Конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського
Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання
Відділ виховної роботи і здорового способу життя
Чернігівський інститут мистецтв і менеджменту культури
Чернігівське музичне училище імені Л. Ревуцького
Чернігівський музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо шкільних учителів української та світової літератур, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури,  викладачів естетики та культурології, науковців та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представників творчих спілок письменників, музикантів і художників узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вивчення навчальних дисциплін естетики й художньої культури в школі у взаємозв’язках із літературою, музикою та образотворчим мистецтвом», яка відбудеться 21-22 березня 2013 р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Чернігів, вул. Гоголя, 16. Реєстрація учасників – 21 березня з 10.00 до 11.00 год. у приміщенні інституту за вказаною адресою. Початок роботи конференції – 11.00 год.

Детальніше...

Кафедра религиоведения
Института теологии им. свв. Мефодия и Кирилла
Белорусского государственного университета
при поддержке
Кафедры философии культуры
факультета философии и социальных наук
Белорусского государственного университета
Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь)
Молодежной ассоциации религиоведов (Украина)
Московского религиоведческого общества (Россия)
Редакции журнала «Религиоведческие исследования» (Россия)
АНО «Независимый научно-исследовательский центр» (Волгоград, Россия)

Международная научно-практическая конференция
ЧЕЛОВЕК и РЕЛИГИЯ
14 – 16 марта 2013 года, Минск, Республика Беларусь


Направления работы конференции:
I. Феноменология религии
II. Антропология религии
III. Социология религии
IV. Психология религии
V. Религиозная антропология
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский

Детальніше...

12-13 квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою:

„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Тема цьогорічної конференції:

КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1. Сучасні стратегії ідентичності;
2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6. Топос «Малої Вітчизни»;
7. Проблеми релігійної ідентичності;
8. Проблеми політичної ідентичності;
9. Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
10. Проблеми ідентичності і культурна традиція

Детальніше...

Кафедра языкознания
гуманитарного института филиала
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Международная академия наук педагогического образования (г. Москва)
объявляют о проведении

VI Международной научной конференции и издании сборника научных трудов
«Проблемы  концептуализации  действительности и  моделирования  языковой  картины  мира»

К участию приглашаются лингвисты, философы, литературоведы, социологи, психологи, методисты – все, кто заинтересован в предлагаемой тематике. Планируется обсуждение широкого круга вопросов: особенности языковой концептуализации; картина мира – образ мира – модель мира; способы репрезентации картин мира, их типология; языковая картина мира и языковое сознание; национальная, культурная, историческая и социальная обусловленность языковой концептуализации; грамматический аспект концептуализации; принципы и методы описания отдельных фрагментов языковой картины мира; концепт и концептосфера; художественные (эстетические) модели мира и пути их изучения; образовательные системы и сохранение национальных ценностей.

Детальніше...