Конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
Гендерний центр  ХНПУ імені Г.С. Сковороди   
Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА»

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф Квітки-Основ’яненка 
Кафедра української мови
Кафедра українознавства та лінгводидактики
Кафедра української та світової літератури

19-20 квітня 2013 року
ЗАПРОШУЮТЬ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДО УЧАСТІ

у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів
і молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ»,

присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського

Напрями роботи:
1.    Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
2.    Актуальні питання сучасного літературознавства.
3.    Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
4.    Інноваційні освітні технології.

Детальніше...

м. Львів , 14-15 грудня 2012 р.

Організатором науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження» є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 11 грудня 2012 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Головні напрями конференції:

- Актуальні питання філософських наук (історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов'я);

Детальніше...

Кафедра філософії та релігієзнавства
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
запрошує студентів та аспірантів
21-22 березня 2013 року взяти участь
у VIII студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції
«Філософія: нове покоління.
Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

З проблемою аргументації та обґрунтування стикається кожен, хто намагається довести істинність своїх тверджень та переконати опонентів у правильності своєї позиції. Саме аргументація та обґрунтування роблять знання, на відміну від гадки, значущим для всіх. Але щойно постає необхідність наводити аргументи та обґрунтовувати, одразу ж виявляє себе проблематичність обґрунтування. Як воно взагалі можливе? Яким має бути обґрунтування, щоб стати загальнозначущим? Які аргументи можна вважати прийнятними?

Ми пропонуємо учасникам конференції розглянути широке коло питань, пов'язаних з проблемою аргументації та обґрунтування у філософії та на перетині філософії з математикою, історією, культурологією, психологією, політичною і соціальною критикою, правознавством та іншими дисциплінами.

Детальніше...

Інститут українознавства імені І. Крип'якевича
Львівський  національний  університет ім. Івана Франка
Благодійний фонд “Фундація ім. Григорія Нудьги”
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції “Світові виміри української культури: До 100-річчя від дня народження Григорія Антоновича Нудьги”, яка відбудеться 21-22 січня 2013 року у Львівському  національному університеті ім. Івана Франка  та Інституті українознавства імені І. Крип'якевича (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4
Телефон: +38 (032) 270-70-22 (приймальня) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або  +38 (032) 252-36-28, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Метою конференції є висвітлення ряду актуальних питань взаємозв’язків української культури із світовою духовною спадщиною
через призму наукового доробку визначного вченого Григорія Нудьги та поширення його наукових ідей.
Під час конференції планується провести секційні засідання за такими напрямками:

–       український внесок  у світову культуру, роль української діаспори, українська пісня у світі;
–       українські магістри і доктори в університетах світу: від середньовіччя до наших днів;
–       історичний фундамент української культури;
–       актуальні питання українського літературознавства ХХ століття і науковий доробок Г. Нудьги;
–       постать Г. Нудьги очима його сучасників: людина і вчений.

Детальніше...