Конференції:

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології, політології та психології
Сумський ґендерний ресурсний центр
Кафедра соціальної педагогіки і ґендерних студій
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

12-13 квітня 2012 року в СумДУ
Відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

«ҐЕНДЕРНА МАПА УКРАЇНИ»

Секції конференції

1.   Ґендерна структура органів влади України та вплив третього сектору.
2.   Правові аспекти ґендерної політики.
3.   Соціально-економічні та демографічні чинники змін в ґендерній структурі робочої сили та міграційних потоків.
4.   Проблеми соціалізації особистості в контексті психолого-педагогічної концепції.

Детальніше...

Придніпровський науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти та науки України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара проводять Запорізьку сесію І Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання»,
яка відбудеться
24 березня 2012 р.
за адресою м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23.

Можливою є як очна так і заочна участь в роботі конференції. Кожен з учасників отримає програму конференції та збірник матеріалів. Очні учасники отримають програму при реєстрації, а збірник матеріалів їм буде надісланий поштою, заочні учасники отримають і програму конференції, і збірник матеріалів поштою, за вказаними ними адресами для розсилки.

Основні напрямки роботи конференції:
1. Політичні науки в Україні та світі.
2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.
3. Філософія та культурологія.
4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.
5. Соціологія та соціальна робота.

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

11-12 жовтня 2012 р.
проводить Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію „ФІЛОСОФІЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ”

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ім. Г.С.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Пропоновані напрямки роботи конференції:
- філософські дискурси: історія і сучасність;
- філософські виміри буття людини;
- філософія освіти та філософія в сучасній освіті;
- філософська рефлексія суспільства та його історії;
- актуальні проблеми етичної теорії і практики;
- естетика та філософія мистецтва у постмодерну добу;

Детальніше...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВМІСЬКРАДИ (КМДА)
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Шановні молоді вчені та аспіранти!
Запрошуємо Вас 19 квітня 2012 рокувзяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній  конференції молодих учених та аспірантів
“ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ”

Напрями роботи конференції:
1. Історія освіти.
2. Професійна освіта.
3. Соціальна педагогіка.
4. Філологія.
5. Філософія освіти.
6. Історія України.
7. Всесвітня історія.
8. Психологія.
9. Інноваційні технології.

Детальніше...