Конференції:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції
ГУМАНІТАРНО-НАУКОВЕ ЗНАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ
7-8 жовтня 2011 року


Орієнтовна проблематика секційних засідань:
1. Передумови конституювання гуманітарної сфери наукової методології.
2. Гуманітаристика в контексті класичної наукової парадигми пізнання.
3. Посткласичні версії філософії та методології гуманітарного знання.
4. Гуманітарно-наукова парадигма в горизонті постмодерністських ідей.
5. Потенціал і нові перспективи трансформації гуманітарної парадигми.

Детальніше...

Російська науково-освітня установа Інститут ритмологіі Євдокії Марченко в рамках наукового проекту «Час у дзеркалі науки», присвяченого вивченню проблеми часу, оголошує Міжнародний конкурс для студентів та аспірантів.

1. У конкурсі можуть взяти участь студенти та аспіранти України та Росії, які цікавляться і займаються вивченням філософських, політичних і соціально-психологічних аспектів проблеми часу.

2. Учасники конкурсу з 1 червня до 30 вересня 2011 року надсилають в електронному вигляді заявку на участь та текст свого наукового дослідження у формі наукової статті. У заявці зазначаються короткі відомості про конкурсанта, назва наукової статті, що подається на конкурс, а також девіз, під яким вона подається.

Детальніше...

29 вересня – 1 жовтня 2011 року в м. Вінниці та м. Бершадь Вінницької області буде проводитися ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність".

     На конференції планується обговорити наступні питання:
1. Актуальні проблеми сучасного старообрядства та старообрядство в сучасному світі.
2. Внутрішня політика сучасних держав у стосунку до старообрядців.
3. Міжнародна співпраця старообрядських громад та інститутів громадянського суспільства.
4. Старообрядська культурна спадщина (кінець ХVІІ – початок ХХІ ст.).
5. Благодійність старообрядців у сфері науки, культури, релігії та суспільства.
6. Особистості в історії старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.
7. Історіографія та джерела з історії старообрядства.
8. Історія старообрядства до 1917 р.
9. Старообрядство у ХХ ст.
10. Сучасні археографічні, мовознавчі, етнологічні та фольклорні дослідження російського старообрядства в країнах світу.

Детальніше...

Проект включає в себе 2 наукові конференції, присвячені актуальним проблемам мистецтвознавства, експертизи і оцінки творів мистецтва, філософії мистецтва, естетики.

І конференція: «Науки про мистецтво: актуальні питання мистецтвознавства і філософії мистецтва»

В рамках пленарного засідання планується презентація «Понятійно-термінологічного довідника мистецтвознавця-експерта»

Робота конференції пройде за двома науковоми напрямками: «Філософія мистецтва. Естетика» та «Мистецтвознавство». Передбачається розгляд питань, що стосуються сфери естетики, філософії, теорії та історії мистецтва, музейної та галерейної справи, колекціонування, експертизи творів мистецтва, теоретичних і практичних проблем дизайну та ін.

Деталі див. в інформаційному листі