Конференції:

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Кафедра філософії та культурології ЧНПУ під егідою  ІФ НАНУ, за сприяння газети «День» планують у червні 2011 року проведення ІІІ Всеукраїнських Кулішевих читань з філософії етнокультури, присвячених пам’яті С.Б. Кримського,
«Феноменологія софійності в українській культурі.
Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі»

(м.Чернігів, 29-30 червня 2011 р.)

            Пропонована проблематика для обговорення:
1.    Історія української культурології: від П.Куліша до С.Кримського. Становлення сучасної філософії етнокультури.
2.    Сигнатура софійності в українській культурі. Ціннісно-смисловий універсум в історії духовності українського народу.

Детальніше...

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
СТУДЕНТСЬКА РАДА ФСП

Інформаційний Лист

14 науково-практичної конференції студентів та аспірантів
ДНІ НАУКИ ФСП
«Молодь в освіті та науці як умова відродження  українського суспільства»
(До 20-річчя незалежності Української держави)
20-21 квітня 2010 року, м. Київ

Детальніше...

Дата проведення - 22-23 вересня 2011року
Місце проведення - м. Бердянськ


До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.
До обговорення пропонуються такі питання:
• Теорії повсякдення і літературознавча наука.
• Практики повсякдення і літературні жанри.
• Повсякдення в міському й рустикальному літературному дискурсі.
• Повсякдення в літературі масовій та елітарній.
• Зображення дозвілля, розваг і святкувань у літературі.
• Подорожі, туризм, спорт у літературі.
• Дискурс праці: від ледаря до трудоголіка. Ділова («протестантська») етика, образи бізнесменів.

Детальніше...

20–22 жовтня 2011 року кафедра української фольклористики у рамках відзначення Днів Львівського Університету (до 350-річчя з часу заснування) проводить наукову конференцію "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)" у форматі Колессівських читань.

Проблематика конференції визначається внеском родини Колессів у наукове та мистецьке життя кінця ХІХ – початку ХХІ ст., а також актуальними пробле-мами сучасної фольклористики та музикознавства. На обговорення пропонуємо такі питання:
• родина Колессів у науково-мистецькому житті кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
• наукове видання і дослідження спадщини родини Колессів
• аналіз фольклорних текстів

Детальніше...