Конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 13 грудня 2012 року взяти участь
у  Міжнародній науково-практичній  конференції

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Напрями роботи конференції:
- Розвиток особистості як міждисциплінарна наукова проблема.
- Освіта як сфера творення особистості.
- Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій.
- Сучасні парадигми соціалізації особистості.
- Роль соціальних інституцій у розвитку особистості.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, з Польщі, Росії, Білорусі та ін.

Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30
Пленарне засідання: 10.30 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Практикуми у соціальних інституціях: 14.00 – 16.30

Детальніше...

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої всеукраїнської наукової конференції «СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСКУРСИ». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

Конференція відбудеться 20 жовтня 2012 року в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара  (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 716).
Робочі мови конференції: українська, російська.

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Політичні науки в Україні та світі.
2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
3. Філософія та культурологія.
4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.
5. Соціологія та соціальна робота.
6. Державна служба в Україні та світі.
7. Педагогіка та сучасні методики викладання.
8. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика.
9. Регіонознавство та краєзнавчі дослідження.
В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Детальніше...

Харківська державна академія культури

22-23 листопада 2012 року
відбудеться
міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Наукові напрями конференції:

• Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
• Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
• Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
• Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
• Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
• Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва
• Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
• Соціально-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
• Теоретичні та прикладні проблеми розвитку мас-медійних комунікацій
• Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
• Мова та література в контексті геокультурних змін
• Гуманітарна освіта в умовах сучасних соціокультурних трансформацій
• Сучасні стратегії розвитку менеджменту й адміністрування в соціокультурній сфері
• Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність

Детальніше...

Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція  "Актуальні
проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців"
Дата проведення: 18-22 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 жовтня 2012 року

Організатор:
Кафедра культурології
Кафедра історії та філософії історії
Кафедра психології Інституту філософської освіти і науки
Кафедра педагогіки і психології Інституту педагогіки і психології

Тематичні напрямки:.
Секція 1. Філософія:
"Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття"
Секція 2. Психологія:
"Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації".
Секція 3. Педагогіка:
"Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду
сучасних педагогічних концепцій".
Секція 4. Історія:
"Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень"

Детальніше...