МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Бурятський державний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Запрошують Вас взяти участь у

ІІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції
"ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІОГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ"

яка відбудеться 19-20 травня 2011 року


Напрями роботи конференції:
Феномен толерантності: теоретико-методологічні засади дослідження.
Антропологія насильства і культура толерантності.
Толерантність у системі ціннісних пріоритетів культури та освіти.
Естетичні та етичні засади толерантності особистості.
Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності.
Глобалізований світ і проблеми толерантності.

Для участі у конференції необхідно до 29 квітня 2011 року надіслати заявку та тези – до 5 тисяч знаків (з пробілами), набрані в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал 1. Поля: усі – 2,0 см. Посилання на джерела у тексті у квадратних дужках у порядку їх використання: [1, с. 15].
Заявка та матеріали надсилаються поштою або на електронну адресу. У заявці подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контактний телефон.
Подані матеріали друкуються мовою оригіналу. Публікація матеріалів планується до початку конференції. Редколегія залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали, не прийняті до друку, не повертаються.
Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська.
Організаційний внесок (з урахуванням публікації) – 100 грн., для докторів наук – 25 грн.
Кошти перераховувати електронним або поштовим переказом на адресу оргкомітету, з приміткою: "Оргвнесок за участь у конференції".
Адреса оргкомітету: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка, кафедра філософії, Горохова Людмила Вікторівна.
Контактний телефон: (0412) 42-10-79.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (додати: Для оргкомітету конференції).

Зразок оформлення матеріалів

Петренко Микола Іванович,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет
імені Івана Франка)
Толерантність у світі post-modernity
Текст
Список використаних джерел та літератури:
1.    Левицька М. Б. Тероризм як загроза міжнародній і національній безпеці України / М Б. Левицька // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. пр. – К.: Наукова думка, 2000. – Вип. 8. – С. 219-224.
2.    Документ HTML. – Режим доступу : http://www.gazeta.univ.kiev.ua/
 

Share |