ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
20-21 КВІТНЯ 2011 РОКУ
ПРОВОДИТЬ МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
“ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2011”
ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙ

Секція 1. Історія світової філософії
Підсекція 1.1 Проблеми історії класичної філософії  (Античність, Середньовіччя, Відродження)
Підсекція 1.2 Проблеми історії класичної філософії (Новий Час та Просвітництво)
Підсекція 1.3 Проблеми сучасної світової філософії
Секція 2. Українська філософія та культура: історія та сучасність
Секція 3. Теоретична філософія (онтологія, феноменологія, теорія пізнання)
Секція 4. Логіка  та дисципліни логічного циклу
Секція 5. Філософія та методологія науки

 

Секція 6. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії
Секція 7. Філософська антропологія та філософія людини
Секція 8. Соціальна філософія та філософія історії
Секція 9. Філософія гуманітарних наук
Секція 10. Філософія культури та культурологія
Секція 11. Теоретична та прикладна етика
Секція 12. Релігієзнавство в структурі філософського і гуманітарного знання
Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії
Підсекція 12.2 Соціологія релігії
Підсекція 12.3 Психологія релігії
Підсекція 12.4 Історія релігій
Секція 13. Політична думка: історія та сучасність
Підсекція 13.1 Історія зарубіжних політичних учень: від витоків до 18-го ст..
Підсекція 13.2 Історія зарубіжних політичних учень 19-20 ст.
Підсекція 13.3  Історія політичної думки України
Секція 14. Теорія політики
Підсекція 14.1 Загальна теорія політики
Підсекція 14.2 Сучасні політичні процеси в Україні
Підсекція 14.3 Партологія
Підсекція 14.4 Громадянське суспільство: теорія та практика
Секція 15. Практична політологія: теоретичні та прикладні аспекти
Секція 16. Міжнародна політика
Секція 17. Українознавство

ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ та МАЙСТЕР-КЛАСІВ
• Логіка, слідування, істина (кафедра логіки філософського факультету КНУТШ спільно з кафедрою логіки філософського факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова)
• Логічні та когнітивні карти наборів аргументів (кафедра логіки філософського факультету КНУТШ спільно з кафедрою філософії РДУ ім. І.Канта)
• Комунікативний простір: тенденції розвитку та політичні технології (НТСА філософського факультету)
• Феномен свободи у контексті осягнення індивідом дійсності (НТСА філософського факультету)
• Підручник з історії української культури: теоретичні, методологічні та дидактичні проблеми розробки (кафедра української філософії та культури філософського факультету)
• Філософія бізнесу: суперечності становлення і розвитку (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)
• “Філософія. Хрестоматія” - єдність науки і навчального процесу (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)
• Філософія як історія філософії (кафедра історії філософії філософського факультету)
• Наука і релігія у контексті формування сучасної картини світу (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)
• Постнекласичне знання: форми організації та самоорганізація (кафедра філософії та методології науки філософського факультету спільно з Українським синергетичним товариством)
• Зарубіжний досвід державотворення та українські реалії: межа застосування?(НТСА філософського факультету)
• “Польові  дослідження” та  їх використання в релігієзнавстві (НТСА філософського факультету)
• Соціальна культура: філософський зміст (кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету)
• Мистецтво сучасності у пошуках нової реальності (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)
• Соціальна етика: модуси відповідальності (кафедра етики, естетики та культурології філософського факультету)

21-23 квітня 2011 р. планується проведення циклу лекцій з актуальних проблем сучасної логіки провідними викладачами російських ВНЗ (МДУ ім. М.В.Ломоносова, СПбДУ, МДПУ, РДУ ім. І.Канта).

Планується видання тез виступів учасників конференції. Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців. Тези   та заявки прохання подавати в електронному вигляді до 15 лютого 2011 р. на електронні адреси Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Вимоги до оформлення заявки: П.І.Б. (повністю), місце навчання (роботи) та посада, тема доповіді, назва секції, контактний телефон та електронна адреса, потреба у поселенні. Вимоги до оформлення тез: обсяг до 1 стор. формату А4, кегль 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, посилання – в квадратних дужках після цитування, прізвище, ініціали та назва – з вирівнюванням по центру.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку. За додатковою інформацією прохання звертатись до заступника декана філософського факультету з наукової роботи Руденка Сергія Валерійовича (тел.: +38 044 239 32 81, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) .

Інформація про конференцію в мережі Internet www.phildep.univ.kiev.ua
Оргкомітет