Конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Педагогічний факультет
Кафедра культурології та українознавства

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
“ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”,
присвяченій 20-річчю заснування кафедри

Конференція відбудеться 18 – 19 жовтня 2012 року

Передбачається робота за такими напрямами:
1.    Етнічне і національне в культурі сучасного інформаційного суспільства.
2.    Методологія культурознавчих наук в умовах модернізації освіти.
3.    Етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання.
4.    Лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання: історія і сучасність.
5.    Культурологічний та особистісний виміри художньої культури.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться 7-8 жовтня 2012 р. Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).
Планується робота секцій за такими напрямами:
•       Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
•       Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
•       Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
•       Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
•       Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
•       Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
•       Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
•       Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
•       Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Детальніше...

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої всеукраїнської наукової конференції «ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

Конференція відбудеться 28 КВІТНЯ 2012 р. в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара  (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 716).
Робочі мови конференції: українська, російська.

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.

Детальніше...

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

19-20 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»


Секції конференції

1.    Проблеми романо-германського мовознавства
2.    Перекладацькі студії
3.    Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
4.    Ґендерні аспекти соціальних процесів
5.    Філософія доби глобалізму та постмодернізму
6.    Сучасне українське суспільство: соціально-політичні, соціально-психологічні аспекти.

Детальніше...