Конференції:

24-26 травня 2012 р.
Сімферополь-Судак
Центр розвитку освіти, науки та інновацій
Кримський інститут бізнесу
Самарський інститут бізнесу та управління

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Еволюція парадигм філософських та соціологічних концепцій суспільствознавства.
2. Сучасні трансформації соціальних інститутів.
3. Соціальна структура сучасного суспільства.
4. Суспільство ризиків та конфліктів.
5. Управління соціальними процесами в умовах зміни моделей розвитку.
6. Осмислення суспільних трансформацій в умовах глобалізації.
7. Наукове обґрунтування основних напрямків трансформаційних процесів в Україні.

Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції разом з сертифікатом про участь.

Детальніше...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра філософії та релігієзнавства
Маґістерська програма «Філософія»

Шановні студенти та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь
у VII Міжнародній студентсько-аспірантській конференції «Філософія. Нове покоління»,
яка відбудеться  23–24 березня  2012 р.
Тема конференції: «ФІЛОСОФІЯ ТА ОСВІТА»
До обговорення в межах конференції пропонуються такі тематичні напрями:

●    Взаємозв’язок та взаємовпливи філософії та освіти.
●    Роль філософії у формування та трансформаціях освітніх парадигм.
●    Місце філософії в сучасній освіті: світовий і вітчизняний контекст.
●    Філософія та обґрунтування «ідеї університету».
●    Філософія в університетській освіті: традиція та сучасність.

Детальніше...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство культури України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Національний заповідник «Глухів»
Центр соціокультурного проектування та комунікативних технологій Інституту місцевої демократії
Національна спілка краєзнавців України
Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність», присвячена 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України, яка відбудеться 24 лютого 2012 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Пропоновані напрями роботи конференції
•    історія України;
•    історичне краєзнавство, музеєзнавство, туризм;
•    джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни;
•    культура, освіта та наука в Україні;

Детальніше...

Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет» 23 марта 2012 года проводит IV Международную научно-теоретическую конференцию «Социально-политические и культурные проблемы современности».

В составе конференции будут работать: политолого-социологическая, историческая и философско-культурологическая (с работой подсекции: “Ценностные ориентиры эпохи постмодерна: место культуры и искусства в современном социуме”) секции. Проведение конференции зарегистрировано в Украинском институте научно-технической и экономической информации (свидетельство о регистрации № 754 от 9 ноября 2011 года).

Рабочие языки конференции: русский, украинский.

Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 23 марта 2012 года в 10.00.

Детальніше...