Конференції:

Кафедра языкознания
гуманитарного института филиала
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Международная академия наук педагогического образования (г. Москва)
объявляют о проведении

VI Международной научной конференции и издании сборника научных трудов
«Проблемы  концептуализации  действительности и  моделирования  языковой  картины  мира»

К участию приглашаются лингвисты, философы, литературоведы, социологи, психологи, методисты – все, кто заинтересован в предлагаемой тематике. Планируется обсуждение широкого круга вопросов: особенности языковой концептуализации; картина мира – образ мира – модель мира; способы репрезентации картин мира, их типология; языковая картина мира и языковое сознание; национальная, культурная, историческая и социальная обусловленность языковой концептуализации; грамматический аспект концептуализации; принципы и методы описания отдельных фрагментов языковой картины мира; концепт и концептосфера; художественные (эстетические) модели мира и пути их изучения; образовательные системы и сохранение национальных ценностей.

Детальніше...

14-15 грудня в м. Києві, в Асоціації «Новий Акрополь» відбулася міжнародна наукова конференція: «Культура і традиція. Ідеї Платона в сучасному бутті», яка зібрала прихильників ідей Платона. Слід відмітити, що одним із співорганізаторів конференції виступив Національний університет «Острозька академія». Активну участь в роботі конференції взяла делегація нашого унверситету, яку склали викладачі кафедри культурології та філософії та студенти 4 курсу спеціальності «Культурологія». Зокрема, із доповіддю та тему «Буття за істиною – стрижнева ідея філософії Платона: витоки та експлікації» виступив доктор філософських наук, завідувач кафедри культурології та філософії Зайцев Микола Олександрович.

Також, в конференції взяли участь студенти четвертого курсу спеціальності «Культурологія» НаУОА.  Через невеликий склад учасників конференції, секції були об’єднані в одну, роботою якої керував М. Зайцев. Засідання секції розпочалося виступом студента четвертого курсу Національного університету «Острозька академія» Грицені Олександра, який виголосив доповідь на тему: «Трансформація ідеального в культурній парадигмі модернізму». Цікавою та досить змістовною була доповідь Боровець Людмили «Характерні риси української утопії», яка представила учасникам своє дослідження особливостей утопічного мислення. Досить плідну та цікаву дискусію викликала доповідь Кривчука Андрія «Театралізація дійсності у естетичних практиках перформенсу», яка змусила всіх учасників долучитися до обговорення цієї проблеми.

Детальніше...

23-24 жовтня 2012 року в Харківській державній академії культури м. Харкова відбулася міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» під час якої свої доповіді представили науковці із восьми країн світу, і представники понад тридцяти міст України.

Від кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»  з темою доповіді «СУЧАСНИЙ СВІТ І ПРОБЛЕМИ МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ: ПОГЛЯДИ НОРБЕРТА БОЛЬЦА (THE MODERN WORLD AND THE PROBLEMS OF MASS COMMUNICATION: VIEWS OF NORBERT BOLZ») виступив студент четвертого курсу спеціальності «Культурологія» Гриценя Олександр.

Під час виступів було продемонстровано різноманітні дослідницькі методології, цікаві концепції своїх досліджень, відбувалося творче спілкування між учасниками конференції та обмін досвідом. Крім того, відбулося безпосереднє досить цікаве спілкування з викладачами, (зокрема доктором філософських наук Панковим Георгієм Дмитровичем та Насоновою Катериною Юрівною,) та студентами факультету Культурології, які поділилися своїм досвідом та процесами викладання.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
Гендерний центр  ХНПУ імені Г.С. Сковороди   
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф Квітки-Основ’яненка 
Кафедра української мови
Кафедра українознавства та лінгводидактики
Кафедра української та світової літератури

19-20 квітня 2013 року
ЗАПРОШУЮТЬ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДО УЧАСТІ

у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів
і молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ»,

присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського

Напрями роботи:
1.    Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
2.    Актуальні питання сучасного літературознавства.
3.    Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
4.    Інноваційні освітні технології.

Детальніше...