Конференції:

23-26 жовтня 2012 року в м.Михаловце (Словакія) відбулася наукова конференція «Мова і культура Словакії у слов’янських та неслов’янських взаємозв’язках» («Jazyk a kultura na Slovensku v slovanskych a neslovanskych suvislostiach»), під час якої свої доповіді представили науковці із Словаччини, Чехії, Болгарії, Угорщини, Росії та України.

Від  кафедри культурології та філософії НаУОА із дослідженням «Трансформація уснопоетичної символіки в літературу як форма стилістичної естетизації тексту (на прикладі української романтичної прози першої половини ХІХ століття)» виступила доц. Янковська Жанна Олександрівна.

Під час виступів було продемонстровано різноманітні дослідницькі методології, відбувалося творче спілкування, обмін досвідом. Також мером міста Михаловце учасникам конференції було дано офіційний прийом у мерії.

Окрім безпосередніх засідань, які тривали два дні, організаторами було продумано цікаву екскурсійну програму до с.Руска Бистра, де присутні відвідали дерев’яну церкву ХVІІ століття із бароковим іконостасом та до с.Башковець, де у місцевому костелі зберігається слов’янська Біблія ХV століття.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо взяти участь у  IV  Всеукраїнській науково-практичній конференції
НА ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ФІЛОСОФІЇ, НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ

на тему    
«Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний  підходи»
19-20 квітня 2013 року

Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

Тематика конференції:

1. Теорії полів, «тонкої матерії» та езотеричні вчення.
2. Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.
3. Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.
4. Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.
5. Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відношень «людина-світ».

Детальніше...

16-17 жовтня 2012 року в стінах Національного університету «Острозька академія» відбулася Регіональна студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання». Організатор заходу – кафедра культурології та філософії. На пленарному засіданні гостей вітали: декан гуманітарного факультету, проф. Василь Жуковський та завідуючий кафедрою культурології та філософії доцент Микола Зайцев. Зокрема, Василь Миколайович після вітальних слів звернув особливу увагу на активну наукову роботу кафедри, активність студентів культурологів та викладачів у організації та проведенні різних наукових заходів. Микола Олександрович, у свою чергу, розповів про особливості організації конференції, її актуальність та важливість для активізації наукової діяльності студентів.

Формат конференції не завадив прийняти участь у ній студентів із центральної та східної України. Гостями були студенти із Харківського інституту управління, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учасники конференції відмітили гостинність організаторів, особливий академічний настрій нашого навчального закладу, високий рівень організації конференції.

Детальніше...

5 жовтня 2012 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ввідбулися традиційні філософсько-антропологічні читання на тему «Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання». В роботі конференції прийняли участь науковці з різних областей України. Були обговорені актуальні проблеми сучасного філософсько-антропологічного дискурсу. Так у виступі в.о. завідувача відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України Є.І.Андроса було проаналізовано специфіку та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання.

Доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України А.М.Єрмоленко у своєму виступі детально проаналізував дискурс – трансцендентальна антропологія у теорії соціальних інституцій.

Соціо- та антропокультурні виміри сучасного інформаційного суспільства були розглянуті у виступі доктора філософських наук, завідувача відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України В.В.Ляха.

Детальніше...