Конференції:

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УСНОЇ ІСТОРІЇ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (М. ЛЬВІВ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас до участі в науковій конференції з усної історії

«Суспільні злами і поворотні моменти:
макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»,
яка відбудеться 25 — 26 вересня 2014 р. у Львові

Події, що їх зараз переживає Україна, привертають неабияку увагу дослідників по всьому світу, породжують чимало неоднозначних коментарів і гострої полеміки. Науковці намагаються збагнути витоки, пояснити сутність, проаналізувати механізми й оцінити вплив цього явища і на рівні суспільства загалом, і на рівні окремих соціальних груп, і на рівні індивіда.

Детальніше...

4-5 квітня 2014 року відбулася VII міжнародна конференції „Проблема культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”, організатором якої є кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія”. Тема цьогорічної конференції звучала „Проблеми ідентичності в контексті соціокультурного різномаїття”.  Участь в ній взяли науковці із всіх регіонів України, а також Польщі, Росії, Білорусі. Основні дискусії різноманітних проблем ідентичності відбувалися під час секційних засідань.

Секція “Сучасні стратегії ідентичності” була об’єднана з секцією “Модерні та постмодероні пошуки ідентичності”. Спільним вектором роботи можна вважати спробу пояснити значення та трансформацію моделей ідентичності у (пост)сучасних умовах. Так, Євгенія Більченко (Київ) у своїй доповіді “Проект модерну в XX-XXI столітті: універсалії, деконструкція та реконструкція” запропонувала достатньо цікаву версію ідентичності, вміло інтегруючи філософію діалогу, екзистенціалізм та постмодерні сценарії культури.

Детальніше...

ГО «Інститут філософії, логіки та соціології» м. Львова
Кафедра філософії
Національного університету «Львівська політехніка»
Кафедра українознавства
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

ПРОВОДЯТЬ
10 – 11 лютого 2014 року
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«XXVІ – ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського»
з темою: «ЗМІНИ В ЛЮДСЬКОМУ САМООСМИСЛЕННІ ЗА УМОВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ».

На Читаннях пропонується розглянути таке коло питань:
-    Роль філософської спадщини Львівсько-Варшавської філософської школи в сучасній інформатизації суспільства.
-    Особливості розуміння та осмислення людини в сучасній філософській антропології.

Детальніше...

4-5 квітня 2014 р. кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію за назвою:

„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Тема цьогорічної конференції:

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Передбачається обговорення таких загальних проблем:
1. Сучасні стратегії ідентичності;
2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6. Топос «Малої Вітчизни»;
7. Проблеми релігійної ідентичності;
8. Проблеми політичної ідентичності;
9. Проблеми ідентичності національних та етнічних меншин в сучасних багатокультурних суспільствах;
10. Проблеми ідентичності і культурна традиція

Детальніше...