МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. СКОВОРОДИ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

З нагоди 45-річчя кафедри філософії Донецького національного університету
14 –16 квітня 2011 року

проводять
МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ «ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ»

На конференції планується обговорення актуальних проблем соціальної філософії та сучасних соціально-комунікативних практик, а також проблеми викладання філософії та соціальних дисциплін в сучасній Україні та державах СНГ.

Робота відбуватиметься за наступними напрямами:
- Філософські засади досліджень трансформаційних процесів в українському соціумі
- Епістемічні виміри соціальної  реальності
- Проблеми соціальної та культурної ідентичності
- Раціональність та ірраціональність сучасного соціуму
- Філософія комунікації в епоху глобалізації
- Ґендерні проблеми українського суспільства та формування паритетної демократії в Україні
- Проблеми викладання філософії та соціальних дисциплін в країнах пострадянського простору

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати
до 1 березня 2011 року на електронну адресу:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа.
Окремо просимо заповнити заявку учасника
Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Організаційний внесок для участі в конференції складає 100 гривень (вноситься при реєстрації). Публікація статей планується після проведення конференції.
Проїзд і перебування в Донецьку – за рахунок учасників конференції.

Контактна інформація кафедри філософії Донецького національного університету:
Адреса: 830001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Контактний телефон: (062) 304– 10 – 54
або електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Оргкомітет конференції
(Тетяна Андреева, Наталія Ємельянова, Володимир Попов,  Олена Андрієнко)

Заявка на участь у Міжнародній науковій конференції
«Філософські виміри сучасної соціальної реальності» повинна містити:
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого відноситься доповідь (з перелічених в оголошенні) 
Електронна адреса
Телефон

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг: 3 сторінки, шрифт Times New Roman, формат RTF, doc, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.
До тексту додаються анотації українською та англійською мовою (4-5 рядків).
Посилання - в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа.
Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України.
Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17,  арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку.
Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

Share |