Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Полтавська державна аграрна академія
9-10 червня 2011 року

проводять
ІV давньоруські історико-філософські читання пам’яті
Вілена Сергійовича Горського на тему:

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Заявки на участь у читаннях просимо надсилати до 10 травня 2011 року. В заявці необхідно вказати назву виступу, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посаду, вчену ступінь, вчене звання, домашню і службову адресу, телефони, адресу електронної пошти.

Планується друк доповідей у періодичному виданні –
збірнику наукових праць.

Просимо дотримуватися таких вимоги до тексту доповідей:
-    орієнтовний обсяг – 0,5 д.а.;
-    шрифт основного тексту Times New Roman (допускається використання при потребі церковнослов’янських, давньогрецьких та інших спеціальних шрифтів);
-    після назви має бути анотація та ключові слова українською мовою;
-    наприкінці тексту слід подати список літератури згідно чинних вимог до наукових видань;
-    після списку літератури – назва, анотація та ключові слова російською та англійською мовами (близько 5-6 рядків);
-    посилання в тексті слід давати за зразком [2, с. 45].

Заявки на участь у конференції просимо надсилати за адресою:

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/3, ПДАА, каб. 457,
Киричку Олександру Борисовичу
або на
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
 

ЗАЯВКА
на участь у IV давньоруських історико-філософських читаннях:
ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

НАЗВА ВИСТУПУ   
   
   
ПРІЗВИЩЕ   
ІМ’Я   
ПО БАТЬКОВІ   
МІСЦЕ РОБОТИ   
   
ПОСАДА   
   
ВЧЕНА СТУПІНЬ   
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ   
АДРЕСА:
домашня   
   
службова   
   

ТЕЛЕФОНИ:
домашній   
службовий   
мобільний   
e-mail: