницького
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Черкаси, 9-10 жовтня 2013 р.
Місце проведення: Черкаський обласний художній музей;
Шевченківський національний заповідник, місто Канів.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
ВІЗУАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: СТАТУС, ДИНАМІКА, КОНТЕКСТИ


Мета конференції: створення міждисциплінарного поля для полілогу філософів, культурологів, мистецтвознавців, педагогів, музейних працівників для теоретичного осмислення традицій та перспектив розвитку візуальної культури в Україні та виявлення можливостей спільних проектів.

Детальніше...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

25 – 26 квітня 2013 року
відбудеться
XIV  Міжнародна науково-практична конференція
«Людина, культура, техніка у  новому тисячолітті»
У межах конференції пропонуємо обговорити такі проблеми:
–    Людина і техніка, культура та інформація в сучасному світі.
–    Трансформація аксіосфери інформаційного суспільства з позицій сучасного соціогуманітарного знання.
–    Вища освіта: значення та завдання у формуванні духовно-моральних і професійно-особистісних пріоритетів фахівця.
–    Інтернет-простір та картина світу: специфіка корелювання.
–    Документні комунікації в оптимізації соціальних та виробничих зв’язків.
–    Інформаційні технології в сучасному політичному просторі.
–    Феномен «тотальної візуальності» сучасного буття: цілісно-гносеологічний аспект.
–    Прикладна лінгвістика як фактор оптимізації міжнародних наукових та виробничих зв’язків.
–    Самоідентифікації особистості в умовах інформаційно-технологічного пресингу: соціопсихологічний аспект.
–    Інноваційна педагогіка у формуванні культур-екологічного мислення сучасної людини.

Детальніше...