Конференції:

18-22 жовтня 2012 року в рамках V Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації» відбудеться Всеукраїнський семінар «Традиції вивчення Біблії: вітчизняний досвід».

Семінар організовують і проводять: Українське Біблійне Товариство, кафедра культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, факультет богослов’я та християнського служіння Української євангельської семінарії богослов’я, кафедра біблеїстики Київської духовної академії і семінарії, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського.

Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та викладання Біблії в духовних і світських навчальних закладах України.

Під час роботи семінару відбудеться презентація монографії Сергія Івановича Головащенка «Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ століття».

Детальніше...

Український католицький університет запрошує на науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми та виклики українського суспільства: біблійні відповіді", яка відбудеться 15 – 16 листопада 2012 року в Українському католицькому університеті.

Мета конференції. Розглянути основні проблеми та виклики сучасного українського суспільства у світлі Святого Письма. Проаналізувати роль Біблії у публічному дискурсі. Обговорити принципи, якими мали б керуватися сучасні християни в різних сферах свого життя, крізь призму Божого Слова. Згуртувати українських фахівців-біблістів та сприяти міждисциплінарному та всецерковному дослідженню Святого Письма в Україні.

На конференції передбачається обговорення актуальних проблем у наступних секціях:

1. Політичні і правові питання крізь призму Святого Письма
2. Біблія в інформаційному суспільстві
3. Соціально-економічний розвиток і Біблія
4. Культура і Біблія
5. Довкілля, екологія і Біблія

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЛІДЕРСТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 22 листопада 2012 року взяти участь
у науково-практичній конференції
«ШКОЛА КОНФУЦІЯ: ДЖЕРЕЛА – ІСТОРІЯ – СУЧАСНІСТЬ»

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Джерела  конфуціянства.
2. Історія конфуціянства.
3. Конфуціянство і сучасність.
Тематика семінарів/секцій
1. Джерела конфуціянства
(керівники: д.філол.н. В. Резаненко
к.філол.н. Я. Шекера)
–  конфуціянські канони;
–  культурні традиції Китаю (релігійно-філософський аспект); 
–  релігійно-філософські вчення Китаю (питання синкретизму);
–  проблеми методології дослідження (за тематикою семінару).

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
за участю:
ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТУ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ
ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРИСВЯЧЕНА 20-РІЧЧЮ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Духовність. Культура. Наука.
Львів, 2-3 жовтня, 2012 р.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

- Світ науки у просторі культури;
- Наука як чинник соціодинаміки культури;
- Феномен наука як соціокультурної цінності європейської цивілізації;
- Філософсько-антропологічні виміри науки;
- Духовні, аксіологічні, морально-етичні детермінанти науки та її гуманістичний потенціал;
- Засадничі аспекти розвитку науки та культури в інформаційну епоху;

Детальніше...