Конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо взяти участь у  IV  Всеукраїнській науково-практичній конференції
НА ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ФІЛОСОФІЇ, НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ

на тему    
«Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний  підходи»
19-20 квітня 2013 року

Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

Тематика конференції:

1. Теорії полів, «тонкої матерії» та езотеричні вчення.
2. Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.
3. Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.
4. Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.
5. Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відношень «людина-світ».

Детальніше...

16-17 жовтня 2012 року в стінах Національного університету «Острозька академія» відбулася Регіональна студентська наукова конференція «Студентські культурологічні читання». Організатор заходу – кафедра культурології та філософії. На пленарному засіданні гостей вітали: декан гуманітарного факультету, проф. Василь Жуковський та завідуючий кафедрою культурології та філософії доцент Микола Зайцев. Зокрема, Василь Миколайович після вітальних слів звернув особливу увагу на активну наукову роботу кафедри, активність студентів культурологів та викладачів у організації та проведенні різних наукових заходів. Микола Олександрович, у свою чергу, розповів про особливості організації конференції, її актуальність та важливість для активізації наукової діяльності студентів.

Формат конференції не завадив прийняти участь у ній студентів із центральної та східної України. Гостями були студенти із Харківського інституту управління, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Учасники конференції відмітили гостинність організаторів, особливий академічний настрій нашого навчального закладу, високий рівень організації конференції.

Детальніше...

5 жовтня 2012 року в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ ввідбулися традиційні філософсько-антропологічні читання на тему «Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання». В роботі конференції прийняли участь науковці з різних областей України. Були обговорені актуальні проблеми сучасного філософсько-антропологічного дискурсу. Так у виступі в.о. завідувача відділу філософської антропології Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України Є.І.Андроса було проаналізовано специфіку та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання.

Доктор філософських наук, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України А.М.Єрмоленко у своєму виступі детально проаналізував дискурс – трансцендентальна антропологія у теорії соціальних інституцій.

Соціо- та антропокультурні виміри сучасного інформаційного суспільства були розглянуті у виступі доктора філософських наук, завідувача відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України В.В.Ляха.

Детальніше...

24-25 вересня 2012 року в стінах Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбулась міжнароднва наукова конференція, присвячена 20-річчю кафедри культурології під загальною назвою «Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика».

Конференція зібрала досить широкий загал українських культурологів. Пленарне засідання відкрив президент НаУКМА проф. С.М.Квіт. який дав високу оцінку досягненням кафедри за два десятиліття роботи та побажав нових творчих досягнень. Планами на майбутнє кафедри поділився завідувач кафедри проф.. Собуцький М.А. З привітальним словом виступили декан факультету гуманітарних нак НаУКМА проф. Тукачук М.Л., завідуючий цією кафедрою впродовж 1994-1996 років, проф.. Парахонський Б. О. та завідувач кафедрою культурології та філософії НУ «Острозька академія» Зайцев М.О.

Водночас на пленарному засіданні були заслухані доповіді Парахонського Б.О. «Цивілізаційний вибір або тупик», Зайцева М. О. «Культурологія як становлення культурології» та д. філос. н., проф. Личковаха В.А.

Детальніше...