Конференції:

23-24 жовтня 2012 року в Харківській державній академії культури м. Харкова відбулася міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» під час якої свої доповіді представили науковці із восьми країн світу, і представники понад тридцяти міст України.

Від кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»  з темою доповіді «СУЧАСНИЙ СВІТ І ПРОБЛЕМИ МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ: ПОГЛЯДИ НОРБЕРТА БОЛЬЦА (THE MODERN WORLD AND THE PROBLEMS OF MASS COMMUNICATION: VIEWS OF NORBERT BOLZ») виступив студент четвертого курсу спеціальності «Культурологія» Гриценя Олександр.

Під час виступів було продемонстровано різноманітні дослідницькі методології, цікаві концепції своїх досліджень, відбувалося творче спілкування між учасниками конференції та обмін досвідом. Крім того, відбулося безпосереднє досить цікаве спілкування з викладачами, (зокрема доктором філософських наук Панковим Георгієм Дмитровичем та Насоновою Катериною Юрівною,) та студентами факультету Культурології, які поділилися своїм досвідом та процесами викладання.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
Гендерний центр  ХНПУ імені Г.С. Сковороди   
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф Квітки-Основ’яненка 
Кафедра української мови
Кафедра українознавства та лінгводидактики
Кафедра української та світової літератури

19-20 квітня 2013 року
ЗАПРОШУЮТЬ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДО УЧАСТІ

у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів
і молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ»,

присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського

Напрями роботи:
1.    Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
2.    Актуальні питання сучасного літературознавства.
3.    Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
4.    Інноваційні освітні технології.

Детальніше...

м. Львів , 14-15 грудня 2012 р.

Організатором науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження» є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 11 грудня 2012 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Головні напрями конференції:

- Актуальні питання філософських наук (історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов'я);

Детальніше...

Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
запрошує студентів та аспірантів
21-22 березня 2013 року взяти участь
у VIII студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції
«Філософія: нове покоління.
Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

З проблемою аргументації та обґрунтування стикається кожен, хто намагається довести істинність своїх тверджень та переконати опонентів у правильності своєї позиції. Саме аргументація та обґрунтування роблять знання, на відміну від гадки, значущим для всіх. Але щойно постає необхідність наводити аргументи та обґрунтовувати, одразу ж виявляє себе проблематичність обґрунтування. Як воно взагалі можливе? Яким має бути обґрунтування, щоб стати загальнозначущим? Які аргументи можна вважати прийнятними?

Ми пропонуємо учасникам конференції розглянути широке коло питань, пов'язаних з проблемою аргументації та обґрунтування у філософії та на перетині філософії з математикою, історією, культурологією, психологією, політичною і соціальною критикою, правознавством та іншими дисциплінами.

Детальніше...