Конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Товариство молодих учених

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої Міжнародної інтернет-конференції для молодих учених та студентів «Глухівські наукові читання – 2012», яка відбудеться 15 – 17 листопада 2012 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Пропоновані напрями роботи конференції
•    історія;
•    педагогіка;
•    філологія;
•    актуальні питання суспільних та гуманітарних наук.

До участі у конференції запрошуються студенти та молоді учені.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Матеріали приймаються
з 1 до 30 жовтня 2012 р.

Детальніше...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

запрошують
науковців, викладачів, працівників системи освіти, докторантів і аспірантів взяти участь у роботі

ХХІV міжнародних людинознавчих філософських читань
“ГУМАНІЗМ. ЛЮДИНА. ПАМ’ЯТЬ” (Пам’яті професора Валерія Григоровича Скотного)
12 – 13 жовтня 2012 року


Пропонується така тематика:
• Пам’ять як осмислена духовна спадщина
• Вербалізація пам’яті і стратегія творчості.
• Раціональне та ірраціональне в особистісному вияві пам’яті.
• Освіта: традиції, пам’ять, майбуття.
• Людина в пам’яті соціуму.

Детальніше...

ГОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
приглашает принять участие
в ІІІ Международной научной конференции
«ЧЕЛОВЕК. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА»,
приуроченной к Международному дню философии

Конференция состоится 15 ноября 2012 года.

СЕКЦИИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ:
1. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ, ЦЕННОСТИ, СМЫСЛ ЖИЗНИ.
2. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА: ТЕОРИЯ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ, ДИСКУРС, КОММУНИКАЦИЯ.
3. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ: ДУХОВНОСТЬ, ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ.

Детальніше...

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАПРОШУЄ КОЛЕГ у 2012- 2013 навчальному році
ВЗЯТИ УЧАСТЬ у новому проекті кафедри

В умовах постмодерної кібернетичної цивілізації, відмови від логоцентризму і лінійних структур, від каузального витлумачування історії, від трансцендентного означуваного, за доби, котра характеризується як складне плетиво подій без спеціальних позначок, котрій притаманний плюралізм оповідних стратегій, кафедра ініціює дослідження гуманістичних, постгуманістичних і віртуальних вимірів художньої словесності під назвою «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності».

Усвідомлюючи, що ця проблематика потребує уточнення та конкретизації метамови, положень новітніх досліджень, кафедрою планується організація серії наукових заходів:
Вересень 2012 року – Круглий стіл «Концепти пост/гуманістичного виміру літератури».
Жовтень 2012 року – Круглий стіл «Віртуальні виміри літератури».
Березень 2013 року – міжнародна наукова конференція «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності». Ця конференція для кафедри буде десятою, відтак ювілейною.

Детальніше...