Конференції:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Інститут соціальних наук
Кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності
Кафедра філософії та релігієзнавства
Кафедра соціології та соціальної роботи
поводять 23-24  березня  2012 року
Міжнародний науково-практичний семінар з філософії та культурології

„Проблеми комунікації у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст)”

Запрошуємо до обговорення всіх зацікавлених у проблематиці філософської культурології, антропології, релігієзнавства, соціології, історії, теорії виховання – викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

Пропонується розгляд наступного кола питань (орієнтовно):

1.    Спілкування як субстанція культурного буття людини: теорія та практика.
2.    Діяльнісно-комунікативні параметри людського буття (людської культури).
3.    Проблема „Іншого” в екзистенційному, соціальному та культурному контексті,

Детальніше...

Товариство  “Одеська гуманітарна традиція” організує у квітні 2012 р. в Одесі Х Міжнародну науково-теоретичну конференцію “Про природу сміху”.

Охочим взяти участь в роботі конференції надсилати текст доповіді об’ємом від 8 до 12 сторінок (до 22 тис. знаків) і довідку про автора (місце роботи, посада, вчений ступінь, домашня адреса, телефон, e-mail) до 10 березня 2012 р.    

Просимо надсилати тексти статей або електронною поштою, або на дискетах формату 3,5 в редакторі Word версій 6.0, 7.0, 97, 98 у вигляді компьютерного файла *doc, *rtf з двома примірниками текстової роздруковки. Шрифт Times New Roman Cyr 14, інтервал 1,5.

Вимоги щодо оформлення статей (без дотримання їх статті не розглядатимуться):
•    ставити проблему в загальному вигляді і зазначати її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
•    аналізувати останні досягнення і публікації, що розглядають зазначену проблему і становлять передумови цієї статті;
•    виділяти ті частини загальної проблеми, що доки не знайшли розв’язання и що становлять завдання цієї статті;
•    чітко формулювати цілі і завдання статті;

Детальніше...

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Дискурс тіла в європейській культурі», яка відбудеться 10 - 11 квітня 2012 року в Одесі на базі Одеського національного політехнічного університету.

Секції:
1. Соматична проблематика: від табуювання до звільненої тілесності.
2. Культурні коди: аполоністичні  і діонісійські основи.
3. Проблема тілесності в культурі та філософії кінця ХХ - початку ХХІ століття.
Проблематика конференції відкрита для нових пропозицій.

Регламент. Тривалість виступів з доповідями: на пленарному засіданні - 20 хвилин, на секційному засіданні - 15 хвилин; на обговорення доповідей - 10 хвилин.

Детальніше...

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
І   ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ  ЧИТАННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ»,
яка відбудеться
12 квітня 2012 р.
на базі історичного факультету
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
за адресою м. Суми, вул. Роменська, 87

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
•    ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
•    ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
•    ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
•    ІСТОРИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА, КРАЄЗНАВСТВО, МУЗЕЄЗНАВСТВО
•    ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ВИМІРИ

Детальніше...