Конференції:

29-30 червня 2011 р. в Чернігові пройшли Треті Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури. Цього разу вони були присвячені пам’яті С.Б.Кримського та носили назву «Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі». Основними організаторами конференції виступили співробітники Кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка на чолі з професором В.А.Личковахом. Інформаційну підтримку забезпечувала Всеукраїнська газета «День» (яка багато років плідно співпрацювала з Сергієм Борисовичем) та інші видання.

Пленарне засідання конференції носило меморіальний характер: видатні філософи та громадські діячі (головний редактор газети «День» Л.О.Івшина, заслужений педагог Л.І.Сарана, к.філос.н. М.Б.Столяр та інші) поділилися з аудиторією своїми спогадами про С.Б.Кримського як людину та дослідника.

Детальніше...

Уважаемые коллеги!
Честь имеем пригласить Вас к участию в IІI Международной научно-практической конференции
«Марксизм и современность: советская философия – вчера, сегодня, завтра»,
которая состоится в г. Киеве
03 ноября 2011 года

Направления работы конференции:
• Философия: донаучная, научная, антинаучная
• Феномен советскости как предмет научно-философской рефлексии
• Советская философия: философия, которая спасла, спасает и спасет мир
• История советской философии: terra incognita
• Действительный гуманизм – сущность и пафос научной философии
• Целостная личность – контрапункт советской философии

Детальніше...

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ
7-8 жовтня 2011 року


Орієнтовна проблематика секційних засідань:
1. Передумови конституювання гуманітарної сфери наукової методології.
2. Гуманітаристика в контексті класичної наукової парадигми пізнання.
3. Посткласичні версії філософії та методології гуманітарного знання.
4. Гуманітарно-наукова парадигма в горизонті постмодерністських ідей.
5. Потенціал і нові перспективи трансформації гуманітарної парадигми.

Детальніше...

Російська науково-освітня установа Інститут ритмологіі Євдокії Марченко в рамках наукового проекту «Час у дзеркалі науки», присвяченого вивченню проблеми часу, оголошує Міжнародний конкурс для студентів та аспірантів.

1. У конкурсі можуть взяти участь студенти та аспіранти України та Росії, які цікавляться і займаються вивченням філософських, політичних і соціально-психологічних аспектів проблеми часу.

2. Учасники конкурсу з 1 червня до 30 вересня 2011 року надсилають в електронному вигляді заявку на участь та текст свого наукового дослідження у формі наукової статті. У заявці зазначаються короткі відомості про конкурсанта, назва наукової статті, що подається на конкурс, а також девіз, під яким вона подається.

Детальніше...