Конференції:

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Наукове товариство студентів і аспірантів
Інформаційний лист
Запрошуємо Вас взяти участь у
V Міжнародній науково-практичній конференції  студентів і аспірантів
 «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»,
яка відбудеться 10-11 травня 2011 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Напрями роботи конференції:
•    Історія, політологія, міжнародні відносини
•    Соціологія, філософія, релігієзнавство

Детальніше...

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ЛОМОНОСОВ-2011»
включает следующие основные мероприятия:
• Предметные олимпиады студентов (февраль – декабрь 2011 года);
• XVIII Международную научную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (11–15 апреля 2011 года);
• Конкурс научных работ, исследовательских и инновационных проектов молодых ученых стран СНГ (март – ноябрь 2011 года).

По решению оргкомитета в программу Форума могут быть включены также другие интеллектуальные конкурсы студентов, аспирантов и молодых ученых, студенческие олимпиады, тематические междисциплинарные научные конференции и конкурсы.

Деталі в файлі pdf

РОСІЙСЬКА НАУКОВО-ОСВІТНЯ УСТАНОВА
ІНСТИТУТ РИТМОЛОГІЇ ЄВДОКІЇ МАРЧЕНКО (ІРЛЄМ)
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

оголошують про проведення

І Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції  «Час у дзеркалі науки»

19 березня 2011 р.
м. Київ, «Будинок вчителя» (вул. Володимирська, 57)

Детальніше...

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції «Вектори розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження», присвяченій пам'яті Віктора Георгійовича Зінченка, яка відбудеться 5–7 травня  2011 р.

Проблеми, запропоновані до обговорення:
1.    Теорія і практика сучасного літературознавства і загального мовознавства
– питання синтезу й конвергентності в мистецтві;
– основні течії в сучасній літературі;
 – актуальні методи дослідження літератури ХХ століття;
 – синергетика в літературознавстві;
 – компаративістика як метод сучасних порівняльних стратегій;
 – питання міжкультурної комунікації в літературознавстві, загальному мовознавстві, перекладознавстві;
 – концептологія в літературознавстві та перекладознавстві.

Детальніше...