Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра філософії разом із Товариством російської філософії при Українському Філософському фонді, сектором історії російської філософії Інституту філософії Російської Академії Наук, Російським центром науки і культури у Києві за підтримки Посольства Російської Федерації в Україні

проводять Міжнародну наукову конференцію на тему:

“ДУХ – ДУША – ТІЛО ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРИ РОСІЙСЬКОГО СРІБНОГО ВІКУ”,

яка відбудеться 5-7 травня 2011 року у м. Дрогобич (Львівська область).

 
Передбачається обговорення наступного кола питань:
•    Сучасний стан проблеми. Редукціоністські стратегії сучасності. Неприйняття секулярною думкою позиції розвтілення та спірітуалізації. Акцентуйованість сучасної думки тематикою тілесності. Проблематичність дискурсу тіла та тілесності: людина є тіло чи людина має тіло? Необхідність повернення проблеми у багатомірність історії філософії.
•    Первинна смислова експлікація понять. Біблійні та еллінські витоки проблеми. Лінії платонізму та аристотелізму у розумінні співвідношення душі та тіла. Виключення класичного грецького та картезіанського дуалізму – дуалізму душі та її темниці-тіла та дуалізму двох субстанцій. Семантична багатомірність номінацій – плоть та тіло (σάρξ и σωμα): непроникне для світла “місце гріха” або дещо реальне, не докетичне, ціле? Церковне та філософське вчення про цілісність. Філософська психологія С. Л. Франка (“Душа людини”).
•    Релігійно-онтологічний вимір проблеми. Спасіння не як звільнення від плоти, але як звільнення плоті: шлях тіла – не відсікання, але преображення, перетворення. “Тіло разом з душею проходить духовне поприще” (св. Григорій Палама). Філософія Срібного віку та феномен “нової релігійної свідомості”: pro et contra. Якою мірою можна говорити, що історичне християнство не вмістило усієї правди про світ та плоть? “Нова релігійна свідомість” та неоязичництво. Проблема одухотворення та одушевлення плоті та статі та втілення духу і душі. Д. С. Мережковський про Святий Дух як Святу Плоть. В. В. Розанов.
•    Сфера мистецтва як простір одухотворенної тілесності. Чим відрізняється тайновідання плоті від тайновідання духу? У якому смислі Д. С. Мережковський говорив про Льва Толстого як тайновидця плоті, а про Ф. М. Достоєвського як тайновидця духу? Особливий характер символізму взаємовідношень духу-душі-тіла у поезії: як те, що “тримає разом, з’єднує, вміщує” (Вол. Лосський).
  
Заявки на участь у конференції подавати  за адресою: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Навчально-методичний центр кафедри філософії. Оргкомітет конференції;  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Возняк В.С., - моб. 0501864863).   Контактні телефони: (0324) 41-02-91 – Возняк Володимир Степанович, Лімонченко Віра Володимирівна; (03244)  3-39-24 – Мовчан Віра Серафимівна.

Заявки на участь у конференції просимо надсилати  до 20 квітня 2011 р. Необхідно вказати: 1) прізвище, ім'я, по батькові; 2) місце роботи (навчання); 3) вчене звання, науковий ступінь; 4) тему виступу; 5) контактні координати (телефон, е-mail, домашня адреса з індексом). Оргвнесок (сплачується на місці при реєстрації) – 50 грн., для аспірантів і студентів – 25 грн.
   Передбачається видання матеріалів конференції із залученням коштів авторів (12 грн. за стор. в інтервалі 1.5 – при курсі гривни на грудень 2010 р.). Текст (від 0,3 до 1,5 др. арк.) подається на конференції (або через 2 місяці після) у вигляді файлу, створеного у програмі “Microsoft Word” 7.0 для WINDOWS (95,98) (у форматі RTF, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14, інтервал 1.5).
  
Посилання на цитовані видання наводяться у квадратових ду жках (порядковий номер у списку літератури І, після коми, номер сторінки [1, с. 177]. Список використаної літератури – за абеткою в кінці тексту статті.
  
Гроші за публікацію (10 грн. за 1 стор. в інтервалі 1.5 – за курсу гривні на грудень 2010 р. + 20 грн. за пересилку по Україні) висилати за адресою: Бачко Наталя Леонідівна, Навчально-методичний центр кафедри філософії, педуніверситет, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич Львівської обл., 82100).
   
До відома авторів: збірник за матеріалами конференції, як і попередні, не є ВАК-івським.
 

Share |