27-29 квітня, м. Тернопіль. Міжнародна науково-практична конференція «Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» за підсумками VІ Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні дослідження». Метою конференції є поширення гендерних знань як стратегічного напрямку державної гендерної політики,впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

Мета конференції
Поширення гендерних знань як стратегічного напрямку державної гендерної політики,впровадження ґендерно чутливого підходу у сферу гуманітарного знання.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Паритетна демократія та розвиток громадянського суспільства в Україні:
Ґендерні аспекти; феномен ґендеру в історії та культурі;

Ґендерні стереотипи в умовах трансформації українського суспільства,
Психологія та педагогіка у фокусі ґендерних досліджень,
Ґендерні засади шлюбно-сімейних стосунків.

До участі у конференції запрошуються науковці, педагоги, студенти, магістри, аспіранти, активісти ґендерних та жіночих молодіжних, громадських організацій, об`єднань, товариств, всі, хто цікавиться гендерною проблематикою.

Робочі мови конференції: українська, російська,англійська, польська, німецька.
На конференції будуть підведені підсумки VІ Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні дослідження»(наказ МОН України №1084 від 15.11.2010 р.), захист робіт переможцями конкурсу. Роботи слід надсилати до 15 лютого 2011 року.

До початку конференції планується видання таких друкованих матеріалів:

-збірника матеріалів конференції (тези обсягом 3-5 ст. необхідно прислати до 15 березня 2011 р. у науковий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у такому вигляді: у електронному варіанті в редакторі MS Word (версія не нижче 6.0/95 шрифт Times New Roman) на електронному носії (файл називається за прізвищем автора латинськими буквами із вказівкою на версію Word. Наприклад, Romaniv03,де 03-версія Word.Файл обов’язково у двох копіях); якісно надруковані на білому папері формату A4. Необхідно також подати відомості про автора: прізвище, ім`я, по-батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, контактний телефон.

- збірника «Студентський вісник» (статті обсягом до 10 ст.);
- збірника статей у фаховому виданні «Педагогіка»(специпуск),у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з гендерної проблематики на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Статті повинні відповідати вимогам ВАК України, зазначеним у Постанові Президії ВАК № 7-05/1 від 15.01.2003 р.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Формат сторінки А4; поля 2х2х3х1; шрифт Times New Roman; Font – 14; інтервал: 1, 5; абзац: 1,25 см.
По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, 56–57; 14, 23], [14, 23],
де “12″ та “14″ порядковий номер у списку використаних джерел;
“56–57, 23″ – номери сторінок;
“, ” ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
“, ” – між номерами сторінок;
“;” – між порядковими номерами різних джерел.
Ілюстрації розміщуються у статі або подаються у вигляді файлів у форматах NSFF, JPG,PCX.

Список літератури оформляється згідно вимог державного стандарту з обов`язковим зазначенням кількості сторінок книг, статей.
Анотація виконується українською мовою (4-5 речень).
Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несуть автори.
Адреса: Науковий відділ, ТНПУ, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
Тел.: (0352) 43-60-85; (0352) 43-59-22.
науковий відділ (0352) 43-57-97 Головач Людмила Ярославівна –секретар комісії
Факс.: (0352) 43-59-22.

E-mail: www.tnpu.edu.ua
okiki77777 @mail.ru
з повідомленням “conferenc”
Директорка Центру – Оксана Кікінежді моб.050611-3456